Bronze B - Bonze 5 B, 9. juli 2012, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  N 2SP 10   170    23  -23 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  V 4SP 8   100    20  -20 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  V 4SP 8   100    20  -20 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  V 3SP 8   50    13  -13 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  V 4SP 9   50    13  -13 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  V 4SP 9   50    13  -13 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  V 4SP 9   50    13  -13 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  Ø 3HJ 8   50    13  -13 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  N 1HJ 5     100  -7 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  V 2UT 8     120  -4 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  Ø 2UT 8     120  -4 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  Ø 1HJ 9     140  -1 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  V 3SP 9     140  -1 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  V 3SP 9     140  -1 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  N 1HJ 4     150  -5 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  V 3SP 10     170  -10  10 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  V 3SP 10     170  -10  10 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  Ø 1HJ 10     170  -10  10 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  V 2SP 10     170  -10  10 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  V 2UT 10     180  -15  15 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  Ø 2HJ 11     200  -17  17 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  V 4SP 10     420  -21  21 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  V 4SP 10     420  -21  21 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  Ø 4HJ 10     420  -21  21 
1 S EB93
N/Ingen   H D432
  R DBT
  K DB
S T8754 S D62
H E8 H KBT76
R E54 R K
K ET6 K K942
  S K
  H 95
  R 987632
  K 8753
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  V 4SP D 6   800    23  -23 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  S 4HJ D 10   790    20  -20 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  S 4HJ D 10   790    20  -20 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  S 5HJ 11   650    16  -16 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  N 4HJ 11   650    16  -16 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  S 4HJ 10   620    13  -13 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  N 3UT 9   600    11  -11 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 3HJ 10   170    -9 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  V 4SP 8   100    -6 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  Ø 5UT 9   100    -6 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 3KL 11     150  -3 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  Ø 3KL 12     170  -1 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  S 5HJ D 10     200  -1 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  Ø 5KL 11     400  -7 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  Ø 5KL 11     400  -7 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  Ø 5KL 11     400  -7 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  Ø 5KL 11     400  -7 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  Ø 5KL 11     400  -7 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  Ø 5KL 12     420  -14  14 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  Ø 5KL 12     420  -14  14 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  Ø 3UT 12     490  -19  19 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  Ø 3UT 12     490  -19  19 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  Ø 3UT 12     490  -19  19 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  Ø 3UT D 9     550  -23  23 
2 S 
Ø/NS   H T7654
  R T432
  K 8754
S DB874 S K65
H E3 H B
R E865 R B9
K 92 K EKDBT63
  S ET932
  H KD982
  R KD7
  K 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  Ø 3UT 6   300    19  -19 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  Ø 2UT 5   300    19  -19 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  Ø 3UT 6   300    19  -19 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  Ø 3UT 6   300    19  -19 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  Ø 2UT 5   300    19  -19 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  Ø 3UT 7   200    10  -10 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  Ø 2UT 6   200    10  -10 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  Ø 2UT 6   200    10  -10 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  Ø 2UT 6   200    10  -10 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 3HJ 10   170    -4 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 3HJ 10   170    -4 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  S 2HJ 9   140    -2 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  S 2HJ 9   140    -2 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  S 2HJ 9   140    -2 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  S 2HJ 9   140    -2 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  N 1UT 8   120    -7 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  S 2HJ 8   110    -11  11 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  S 2HJ 8   110    -11  11 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  N 3KL 9   110    -11  11 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  V 2SP 7   100    -15  15 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  N 3UT 8     50  -19  19 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  S 3UT 8     50  -19  19 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  N 3UT 8     50  -19  19 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  S 4HJ D 8     300  -23  23 
3 S KDBT
S/ØV   H D
  R KB84
  K BT65
S 97654 S E8
H 72 H K853
R ET72 R D965
K 43 K ED8
  S 32
  H EBT964
  R 3
  K K972
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 4SP 11   650    23  -23 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  S 3UT 10   630    21  -21 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  S 4SP 10   620    19  -19 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  S 3UT 9   600    17  -17 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  S 2SP 9   140    15  -15 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  S 1UT 7   90    13  -13 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  S 4SP 9     100  -1 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  S 4SP 9     100  -1 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  S 5SP 10     100  -1 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  S 4SP 9     100  -1 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 4SP 9     100  -1 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  N 4SP 9     100  -1 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  N 4SP 9     100  -1 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 4SP 9     100  -1 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  S 4SP 9     100  -1 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  N 3UT 8     100  -1 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 3UT 8     100  -1 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  S 4SP 9     100  -1 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  S 4SP 9     100  -1 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  S 4SP 8     200  -18  18 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  S 4SP 8     200  -18  18 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  S 6SP 10     200  -18  18 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  S 4SP 8     200  -18  18 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  S 4SP 6     400  -23  23 
4 S EK76
V/Alle   H EKT
