DM for Klubber - Turneringer
 DM for klubber:    28. oktober 2017, formiddag    1. runde 
  28. oktober 2017, eftermiddag    2. runde 
  28. oktober 2017, aften    3. runde 
  29. oktober 2017, formiddag    4. runde 
  29. oktober 2017, eftermiddag    5. runde 
  29. oktober 2017, aften    6. runde 
  30. oktober 2017, formiddag    7. runde 
  30. oktober 2017, eftermiddag    8. runde 
  30. oktober 2017, aften    9. runde 
  31. oktober 2017, formiddag    10. runde 
  31. oktober 2017, eftermiddag    11. runde 
 
 Finale:    29. oktober 2016, formiddag    1. runde 
  29. oktober 2016, eftermiddag    2. runde 
  29. oktober 2016, aften    3. runde 
  30. oktober 2016, formiddag    4. runde 
  30. oktober 2016, eftermiddag    5. runde 
  30. oktober 2016, aften    6. runde 
  31. oktober 2016, formiddag    7. runde 
  31. oktober 2016, eftermiddag    8. runde 
  31. oktober 2016, aften    9. runde 
  1. november 2016, formiddag    10. runde 
  1. november 2016, eftermiddag    11. runde 
 
 Finale:    24. oktober 2015, formiddag    1. runde 
  24. oktober 2015, eftermiddag    2. runde 
  24. oktober 2015, aften    3. runde 
  25. oktober 2015, formiddag    4. runde 
  25. oktober 2015, eftermiddag    5. runde 
  25. oktober 2015, aften    6. runde 
  26. oktober 2015, formiddag    7. runde 
  26. oktober 2015, eftermiddag    8. runde 
  26. oktober 2015, aften    9. runde 
  27. oktober 2015, formiddag    10. runde 
  27. oktober 2015, eftermiddag    11. runde 
 
 Finale:    23. oktober 2014, eftermiddag    1. runde 
  23. oktober 2014, aften    2. runde 
  24. oktober 2014, formiddag    3. runde 
  24. oktober 2014, eftermiddag    4. runde 
  24. oktober 2014, aften    5. runde 
  25. oktober 2014, formiddag    6. runde 
  25. oktober 2014, eftermiddag    7. runde 
  25. oktober 2014, aften    8. runde 
  26. oktober 2014, formiddag    9. runde 
  26. oktober 2014, eftermiddag    10. runde 
  26. oktober 2014, aften    11. runde 
 
 Finale:    26. oktober 2013, formiddag    1. runde 
  26. oktober 2013, eftermiddag    2. runde 
  26. oktober 2013, aften    3. runde 
  27. oktober 2013, formiddag    4. runde 
  27. oktober 2013, eftermiddag    5. runde 
  27. oktober 2013, aften    6. runde 
  28. oktober 2013, formiddag    7. runde 
  28. oktober 2013, eftermiddag    8. runde 
  28. oktober 2013, aften    9. runde 
  29. oktober 2013, formiddag    10. runde 
  29. oktober 2013, eftermiddag    11. runde 
 
 Finale:    27. oktober 2012, formiddag    1. runde 
  27. oktober 2012, eftermiddag    2. runde 
  27. oktober 2012, aften    3. runde 
  28. oktober 2012, formiddag    4. runde 
  28. oktober 2012, eftermiddag    5. runde 
  28. oktober 2012, aften    6. runde 
  29. oktober 2012, formiddag    7. runde 
  29. oktober 2012, eftermiddag    8. runde 
  29. oktober 2012, aften    9. runde 
  30. oktober 2012, formiddag    10. runde 
  30. oktober 2012, eftermiddag    11. runde 
 
 Finale:    28. oktober 2011, formiddag    1. runde 
  28. oktober 2011, eftermiddag    2. runde 
  28. oktober 2011, aften    3. runde 
  29. oktober 2011, formiddag    4. runde 
  29. oktober 2011, eftermiddag    5. runde 
  29. oktober 2011, aften    6. runde 
  30. oktober 2011, formiddag    7. runde 
  30. oktober 2011, eftermiddag    8. runde 
  30. oktober 2011, aften    9. runde 
  31. oktober 2011, formiddag    10. runde 
  31. oktober 2011, eftermiddag    11. runde 
 
 Finale:    28. oktober 2010, eftermiddag    1. runde 
  28. oktober 2010, aften    2. runde 
  29. oktober 2010, formiddag    3. runde 
  29. oktober 2010, eftermiddag    4. runde 
  29. oktober 2010, aften    5. runde 
  30. oktober 2010, formiddag    6. runde 
  30. oktober 2010, eftermiddag    7. runde 
  30. oktober 2010, aften    8. runde 
  31. oktober 2010, formiddag    9. runde 
  31. oktober 2010, eftermiddag    10. runde 
  31. oktober 2010, aften    11. runde 
 
 Finale:    22. oktober 2009, eftermiddag    1. runde 
  22. oktober 2009, aften    2. runde 
  23. oktober 2009, formiddag    3. runde 
  23. oktober 2009, eftermiddag    4. runde 
  23. oktober 2009, aften    5. runde 
  24. oktober 2009, formiddag    6. runde 
  24. oktober 2009, eftermiddag    7. runde 
  24. oktober 2009, aften    8. runde 
  25. oktober 2009, formiddag    9. runde 
  25. oktober 2009, eftermiddag    10. runde 
  25. oktober 2009, aften    11. runde 
BridgeCentral, 9. maj 2018