Bronze Åben - Bronze 7 åben, 11. juli 2016, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  S 1UT 8      120    10  -10 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  N 3RU 9      110    -8 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  Ø 2SP D 7      100    -5 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  V 2HJ 6      100    -5 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  S 3RU 8        50 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  N 2RU 7        50 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  N 3RU 8        50 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  N 2UT 6        100  -4 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  V 2HJ 8        110  -7 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  V 2HJ 8        110  -7 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  V 2HJ 9        140  -10  10 
1 S 72
N/Ingen   H D972
  R KT53
  K D65
S E965 S KT4
H B8653 H ET4
R B84 R D7
K K K B9843
  S DB83
  H K
  R E962
  K ET72
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 6SP D 12      1660    10  -10 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  S 6SP 12      1430    -7 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  S 6SP 12      1430    -7 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  S 5SP 12      680    -2 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  S 4SP 12      680    -2 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  S 5SP 12      680    -2 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  S 5SP 11      650    -3 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  S 4SP 11      650    -3 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  S 4SP 10      620    -7 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  S 4SP 10      620    -7 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  S 6SP 11        100  -10  10 
2 S T94
Ø/NS   H KT842
  R B
  K ED62
S K75 S 
H D653 H EB97
R 32 R KT986
K KT85 K B973
  S EDB8632
  H 
  R ED754
  K 4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 4HJ D 10      590    -9 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  S 4HJ D 10      590    -9 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 5RU D 11      550    -6 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  S 4HJ 10      420    -4 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  S 3HJ 9      140    -2 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  V 3SP 8      100   
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  S 4HJ 9        50  -4 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  S 4HJ 9        50  -4 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  S 4HJ 9        50  -4 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  S 4HJ D 9        100  -8 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  S 5HJ D 9        300  -10  10 
3 S T8
S/ØV   H DBT2
  R EKDT64
  K 3
S EK952 S B76
H  H K983
R 9873 R 52
K T972 K EDB6
  S D43
  H E7654
  R B
  K K854
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  Ø 6SP 13        1460  -8 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  Ø 6SP 13        1460  -8 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  Ø 6SP 13        1460  -8 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  S 7RU D 7        1700  -4 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  V 7HJ 13        2210  -1 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 7SP 13        2210  -1 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  Ø 7SP 13        2210  -1 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  Ø 7SP 13        2210  -1 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  Ø 7UT 13        2220  -8 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 7UT 13        2220  -8 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  Ø 7UT 13        2220  -8 
4 S 2
V/Alle   H 432
  R 76532
  K DB96
S D73 S EKB98654
H EDB85 H K6
R 4 R E9
K ET43 K 5
  S T
  H T97
  R KDBT8
  K K872
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  S 2RU D 9      380    10  -10 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  N 2UT 9      150    -8 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 2HJ 9      140    -6 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  N 2UT 8      120    -4 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  N 2HJ 8      110    -1 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  N 2HJ 8      110    -1 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  N 2UT 7        100  -5 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 2UT 7        100  -5 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  N 3HJ 8        100  -5 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  N 2HJ 7        100  -5 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  Ø 2SP D 8        470  -10  10 
5 S B95
N/NS   H EKT32
  R D
  K D754
S E874 S KT3
H D96 H 754
R B9 R K8652
K EB83 K T9
  S D62
  H B8
  R ET743
  K K62
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 3UT 12      490    -9 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  N 3UT 12      490    -9 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  N 3UT 11      460    -1 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  N 3UT 11      460    -1 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 3UT 11      460    -1 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  N 3UT 11      460    -1 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  N 3UT 11      460    -1 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  N 3UT 11      460    -1 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  N 3UT 10      430    -7 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  N 3UT 10      430    -7 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  S 2SP 7        50  -10  10 
6 S 64
Ø/ØV   H KB9
  R B8654
  K EKD
S 8752 S E9
H  H DT8754
R K9 R D32
K B965432 K T8
  S KDBT3
  H E632
  R ET7
