Sølv - Sølv 7 (IAF), 12. juli 2013, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 33, Claus Bødskov - Per Falk Thomsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Ole Fenger - Hanne Guldager    N 1UT 8   120     -83   -27
2     V 4SP 10     420   56    
3 NS  Birgit Jensen - Marianne Mathiesen    S 2SP 7     50   -28   38
4     Ø 3HJ 8   100     66    
5 ØV  Claus Madsen - Lise Kristensen    Ø 6KL 10   100     -148   -63
6     N 4SP 7     150   85    
7 NS  Carsten Sørensen - John Møller Jepsen    S 4HJ 11   650     7   -38
8     S 3SP 5     200   -45    
9 NS  Kaj Alstrup - Kurt Christensen    N 4HJ 11   450     10   143
10     V 3KL 12     170   133    
11 NS  Jeanet Normann - Steven Sidelmann Basnov    S 4SP 10   420     131   94
12     V 2UT 10     180   -37    
13 NS  Jonna Astrup - Lena Mortensen    V 6HJ 11   100     195   181
14     S 4SP 9     50   -14    
15 ØV  Aage Schmidt - Olaf Nielsen    N 3UT 8     100   59   45
16     N 3KL 9   110     -14    
17 NS  Rasmus Kolding - Sebastian Mygh    V 4SP 10     420   -110   -267
18     S 3HJ D 6     800   -157    
19 NS  Hanne Hauge - Søren Vinther    N 3HJ 9   140     69   25
20     V 1UT 8     120   -44    
21 ØV  Asger Friis - Olav Thomsen    Ø 4HJ 11     450   163   147
22     N 4HJ 11   450     -16    
23 ØV  Benny Hansen - Karsten Frandsen    S 4SP 10   620     -21   -141
24     Ø 5KL 6   250     -120    
25 ØV  Jens Skak-Nielsen - Lars Faurschou Mathiesen    N 2SP 9   140     14   -24
26     S 4SP 9     100   -38    
27 NS  Eli Christensen - Thomas Lynggaard    S 1UT 5     100   12   55
28     N 4SP 10   620     43    
29 NS  Poul Markussen - Steen Mikkelsen    S 4SP 10   620     150   224
30     S 3HJ 9   140     74    
31 NS  Henning Olsen - Elsebeth Olsen    S 3KL 12   170     -130   -141
32     V 3UT 12     690   -11    
33 ØV  Marit Abel - Charlotte Frendved    Ø 6KL 13     940   61   76
34     Ø 2SP 9     140   15    
35 ØV  Bo Blunch - Anni Hallberg    S 3HJ 9   140     -23   108
36     Ø 4SP 10     620   131    
37 NS  Thomas Mathiasen - Marius Lyhne-Knudsen    N 1KL 5     200   -24   -95
38     V 3UT 9     600   -71    
39 ØV  Mie Bøving - Ingrid Hedevang    N 1UT 9   150     -50   -79
40     S 3HJ 7     100   -29    
41 ØV  Carsten Hansen - Torben Bundgaard Andersen    Ø 2RU 10     130   3   81
42     N 2RU 6     200   78    
Tilbage til resultatsiden