Juniorer - DM junior-par A, 23. januar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 19,34
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Erika Rodin (21,20) - Mikael Rimstedt (6,74)  13,97 52,98% 56,48% 14 -0,33 1 14 -0,33 1
  3  Jon Brodersen (15,99) - Daniel Brandgaard (30,28)  23,13 47,89% 56,02% 13 -0,76 2 13 -0,76 2
  6  Rikke Capion Justesen (25,10) - Ola Rimstedt (9,81)  17,45 51,05% 55,56% 12 -0,42 3 12 -0,42 3
  5  Matilde Thorsen (28,35) - Rasmus Thorsen (43,33)  35,84 40,83% 52,31% 5 -1,08 4 5 -1,08 4
  4  Malene Holm Christensen (20,30) - Sophie Bune (26,14)  23,22 47,84% 51,85% 4 -0,38 5 4 -0,38 5
  10  (Oversidder)                   
  1  Søren Caspersen (19,71) - Christian Lahrmann (19,80)  19,76 49,77% 47,69% -5  0,20 7 -5  0,20 7
  7  Signe Buus Thomsen (7,69) - Simon Ekenberg (3,56)   5,63 57,62% 47,22% -6  0,98 8 -6  0,98 8
  9  Søren Cilleborg Bilde (23,12) - Rasmus Rask Jepsen (11,32)  17,22 51,18% 42,59% -16  0,81 9 -16  0,81 9
  8  Søren Bune (12,89) - Oliver Rosager (22,78)  17,84 50,83% 40,28% -21  0,99 10 -21  0,99 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 25. januar 2016