  R T8643
  K 2
S DT43 S 2
H 7542 H D93
R 5 R DB972
K B763 K ET98
  S B985
  H B86
  R EK
  K KD54
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  N 1UT 9   150    23  -23 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  S 2SP 8   110    19  -19 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  S 2SP 8   110    19  -19 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 2SP 8   110    19  -19 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  V 2KL 6   100    15  -15 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  V 1UT 7     90  13  -13 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 2SP 7     100  -6 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  S 2SP 7     100  -6 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   16  Søren Holden - Sonja Holden  S 3SP 8     100  -6 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  S 2SP 7     100  -6 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  S 2SP 7     100  -6 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  S 2SP 7     100  -6 
 15  (Oversidder)   38  Henrik Demant - Morten Larsen  (Justeret)    50%  60% 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  Ø 2HJ 9     140  -2 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  Ø 2HJ 9     140  -2 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  Ø 1UT 9     150  -5 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   24  Ture Rademacher - Christian Colding  Ø 3HJ 10     170  -7 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  S 3SP 7     200  -12  12 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  N 1UT 5     200  -12  12 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  N 1UT 5     200  -12  12 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  S 3SP D 8     200  -12  12 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  N 1UT 4     300  -19  19 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  N 1UT 4     300  -19  19 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  N 2KL 5     300  -19  19 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  N 3UT 5     400  -23  23 
5 S K5
N/NS   H D72
  R K963
  K ET52
S ET86 S 2
H B95 H ET863
R E8 R D752
K KD93 K B86
  S DB9743
  H K4
  R BT4
  K 74
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 1UT 9   150    23  -23 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  S 2SP 9   140    19  -19 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  N 2SP 9   140    19  -19 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 3SP 9   140    19  -19 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  N 3KL 10   130    11  -11 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  N 4KL 10   130    11  -11 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  N 4KL 10   130    11  -11 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 2KL 10   130    11  -11 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  S 3RU 10   130    11  -11 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   24  Ture Rademacher - Christian Colding  S 3RU 9   110   
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  S 3RU 9   110   
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 3RU 9   110   
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  S 3RU 9   110   
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  N 3KL 9   110   
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  N 3KL 9   110   
 15  (Oversidder)   38  Henrik Demant - Morten Larsen  (Justeret)    50%  60% 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  Ø 3HJ 8   100    -11  11 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  Ø 3HJ 8   100    -11  11 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  Ø 3HJ 8   100    -11  11 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  Ø 3HJ 8   100    -11  11 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  Ø 3HJ 8   100    -11  11 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  S 4RU 9     50  -18  18 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  N 3SP 8     50  -18  18 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  N 4SP 8     100  -21  21 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  Ø 2HJ 9     140  -23  23 
6 S K854
Ø/ØV   H 87
  R K4
  K EKDB3
S ET72 S 96
H ET H KD96543
R B973 R 86
K 876 K T5
  S DB3
  H B2
  R EDT52
  K 942
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  Ø 4SP D 6   1100    23  -23 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  S 4HJ 12   680    17  -17 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  S 4HJ 12   680    17  -17 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  S 4HJ 12   680    17  -17 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   16  Søren Holden - Sonja Holden  S 4HJ 12   680    17  -17 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  S 4HJ 12   680    17  -17 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  S 4HJ 11   650    -1 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  S 4HJ 11   650    -1 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 4HJ 11   650    -1 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  S 5HJ 11   650    -1 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 4HJ 11   650    -1 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  S 4HJ 11   650    -1 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  S 4HJ 11   650    -1 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  S 4HJ 11   650    -1 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  S 5HJ 11   650    -1 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  S 5HJ 11   650    -1 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  S 4HJ 11   650    -1 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   38  Henrik Demant - Morten Larsen  S 4HJ 10   620    -15  15 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  S 4HJ 10   620    -15  15 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  S 4HJ 10   620    -15  15 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  S 4HJ 10   620    -15  15 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  S 4HJ 10   620    -15  15 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  Ø 4HJ D 8   500    -21  21 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  S 6HJ 11     100  -23  23 
7 S 4
S/Alle   H EB52
  R KDB5
  K K832
S 98 S KBT763
H K843 H 
R 7642 R ET93
K DB4 K T75
  S ED52
  H DT976
  R 8
  K E96
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  Ø 2HJ 5   150    21  -21 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  V 2HJ 5   150    21  -21 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 3HJ 6   150    21  -21 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  S 2HJ 8   110    17  -17 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  V 3RU 7   100    15  -15 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  V 3RU 8   50    13  -13 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  N 2SP 7     50  -7 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 2SP 7     50  -7 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  S 3HJ 8     50  -7 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  S 3HJ 8     50  -7 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  N 2SP 7     50  -7 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  V 2RU 8     90  -1 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  N 2SP 6     100  -4 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 1UT 5     100  -4 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  S 3KL 7     100  -4 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  N 2SP 6     100  -4 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  V 2RU 9     110  -9 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  Ø 1UT 8     120  -11  11 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  V 3RU 10     130  -13  13 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  Ø 1UT 9     150  -18  18 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   38  Henrik Demant - Morten Larsen  N 1SP 4     150  -18  18 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  Ø 1UT 9     150  -18  18 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  V 1UT 9     150  -18  18 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  N 2SP 4     200  -23  23 