  K 7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  S 2RU 11      150    10  -10 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  S 4RU 10      130    -3 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  S 2RU 10      130    -3 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  S 2RU 10      130    -3 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  S 2RU 10      130    -3 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  S 3RU 10      130    -3 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  S 3RU 10      130    -3 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  N 1UT 8      120    -5 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  S 2UT 8      120    -5 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 3HJ 9        140  -8 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  N 3UT 7        200  -10  10 
7 S B83
S/Alle   H 42
  R E82
  K EB975
S D54 S K762
H EK73 H DB98
R T73 R 4
K T64 K K832
  S ET9
  H T65
  R KDB965
  K D
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  N 4HJ 11      450    -8 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  N 4SP 11      450    -8 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  S 4SP 11      450    -8 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  N 4SP 10      420   
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  N 4SP 10      420   
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 4SP 10      420   
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  S 4SP 10      420   
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 4SP 10      420   
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  S 5SP 10        50  -6 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  N 6HJ 10        100  -8 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  N 6SP D 10        300  -10  10 
8 S DBT5
V/Ingen   H KT86
  R ED6
  K K8
S K6 S 9
H 5 H DB9
R T753 R K9842
K BT9764 K ED32
  S E87432
  H E7432
  R B
  K 5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  V 5KL 12        620  -8 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  V 5KL 12        620  -8 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  V 5KL 12        620  -8 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 3UT 12        690  -2 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  V 3UT 12        690  -2 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  Ø 3UT 12        690  -2 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  Ø 3UT 12        690  -2 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  Ø 3UT 12        690  -2 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 3UT 12        690  -2 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  Ø 3UT 12        690  -2 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  V 6KL 12        1370  -10  10 
9 S KB4
N/ØV   H 852
  R B9643
  K B2
S  S ED8732
H KDBT3 H 74
R E7 R K8
K KDT743 K E96
  S T965
  H E96
  R DT52
  K 85
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  V 3UT 10        630  -8 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  V 3UT 10        630  -8 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  V 3UT 10        630  -8 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  V 3UT 11        660  -1 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  V 3UT 11        660  -1 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  V 3UT 11        660  -1 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  V 3UT 11        660  -1 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  V 3UT 12        690  -6 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  V 3UT 12        690  -6 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  V 3UT 12        690  -6 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  V 6UT 12        1440  -10  10 
10 S 9742
Ø/Alle   H D7
  R E9876
  K D5
S KBT S ED3
H ET3 H 42
R KT52 R D3
K K84 K EB9762
  S 865
  H KB9865
  R B4
  K T3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 4UT 6      200    10  -10 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  Ø 3UT 6      150    -7 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  Ø 3UT 6      150    -7 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 3UT 7      100    -4 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  Ø 3UT 8      50    -2 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  N 2HJ 7        50 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  V 3RU 11        150  -3 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  V 3RU 11        150  -3 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  V 5RU 11        400  -8 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  V 5RU 11        400  -8 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  V 5RU 11        400  -8 
11 S T93
S/Ingen   H DT984
  R K7
  K ED6
S D74 S EK5
H 7 H EK52
R EBT8632 R D954
K T4 K B3
  S B862
  H B63
  R 
  K K98752
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  V 4SP D 6      800    10  -10 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  N 5KL D 11      750    -8 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 3UT 12      690    -6 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  N 3UT 11      660    -1 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  S 3UT 11      660    -1 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  S 3UT 11      660    -1 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  S 3UT 11      660    -1 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  S 3UT 11      660    -1 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 3UT 11      660    -1 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 4HJ D 7      500    -8 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  N 5KL 9        200  -10  10 
12 S KDB5
V/NS   H 54
  R K5
  K EDB75
S 9876432 S T
H 3 H EDT976
R T86 R DB97
K 62 K K9
  S E
  H KB82
  R E432
  K T843
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 3HJ D 8      200    10  -10 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  N 1UT 9      150    -6 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 1UT 9      150    -6 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  N 1UT 9      150    -6 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  N 2SP 9      140   
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  S 3SP 9      140   
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  N 2SP 9      140   
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  N 1UT 8      120    -6 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  N 1UT 8      120    -6 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  N 1UT 8      120    -6 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  S 4SP 9        100  -10  10 
