Danish Open - Danish Open - Indledende, 14. juli 2012, 16. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Kortfordelinger   Startliste 

Multihold
 Stilling   Resultater   Bordresultater 

Multihold resultater efter 16. runde   
  KP  1 2 3 4 5 6 7 8
 1Å    8   Flemming Dahl - Bettina Kalkerup   19,41   300  620  150  -630  100  -650  630  420 
 7   Steen Schou - Frederik Mørk    10,59  
 1L    7   Thomas Berg - Geert Max Jørgensen   11,41   110  620  -100  -600  -420  -790  630  420 
 8   Georg Norris - Henrik Norman Hansen    18,59  
 2Å    15   Thomas Mørkeberg - Henrik Friis   10,65   -50  650  170  -600  -400  -650  630  -100 
 17   Ole Raulund - Tina Ege    19,35  
 2L    17   Bjørg Houmøller - Trine Binderkrantz   14,76   150  620  170  -630  -430  -650  630  420 
 15   Henrik Caspersen - Stense Farholt    15,24  
 3Å    1   Nils Mønsted - Jan Pedersen   13,12   110  620  -50  -600  -400  -650  630  420 
 14   Thomas Svendsen - Søren Larsen    16,88  
 3L    14   Jan Jørgensen - Henrik Boysen   12,76   -130  620  170  -600  -450  -650  630  420 
 1   Jesper Buus Thomsen - Tom Nørgaard    17,24  
 4Å    2   Henrik Rübner Petersen - Michael Rübner Petersen   19,94   300  650  100  -630  -430  100  630  420 
 13   Peter Jepsen - Signe Buus Thomsen    10,06  
 4L    13   Maria Dam Mortensen - Matias Rohrberg   15,12   110  620  140  -600  -430  -650  660  450 
 2   Birgitte Thunbo Christensen - Finn Thunbo Christensen    14,88  
 5Å    12   Dennis Bilde - Emil Jepsen   20,24   210  650  170  -630  -420  100  660  420 
 3   Jes Bank - Morten Jepsen    9,76  
 5L    3   Flemming Clausen - Kristian Tylvad   9,88   -130  200  140  -630  -430  -620  630  420 
 12   Lars Tofte - Niclas Raulund Ege    20,12  
 6Å    11   Martin Skovkjær Nielsen - Peter Husum   14,88   -150  680  -630  50  -650  630  420 
 4   Jonas Houmøller - Anders Hagen    15,12  
 6L    4   Andreas Marquardsen - Poul Clemmensen   20,53   130  650  200  -600  -430  200  660  420 
 11   Klaus Appelt - Anneliesse Daig    9,47  
 7Å    10   Axel Wittig - Erik Stig Jensen   11,12   -150  620  -50  -600  -430  -650  660  420 
 5   Rasmus Damm - Steffen Wich    18,88  
 7L    5   Morten Stege - Lars Peter Damgaard   16,65   400  620  170  -600  -460  -650  630  420 
 10   Flemming Poulsen - Rasmus Kleiv Koch    13,35  
 8Å    6   Morten Bilde - Jørgen Cilleborg Hansen   13,24   -150  620  170  -600  -420  -650  660  420 
 9   Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg    16,76  
 8L    9   Flemming Jørgensen - Mads Kirstan   14,12   130  620  170  -630  -490  -680  660  420 
 6   Niels Krøjgaard - Freddi Brøndum    15,88  
 9Å    16   Johan Karlsson - Daniel Gullberg   18,88   210  620  170  -630  -490  100  630  420 
 18   Lone Kiær - Stig Meno Farholt    11,12  
 9L    18   Mette Rolf Larsen - Henning Østergård   13,29   -50  620  140  -600  -420  -650  630  420 
 16   Simon Hult - Mats Nilsland    16,71  
BridgeCentral, 10. juli 2012