8 S EKDT7
V/Ingen   H D9
  R 8754
  K 62
S 432 S B965
H K3 H E875
R KD963 R ET
K E73 K 985
  S 8
  H BT642
  R B2
  K KDBT4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  N 4SP 12   480    23  -23 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  N 4SP 11   450    20  -20 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  N 4SP 11   450    20  -20 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  N 4SP 10   420    10  -10 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  N 4SP 10   420    10  -10 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  N 4SP 10   420    10  -10 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  N 4SP 10   420    10  -10 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  N 4SP 10   420    10  -10 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 4SP 10   420    10  -10 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 4SP 10   420    10  -10 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  N 4SP 10   420    10  -10 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 3UT 9   400    -1 
 15  (Oversidder)   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  (Justeret)    50%  60% 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  N 3SP 12   230    -1 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  S 2UT 8   120    -4 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  N 2UT 8   120    -4 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  N 5SP 10     50  -12  12 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  N 4SP 9     50  -12  12 
 *18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   *39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 3UT 8     50  -12  12 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  S 3UT 8     50  -12  12 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  N 6SP 11     50  -12  12 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  N 4SP 9     50  -12  12 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  N 4SP 8     100  -21  21 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  S 3UT 7     100  -21  21 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  N 5SP 9     100  -21  21 
9 S ET95
N/ØV   H K6
  R DB872
  K D9
S B643 S D
H B97 H 8432
R 5 R ET96
K T8743 K EB52
  S K872
  H EDT5
  R K43
  K K6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  Ø 3SP 10     170  16  -16 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  Ø 3SP 10     170  16  -16 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  V 3SP 10     170  16  -16 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  V 3SP 10     170  16  -16 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 3SP 10     170  16  -16 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  Ø 3SP 10     170  16  -16 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  Ø 3SP 10     170  16  -16 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  Ø 2SP 10     170  16  -16 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  Ø 2SP 11     200  -5 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  Ø 3SP 11     200  -5 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  Ø 3SP 11     200  -5 
 15  (Oversidder)   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  (Justeret)    50%  60% 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  Ø 4SP 10     620  -7 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  Ø 4SP 10     620  -7 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  Ø 4SP 10     620  -7 
 *18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   *39  Aase Dorph - Karin Eriksen  Ø 4SP 10     620  -7 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   16  Søren Holden - Sonja Holden  Ø 4SP 10     620  -7 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  Ø 4SP 10     620  -7 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  Ø 4SP 10     620  -7 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  Ø 4SP 10     620  -7 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  Ø 4SP 10     620  -7 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  Ø 4SP 11     650  -20  20 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  Ø 4SP 11     650  -20  20 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  Ø 4SP 11     650  -20  20 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  Ø 4SP 11     650  -20  20 
10 S D2
Ø/Alle   H 874
  R EK842
  K ET3
S B8764 S EKT93
H D52 H K9
R B73 R T
K D2 K KB964
  S 5
  H EBT63
  R D965
  K 875
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  V 5SP 10   50    22  -22 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  V 4SP 9   50    22  -22 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  Ø 1UT 9     150  19  -19 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  V 1SP 10     170  16  -16 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  Ø 2SP 10     170  16  -16 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   27  Peter Lind - Hanne Breyen  V 2SP 11     200  11  -11 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  Ø 3SP 11     200  11  -11 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  V 3SP 11     200  11  -11 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  Ø 4SP 10     420  -3 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  V 4SP 10     420  -3 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  Ø 4SP 10     420  -3 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  Ø 4SP 10     420  -3 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  Ø 4SP 10     420  -3 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  V 4SP 11     450  -13  13 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  Ø 4SP 11     450  -13  13 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  V 4SP 11     450  -13  13 
11 S 95
S/Ingen   H K7652
  R E32
  K K43
S KT732 S ED64
H  H EDT
R KD974 R B8
K T98 K DB76
  S B8
  H B9843
  R T65
  K E52
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  S 6UT 13   1470    23  -23 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   27  Peter Lind - Hanne Breyen  S 6UT 12   1440    16  -16 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  S 6UT 12   1440    16  -16 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  S 6UT 12   1440    16  -16 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  S 6UT 12   1440    16  -16 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  S 6UT 12   1440    16  -16 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  S 6UT 12   1440    16  -16 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  S 6SP 12   1430    -4 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  S 6SP 12   1430    -4 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  S 6SP 12   1430    -4 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  S 6SP 12   1430    -4 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  S 6SP 12   1430    -4 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  S 6SP 12   1430    -4 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  S 4UT 12   690    -3 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  S 5SP 12   680    -8 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  S 4SP 12   680    -8 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  S 4SP 12   680    -8 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  S 4SP 12   680    -8 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 3UT 11   660    -15  15 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  S 3UT 11   660    -15  15 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  S 5UT 11   660    -15  15 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  N 5HJ 11   650    -19  19 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  S 3SP 12   230    -21  21 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  N 5HJ 10     100  -23  23 