13 S KD63
N/Alle   H K8
  R E865
  K EB3
S B95 S 84
H EDT93 H B652
R KT9 R D74
K 72 K K985
  S ET72
  H 74
  R B32
  K DT64
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  Ø 7KL D 12      100    10  -10 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  Ø 5KL 12        420  -6 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  Ø 5KL 12        420  -6 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 5KL 12        420  -6 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  Ø 3UT 10        430 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  Ø 3UT 10        430 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  Ø 3UT 10        430 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 3UT 11        460  -5 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  Ø 3UT 11        460  -5 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  Ø 6KL 12        920  -9 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  Ø 6KL 12        920  -9 
14 S BT
Ø/Ingen   H DT752
  R DBT64
  K 6
S K8654 S D2
H 8 H EB9
R 2 R EK75
K KD9832 K ET54
  S E973
  H K643
  R 983
  K B7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 7KL 13      2140    -9 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  S 7KL 13      2140    -9 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  N 6UT 12      1440    -4 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  S 6UT 12      1440    -4 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  S 6UT 12      1440    -4 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  S 6KL 13      1390    -1 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  S 6KL 13      1390    -1 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  N 3UT 13      720    -4 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  S 3UT 12      690    -7 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 3UT 12      690    -7 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  S 7SP 12        100  -10  10 
15 S EKB85
S/NS   H E
  R K84
  K KT43
S 963 S D742
H DT954 H B763
R B76 R D92
K B6 K 52
  S T
  H K82
  R ET53
  K ED987
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 4SP 8      200    10  -10 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  V 3UT 9        600  -5 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  V 3UT 9        600  -5 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  V 3UT 9        600  -5 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  V 3UT 9        600  -5 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  V 3UT 10        630  -2 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  V 3UT 10        630  -2 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  Ø 3UT 10        630  -2 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  V 4HJ 11        650  -6 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  V 3UT 11        660  -9 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 3UT 11        660  -9 
16 S 7
V/ØV   H 63
  R BT7654
  K 9643
S ED8 S 9542
H 94 H EKT52
R K982 R E3
K EDT5 K 87
  S KBT63
  H DB87
  R D
  K KB2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  V 3UT 8      50    10  -10 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  V 2RU 9        110  -8 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  V 2UT 8        120  -6 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  Ø 2SP 9        140  -2 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  Ø 2SP 9        140  -2 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   4  Lene Høybye - Henning Langbak  Ø 2SP 9        140  -2 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  Ø 2SP 10        170  -2 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  Ø 4SP 10        420  -4 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  S 3KL D 6        500  -8 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 2HJ D 5        500  -8 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  S 1UT D 4        500  -8 
17 S B6
N/Ingen   H B9642
  R B32
  K 985
S D984 S K752
H E H K8753
R E976 R DT4
K KD74 K T
  S ET3
  H DT
  R K85
  K EB632
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  N 4HJ 10      620    10  -10 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  N 3HJ 10      170    -7 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   4  Lene Høybye - Henning Langbak  N 3HJ 10      170    -7 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  N 3HJ 9      140    -3 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  N 3HJ 9      140    -3 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  N 3RU 10      130   
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  N 3HJ 8        100  -4 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  N 4HJ 9        100  -4 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  N 3HJ 8        100  -4 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 4HJ D 9        200  -9 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 4HJ D 9        200  -9 
18 S K
Ø/NS   H ED87654
  R K987
  K E
S T98 S DB532
H T32 H KB9
R DB3 R E6
K DB54 K 873
  S E764
  H 
  R T542
  K KT962
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  N 1UT 9      150    10  -10 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  S 1KL 9      110    -7 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  S 2SP 8      110    -7 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  S 2KL 8      90    -3 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  S 1UT 7      90    -3 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  N 1SP 7      80   
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  N 2UT 7        50  -2 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 3UT 7        100  -4 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  V 2HJ 8        110  -8 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  V 2HJ 8        110  -8 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  V 2HJ 8        110  -8 
19 S 983
S/ØV   H K83
  R 864
  K D863
S 62 S BT74
H BT95 H E762
R KT7 R EDB2
K BT54 K 7
  S EKD5
  H D4
  R 953
  K EK92
