Vinoble E - Turneringer
 Vinoble E:    6. juli 2015, formiddag    1. runde 
  6. juli 2015, eftermiddag    2. runde 
  6. juli 2015, aften    3. runde 
  7. juli 2015, formiddag    4. runde 
  7. juli 2015, eftermiddag    5. runde 
  7. juli 2015, aften    6. runde 
  8. juli 2015, formiddag    7. runde 
  8. juli 2015, eftermiddag    8. runde 
  8. juli 2015, aften    9. runde 
  9. juli 2015, formiddag    10. runde 
  9. juli 2015, eftermiddag    11. runde 
  9. juli 2015, aften    12. runde 
  10. juli 2015, formiddag    13. runde 
BridgeCentral, 13. august 2015