12 S B753
V/NS   H ED876
  R D5
  K B2
S 986 S 42
H T3 H B954
R ET64 R 972
K 8643 K DT95
  S EKDT
  H K2
  R KB83
  K EK7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  V 3HJ 6   300    23  -23 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 2SP 10   170    20  -20 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   41  Eva Olesen - Inge Meier  S 2SP 10   170    20  -20 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  N 1SP 9   140    15  -15 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  S 2SP 9   140    15  -15 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  N 3SP 9   140    15  -15 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  S 2SP 8   110    11  -11 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  Ø 2HJ 7   100    -1 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  V 2HJ 7   100    -1 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  V 2HJ 7   100    -1 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  V 3HJ 8   100    -1 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  V 2HJ 7   100    -1 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  V 3HJ 8   100    -1 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  V 3HJ 8   100    -1 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  Ø 2UT 7   100    -1 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  V 3HJ 8   100    -1 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  S 1UT 6     100  -10  10 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  S 1UT 6     100  -10  10 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  V 2HJ 8     110  -14  14 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  V 2HJ 8     110  -14  14 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   38  Henrik Demant - Morten Larsen  V 2HJ 9     140  -17  17 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  V 3HJ 10     170  -19  19 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  N 3SP 7     200  -21  21 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  V 2HJ D 8     670  -23  23 
13 S 96532
N/Alle   H DT
  R KB
  K T862
S E4 S KB8
H KB9652 H 874
R T5 R E982
K 974 K DB3
  S DT7
  H E3
  R D7643
  K EK5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 3UT 10   430    22  -22 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  S 3UT 10   430    22  -22 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  S 3UT 9   400    18  -18 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  S 3UT 9   400    18  -18 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  S 2UT 9   150    15  -15 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   38  Henrik Demant - Morten Larsen  S 2UT 8   120    11  -11 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  S 2UT 8   120    11  -11 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  S 2UT 8   120    11  -11 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  N 2KL 9   110    -6 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  S 3RU 9   110    -6 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  Ø 2HJ 7   50    -2 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  Ø 2HJ 7   50    -2 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  S 3RU 8     50  -7 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  N 2UT 7     50  -7 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  N 3UT 8     50  -7 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   41  Eva Olesen - Inge Meier  N 4KL 9     50  -7 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  N 3KL 8     50  -7 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  N 3KL 8     50  -7 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  N 2KL 7     50  -7 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  N 3UT 7     100  -16  16 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  N 5KL 9     100  -16  16 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  S 3UT 6     150  -21  21 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  N 3UT 6     150  -21  21 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  S 3UT 6     150  -21  21 
14 S BT2
Ø/Ingen   H K2
  R K52
  K EB875
S E9854 S 63
H DT8 H E9643
R DB7 R 863
K 42 K KT6
  S KD7
  H B75
  R ET94
  K D93
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  S 3SP 10   170    22  -22 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  Ø 4HJ 7   150    20  -20 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   41  Eva Olesen - Inge Meier  S 3SP 9   140    16  -16 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  S 3SP 9   140    16  -16 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  S 3SP 9   140    16  -16 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  S 2SP 8   110    11  -11 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  S 2SP 8   110    11  -11 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  Ø 3RU 7   100    -7 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   16  Søren Holden - Sonja Holden  Ø 3HJ 7   100    -7 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  (Justeret)    60%  40%  -5 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  Ø 3HJ 8   50    -3 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  Ø 3HJ 8   50    -3 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  S 3SP 8     100  -4 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 3SP 8     100  -4 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  S 3SP 8     100  -4 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  S 3SP 8     100  -4 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  S 3SP 8     100  -4 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  S 3SP D 8     200  -13  13 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  S 3SP 7     200  -13  13 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  S 3SP 7     200  -13  13 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  S 4SP 8     200  -13  13 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  S 3SP 6     300  -20  20 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  S 3SP 6     300  -20  20 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  S 3SP 6     300  -20  20 
15 S 3
S/NS   H 832
  R K964
  K KD873
S 9872 S K5
H 54 H EKB97
R T75 R DB832
K ET52 K 9
  S EDBT64
  H DT6
  R E
  K B64
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  V 3UT 2   700    21  -21 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  V 3UT 2   700    21  -21 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  N 3RU D 11   670    18  -18 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  V 3UT 3   600    16  -16 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  V 3UT 4   500    14  -14 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  V 3UT 5   400    10  -10 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  V 3UT 5   400    10  -10 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  V 3UT 5   400    10  -10 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  (Justeret)    60%  40%  -5 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  V 3UT 6   300    -4 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  V 3UT 6   300    -4 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  Ø 3UT 6   300    -4 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  S 2HJ 11   200    -1 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  V 2UT 6   200    -1 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  V 3SP 10     170  -4 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  V 2UT 10     180  -6 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  V 2UT 11     210  -8 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  V 3UT 9     600  -11  11 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   16  Søren Holden - Sonja Holden  V 5KL 11     600  -11  11 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  V 3UT 10     630  -16  16 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   41  Eva Olesen - Inge Meier  V 3UT 10     630  -16  16 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  V 3UT 10     630  -16  16 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  V 3UT 11     660  -21  21 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  Ø 3UT 11     660  -21  21 
16 S 964
V/ØV   H E42
  R DT9875
  K D
S EDB8 S KT7
H K8 H T9
R EK3 R 64
K K754 K BT9862
  S 532
  H DB7653
  R B2
  K E3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 4HJ 10   420    22  -22 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  S 3HJ 10   170    15  -15 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  S 3HJ 10   170    15  -15 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  S 3HJ 10   170    15  -15 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  S 2HJ 10   170    15  -15 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  S 3HJ 10   170    15  -15 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  S 3HJ 10   170    15  -15 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  N 2HJ 9   140    -3 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   41  Eva Olesen - Inge Meier  N 2HJ 9   140    -3 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  S 3HJ 9   140    -3 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  N 3HJ 9   140    -3 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  N 2HJ 9   140    -3 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  N 1HJ 9   140    -3 
 15  (Oversidder)   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  (Justeret)    50%  60% 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  N 1UT 8   120    -4 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  (Justeret)    40%  60%  -5 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  S 2HJ 8   110    -7 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  S 2HJ 8   110    -7 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  Ø 3SP 7   100    -10  10 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  S 4HJ 9     50  -14  14 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  S 3HJ 8     50  -14  14 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 2HJ 7     50  -14  14 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  V 2KL 8     90  -18  18 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  Ø 3KL 9     110  -21  21 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  Ø 2SP 8     110  -21  21 
17 S ET95
N/Ingen   H D832
  R T8
  K BT2
S B83 S KD42
H E9 H T74
R 932 R B64
K KD864 K E97
  S 76
  H KB65
  R EKD75
  K 53
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  N 3UT 13   720    21  -21 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  N 3UT 13   720    21  -21 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  N 3UT 13   720    21  -21 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  N 3UT 12   690    12  -12 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  N 3UT 12   690    12  -12 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  S 3UT 12   690    12  -12 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   41  Eva Olesen - Inge Meier  N 3UT 12   690    12  -12 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  N 3UT 12   690    12  -12 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  N 3UT 12   690    12  -12 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  N 4SP 12   680    -5 
 15  (Oversidder)   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  (Justeret)    50%  60% 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  N 3UT 11   660    -1 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  S 3UT 11   660    -1 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 3UT 11   660    -1 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 3UT 11   660    -1 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  N 3UT 11   660    -1 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  N 4SP 11   650    -9 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  N 4SP 11   650    -9 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  N 4SP 11   650    -9 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  N 3UT 10   630    -13  13 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  S 4HJ 10   620    -16  16 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  S 4HJ 10   620    -16  16 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  N 3SP 11   200    -20  20 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  N 2SP 11   200    -20  20 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  N 6SP 11     100  -23  23 
18 S EKDT4
Ø/NS   H KT6
  R EDB
  K E2
S 8765 S 32
H D754 H B8
R KT8 R 9752
K BT K K8765
  S B9
  H E932
  R 643
  K D943
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  Ø 6UT 11   100    23  -23 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  V 3RU 11     150  21  -21 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  V 3RU 12     170  18  -18 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  V 2RU 12     170  18  -18 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  Ø 2UT 12     240  15  -15 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  V 5RU 11     600  11  -11 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  V 5RU 11     600  11  -11 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  V 5RU 11     600  11  -11 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  Ø 4SP 10     620  -7 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  V 5RU 13     640  -5 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  Ø 3UT 11     660  -1 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  V 3UT 11     660  -1 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  Ø 3UT 11     660  -1 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 4SP 12     680  -3 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  Ø 3UT 12     690  -9 
 *41  Eva Olesen - Inge Meier   *32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  Ø 3UT 12     690  -9 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  Ø 3UT 12     690  -9 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  V 3UT 12     690  -9 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  Ø 3UT 12     690  -9 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  V 3UT 13     720  -16  16 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  V 3UT 13     720  -16  16 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  V 6RU 12     1370  -19  19 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  Ø 6SP 12     1430  -21  21 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  Ø 6UT 12     1440  -23  23 
19 S 64
S/ØV   H DB865
  R 32
  K K965
S KT2 S EB85
H EK9 H 732
R EKD854 R 97
K T K EB74
  S D973
  H T4
  R BT6
  K D832
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 *41  Eva Olesen - Inge Meier   *32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  V 5RU 9   200    20  -20 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  Ø 4SP 8   200    20  -20 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 3SP 7   200    20  -20 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  V 5RU D 10   200    20  -20 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 3HJ 9   140    13  -13 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  S 3HJ 9   140    13  -13 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  S 3HJ 9   140    13  -13 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  Ø 3SP 8   100    -9 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  S 4HJ 9     100  -1 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  S 3HJ 8     100  -1 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  S 4HJ 9     100  -1 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  S 3HJ 8     100  -1 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  S 3HJ 8     100  -1 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  S 2HJ 7     100  -1 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  S 3HJ 8     100  -1 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  S 3HJ 8     100  -1 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  S 3HJ 8     100  -1 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  V 4RU 10     130  -11  11 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   31  Lise Bruun - Kirsten Rask  S 3HJ 7     200  -16  16 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  S 4HJ 8     200  -16  16 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  S 4HJ 8     200  -16  16 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  S 3HJ 7     200  -16  16 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  S 4HJ 7     300  -22  22 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  S 4SP 7     300  -22  22 
20 S KB7
V/Alle   H K8753
  R 86
  K B72
S T92 S 8643
H 9 H E2
R EK542 R DB73
K ET63 K D98
  S ED5
  H DBT64
  R T9
  K K54
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  V 4KL D 7   500    23  -23 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  N 3SP 10   170    21  -21 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  N 3SP 9   140    13  -13 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  N 2SP 9   140    13  -13 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  N 3SP 9   140    13  -13 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 3SP 9   140    13  -13 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  N 3SP 9   140    13  -13 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  N 3SP 9   140    13  -13 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  N 3SP 9   140    13  -13 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  V 3KL 7   100    -4 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  Ø 2HJ 6   100    -4 
 15  (Oversidder)   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  (Justeret)    50%  60% 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   38  Henrik Demant - Morten Larsen  N 4SP 9     100  -5 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  N 4SP 9     100  -5 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  N 4SP 9     100  -5 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  N 4SP 9     100  -5 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 4SP 9     100  -5 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  N 4SP 9     100  -5 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  N 4SP 9     100  -5 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  N 4SP 8     200  -16  16 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  N 4SP 8     200  -16  16 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  N 4SP 8     200  -16  16 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  N 3SP 7     200  -16  16 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  N 4SP 7     300  -22  22 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  N 4SP 7     300  -22  22 
21 S EKT85
N/NS   H D8
  R KD984
  K 6
S 42 S D76
H EK H 6532
R ET75 R B62
K DB753 K K42
  S B93
  H BT974
  R 3
  K ET98
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   16  Søren Holden - Sonja Holden  V 3KL 6   300    23  -23 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  Ø 2SP 6   200    17  -17 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  Ø 3SP 7   200    17  -17 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  V 2SP 6   200    17  -17 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  V 1UT 5   200    17  -17 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  V 2SP 6   200    17  -17 
 47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  S 2RU 9   110    11  -11 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  Ø 1SP 6   100    -8 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  Ø 1SP 6   100    -8 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 2RU 7     50  -4 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  S 2RU 7     50  -4 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  Ø 1SP 7     80  -1 
 15  (Oversidder)   5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen  (Justeret)    50%  60% 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  V 1UT 7     90  -2 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 1UT 7     90  -2 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  S 2RU 6     100  -7 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  S 1UT 5     100  -7 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  S 2RU 6     100  -7 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  Ø 2SP 8     110  -11  11 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   38  Henrik Demant - Morten Larsen  V 1UT 8     120  -13  13 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  V 2UT 9     150  -19  19 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  V 1UT 9     150  -19  19 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  N 2HJ 5     150  -19  19 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  S 1UT 4     150  -19  19 
 23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  S 2UT 5     150  -19  19 
22 S 98764
Ø/ØV   H KB64
  R T6
  K 54
S EKB S DT52
H 8753 H DT
R EB R 9875
K DT93 K K82
  S 3
  H E92
  R KD432
  K EB76
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  S 2SP 10   170    23  -23 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  S 3SP 9   140    19  -19 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  S 2SP 9   140    19  -19 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  S 3SP 9   140    19  -19 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  V 2RU 11     150  13  -13 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  Ø 4RU 11     150  13  -13 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  Ø 3RU 11     150  13  -13 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  S 4SP 8     200  -7 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  S 3SP 7     200  -7 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  V 3HJ 11     200  -7 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  S 4SP 7     300  -3 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  S 4SP D 8     500 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  S 4SP D 8     500 
 15  (Oversidder)   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  (Justeret)    50%  60% 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  V 5RU 11     600  -3 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  V 4HJ 11     650  -14  14 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  V 4HJ 11     650  -14  14 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  V 4HJ 11     650  -14  14 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  V 4HJ 11     650  -14  14 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  V 4HJ 11     650  -14  14 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  V 4HJ 11     650  -14  14 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  V 4HJ 11     650  -14  14 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  Ø 4HJ 11     650  -14  14 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  V 4HJ 11     650  -14  14 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  V 4HJ 11     650  -14  14 
23 S EK
S/Alle   H K6
  R 943
  K DBT432
S 862 S 9
H ED74 H BT83
R BT865 R EKD7
K 5 K EK96
  S DBT7543
  H 952
  R 2
  K 87
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  N 4SP 11   450    22  -22 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  N 4SP 10   420    19  -19 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  S 4SP 10   420    19  -19 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  N 1SP 10   170    16  -16 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  N 1SP 9   140    10  -10 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  N 2SP 9   140    10  -10 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  N 2SP 9   140    10  -10 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  S 3SP 9   140    10  -10 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman  S 3SP 9   140    10  -10 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  (Justeret)    60%  60% 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  S 1UT 8   120    -4 
 46  Hanne Christensen - Benny Christensen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  N 2SP 8   110    -1 
 16  Søren Holden - Sonja Holden   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  S 2SP 8   110    -1 
 15  (Oversidder)   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  (Justeret)    50%  60% 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  V 3KL 8   50    -2 
 37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  N 4SP 9     50  -7 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   40  Else Andersen - Hans Christian Jensen  N 4SP 9     50  -7 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen  N 4SP 9     50  -7 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  N 4SP 9     50  -7 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  N 4SP 8     100  -17  17 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  N 4SP 8     100  -17  17 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  N 4SP 8     100  -17  17 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  N 4SP 8     100  -17  17 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  N 4SP 8     100  -17  17 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  N 4SP 8     100  -17  17 
24 S KD85
V/Ingen   H ED3
  R DB876
  K T
S BT4 S 93
H 75 H BT62
R KT42 R E93
K EK74 K B986
  S E762
  H K984
  R 5
  K D532
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  S 3HJ 9   140    23  -23 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  Ø 2RU 7   100    21  -21 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  N 2UT 7     50  12  -12 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  N 2HJ 7     50  12  -12 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  N 2RU 7     50  12  -12 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  N 2UT 7     50  12  -12 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  N 1UT 6     50  12  -12 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  N 2UT 7     50  12  -12 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  N 1UT 6     50  12  -12 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  N 1UT 6     50  12  -12 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   38  Henrik Demant - Morten Larsen  N 2UT 6     100  -4 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 5KL 9     100  -4 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  N 3KL 7     100  -4 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  N 3UT 7     100  -4 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  N 3UT 7     100  -4 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  N 3UT 7     100  -4 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  N 3UT 7     100  -4 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 2UT 6     100  -4 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  N 2UT 5     150  -17  17 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  S 3UT 6     150  -17  17 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  N 3KL 6     150  -17  17 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  S 3HJ 6     150  -17  17 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  N 3UT 6     150  -17  17 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  N 3KL 5     200  -23  23 
25 S K82
N/ØV   H E42
  R K2
  K EKB74
S B743 S ED
H B963 H K5
R T7 R DB984
K T63 K D985
  S T965
  H DT87
  R E653
  K 2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   29  Anne Petersen - Lis Winther Funch  Ø 3UT 7   200    20  -20 
 9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  Ø 3KL 7   200    20  -20 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  Ø 3UT 7   200    20  -20 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  Ø 3UT 7   200    20  -20 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  V 2SP 9     140  15  -15 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  Ø 1UT 9     150  13  -13 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  V 3SP 10     170  11  -11 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   38  Henrik Demant - Morten Larsen  Ø 3UT 9     600  -9 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen  Ø 4SP 10     620  -7 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   39  Aase Dorph - Karin Eriksen  Ø 3UT 10     630  -7 
 42  Inga Poulsen - Keld Skovsen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  Ø 3UT 10     630  -7 
 36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  Ø 3UT 10     630  -7 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  Ø 3UT 10     630  -7 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 3UT 10     630  -7 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  Ø 3UT 10     630  -7 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  Ø 3UT 10     630  -7 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  Ø 3UT 10     630  -7 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  Ø 3UT 10     630  -7 
 22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  Ø 3UT 10     630  -7 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg  Ø 3UT 10     630  -7 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen  Ø 3UT 10     630  -7 
 14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen   16  Søren Holden - Sonja Holden  Ø 3UT 10     630  -7 
 45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen   34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen  Ø 3UT 11     660  -22  22 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  Ø 3UT 11     660  -22  22 
26 S 953
Ø/Alle   H K3
  R 84
  K ET9862
S KD82 S ET7
H D64 H 987
R DB65 R EK32
K B7 K KD5
  S B64
  H EBT52
  R T97
  K 43
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  S 4HJ 10   420    23  -23 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  S 2HJ 10   170    21  -21 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  N 2KL 10   130    19  -19 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  Ø 3SP 7   100    16  -16 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  V 3UT 7   100    16  -16 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  Ø 3SP 8   50    10  -10 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  Ø 4SP 9   50    10  -10 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  Ø 4SP 9   50    10  -10 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   16  Søren Holden - Sonja Holden  Ø 3RU 8   50    10  -10 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  P        -1 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  P        -1 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  P        -1 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  P        -1 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  P        -1 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  N 1UT 6     50  -5 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  Ø 3SP 9     140  -14  14 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  Ø 3SP 9     140  -14  14 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  Ø 2SP 9     140  -14  14 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  Ø 2SP 9     140  -14  14 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  Ø 3SP 9     140  -14  14 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  Ø 3SP 9     140  -14  14 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  Ø 3SP 9     140  -14  14 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  Ø 3SP 9     140  -14  14 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  Ø 2SP 10     170  -23  23 
27 S K8
S/Ingen   H KT6
  R 862
  K KD984
S E72 S DBT63
H ED5 H 87
R B43 R EDT95
K T765 K 2
  S 954
  H B9432
  R K7
  K EB3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen  V 4HJ 9   50    22  -22 
 17  Hanne Huge - Preben Hallberg   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  V 4SP 9   50    22  -22 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen  Ø 2SP 10     170  16  -16 
 1  Edith Sklar - Kirsten Melcher   25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen  V 3SP 10     170  16  -16 
 24  Ture Rademacher - Christian Colding   2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn  Ø 2SP 10     170  16  -16 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   13  Anna Ravn - Inga Poulsen  Ø 2SP 10     170  16  -16 
 28  Jytte Bach - Hans Jørgensen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  V 1UT 10     180  11  -11 
 10  Inger Rønn - Torben Zinglersen   16  Søren Holden - Sonja Holden  N 3RU 7     200  -9 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  V 3UT 9     400  -7 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 38  Henrik Demant - Morten Larsen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  V 4SP 10     420  -1 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   41  Eva Olesen - Inge Meier  Ø 4SP 10     420  -1 
 43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum   32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt  Ø 4SP 10     420  -1 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   44  Bent Sauer - Svend Pedersen  V 4SP 10     420  -1 
 26  Sophie Bune - Matilde Thorsen   49  Nina Grooss - Janni Olsen  Ø 4SP 10     420  -1 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  Ø 4SP 10     420  -1 
 7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen   19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen  Ø 4SP 10     420  -1 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  V 3UT 10     430  -13  13 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  V 3UT 10     430  -13  13 
 48  Gerda Kelså - Grethe Andersen   27  Peter Lind - Hanne Breyen  V 3UT 10     430  -13  13 
 3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  V 3UT 10     430  -13  13 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  V 3UT 10     430  -13  13 
 33  Inger Poulsen - Børge Poulsen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  Ø 4SP 11     450  -20  20 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen  Ø 4SP 11     450  -20  20 
 20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen  V 3UT 11     460  -23  23 
28 S 62
V/NS   H E8
  R DBT8632
  K T8
S DT8 S EK754
H DB65 H K3
R EK97 R 54
K K7 K B632
  S B93
  H T9742
  R 
  K ED954
Tilbage til personligt regnskab

Spil 29
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  N 6RU D 12   1540    23  -23 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  N 3UT 12   690    18  -18 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  N 3UT 12   690    18  -18 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  N 3UT 12   690    18  -18 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  N 3UT 12   690    18  -18 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  N 3UT 11   660    12  -12 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  N 3UT 11   660    12  -12 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  N 5RU 12   620    -3 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  S 4SP 10   620    -3 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  N 5RU 12   620    -3 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  N 5RU 12   620    -3 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  N 5RU 12   620    -3 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  N 5RU 12   620    -3 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  N 5RU 12   620    -3 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  N 5RU 11   600    -8 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  N 5RU 11   600    -8 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  N 3UT 9   600    -8 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  N 3UT 9   600    -8 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  N 3RU 11   150    -13  13 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  S 1SP 9   140    -15  15 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  S 4SP 9     100  -19  19 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  N 6RU 11     100  -19  19 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   16  Søren Holden - Sonja Holden  S 4SP 9     100  -19  19 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  N 4SP 8     200  -23  23 
29 S KD6
N/Alle   H EB53
  R T653
  K E9
S 974 S T52
H T8762 H KD94
R 8 R ED9
K D754 K B63
  S EB83
  H 
  R KB742
  K KT82
Tilbage til personligt regnskab

Spil 30
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 29  Anne Petersen - Lis Winther Funch   48  Gerda Kelså - Grethe Andersen  Ø 3SP 10     170  17  -17 
 27  Peter Lind - Hanne Breyen   1  Edith Sklar - Kirsten Melcher  Ø 3SP 10     170  17  -17 
 2  Niels Peter Gad - Niels Andre Benn   26  Sophie Bune - Matilde Thorsen  Ø 3SP 10     170  17  -17 
 6  Erling Nielsen - Jens Smith Frandsen   22  Else Klitgaard - Poul Munch Pedersen  Ø 2SP 10     170  17  -17 
 21  Hanne Bjarnarson - Annemette Møller Larsen   7  Inger Gosvig - Lillian Jeppesen  Ø 3SP 10     170  17  -17 
 18  Vinni Mortensen - Anette Sørensen   10  Inger Rønn - Torben Zinglersen  Ø 3SP 10     170  17  -17 
 50  Asger Loldrup - Marianne Loldrup   14  Bodil Juhler - Birgit Nordby Jensen  Ø 2SP 10     170  17  -17 
 35  Otto Pilgaard - Bente Poulsen   42  Inga Poulsen - Keld Skovsen  Ø 3SP 11     200  -6 
 34  Poul Rasmussen - Erik Brandt Jensen   43  Ludvig Bechsgaard - Birgit Munch Wissum  Ø 3SP 11     200  -6 
 30  Poul Kelså - Anne Lis Pedersen   47  Erna Sørensen - Frede Jacobsen  Ø 2SP 11     200  -6 
 49  Nina Grooss - Janni Olsen   28  Jytte Bach - Hans Jørgensen  Ø 3SP 11     200  -6 
 13  Anna Ravn - Inga Poulsen   15  (Oversidder)  (Justeret)    60%  50% 
 44  Bent Sauer - Svend Pedersen   33  Inger Poulsen - Børge Poulsen  Ø 4SP 10     420 
 5  Sinne Christiansen - Jens Kristian Hansen   23  Peter Johansen - Kirsten Sanggaard  Ø 4SP 10     420 
 4  Egon Sørensen - Henny Jacobsen   24  Ture Rademacher - Christian Colding  V 3UT 10     430  -3 
 39  Aase Dorph - Karin Eriksen   38  Henrik Demant - Morten Larsen  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 40  Else Andersen - Hans Christian Jensen   37  Eva Korsholm - Niels Jørgen Korsholm  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 41  Eva Olesen - Inge Meier   36  Bodil Sauvr - Anne Kirstine Dahlgren  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 32  Bodil Anbo - Flemming Bjørnholt   45  Jesper Vildal - Hans Peter Jensen  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 31  Lise Bruun - Kirsten Rask   46  Hanne Christensen - Benny Christensen  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 8  Svend Gosvig - Erik Jeppesen   20  Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 11  Kristian Rask Petersen - Jytte Krejbjerg   17  Hanne Huge - Preben Hallberg  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 12  Lene Barckmann - Hans Erik Barckman   16  Søren Holden - Sonja Holden  Ø 4SP 11     450  -12  12 
 19  Birte Mogensen - Vera Hermannsen   9  Egon Pedersen - Lillian Poulsen  Ø 4SP 12     480  -21  21 
 25  Knud Andersen - Ove Sondrup Jensen   3  Lars Viby Mogensen - Asger Busk Petersen  N 4KL D 6     800  -23  23 
30 S D8
Ø/Ingen   H T63
  R T873
  K T953
S 97 S EKB653
H 98754 H E2
R E652 R B9
K K6 K EB7
  S T42
  H KDB
  R KD4
  K D842
Tilbage til personligt regnskab