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  Ø 4HJ 8      200    -9 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  Ø 2HJ D 7      200    -9 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 4KL 11      150    -6 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  Ø 3HJ 8      100    -2 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  Ø 3HJ 8      100    -2 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  Ø 3HJ 8      100    -2 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  N 1UT 7      90    -2 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 4KL 9        100  -4 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  S 4SP 6        400  -6 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  Ø 2HJ D 8        670  -8 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  Ø 2HJ R 8        840  -10  10 
20 S K4
V/Alle   H B9763
  R 85
  K K876
S BT62 S 973
H D52 H EKT84
R DB76 R ET
K ET K 543
  S ED85
  H 
  R K9432
  K DB92
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  Ø 1UT 8        120  -8 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  Ø 1UT 8        120  -8 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  V 1UT 8        120  -8 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  V 3KL 10        130  -3 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  V 3KL 10        130  -3 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  V 2UT 9        150  -1 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 2UT 9        150  -1 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  Ø 2UT 10        180  -6 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  Ø 1UT 10        180  -6 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  Ø 1UT 10        180  -6 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 3KL D 10        570  -10  10 
21 S T32
N/NS   H 986
  R KB62
  K E82
S EKB S 986
H BT72 H K3
R 9 R E7543
K DB964 K K73
  S D754
  H ED54
  R DT8
  K T5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 3KL D 7      500    10  -10 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  S 2HJ 10      170    -8 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  S 3HJ 9      140    -5 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 2HJ 9      140    -5 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  S 2HJ 8      110    -1 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  S 2HJ 8      110    -1 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  N 2UT 7        50  -4 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  S 2HJ 7        50  -4 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  S 2HJ 7        50  -4 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  N 2UT 5        150  -8 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 2UT 4        200  -10  10 
22 S 8
Ø/ØV   H B96
  R D865
  K ET432
S DB74 S ET5
H D87 H ET
R KB42 R 973
K K6 K B9875
  S K9632
  H K5432
  R ET
  K D
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  N 2HJ 8      110    -8 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  N 2HJ 8      110    -8 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  N 2HJ 8      110    -8 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 3UT 8      100    -4 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  Ø 1UT 10        180  -2 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 2HJ 6        200 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  Ø 3UT 9        600  -3 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 3UT 9        600  -3 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  Ø 3UT 10        630  -8 
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  Ø 3UT 10        630  -8 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  V 3UT 10        630  -8 
23 S K5
S/Alle   H KB532
  R T3
  K KT85
S D32 S 976
H 87 H ED9
R ED765 R K98
K DB4 K E963
  S EBT84
  H T64
  R B42
  K 72
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 1UT D 5      300    10  -10 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  S 2UT 9      150    -7 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  V 2HJ 5      150    -7 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  S 2SP 9      140    -3 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  N 2SP 9      140    -3 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 3RU 10      130   
 15  Dirch Olesen - Egon Andresen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  N 2SP 8      110    -3 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  S 3RU 9      110    -3 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen  S 2KL 8      90    -7 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  S 2KL 8      90    -7 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  S 3UT 5        200  -10  10 
24 S T9642
V/Ingen   H KD9
  R B982
  K 7
S K85 S EB73
H T8743 H B6
R T7 R D64
K BT9 K E652
  S D
  H E52
  R EK53
  K KD843
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  N 6UT 12      990    10  -10 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  S 4HJ 13      510    -7 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  S 4HJ 13      510    -7 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 3UT 12      490    -4 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  S 4HJ 12      480    -3 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 4HJ 12      480    -3 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  S 4HJ 12      480    -3 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  N 4HJ 12      480    -3 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  S 4HJ 12      480    -3 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  S 4HJ 12      480    -3 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  S 4HJ 10      420    -10  10 
25 S KD43
N/ØV   H BT7
  R EKB3
  K ET
S EB8652 S T97
H 6 H K98
R 54 R T762
K D962 K K83
  S 
  H ED5432
  R D98
  K B754
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  V 4SP 9      100    10  -10 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  V 3SP 9        140  -7 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier  V 2SP 9        140  -7 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   21  Musse Bentsen - Torben Bentsen  V 3SP 10        170  -4 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  N 2HJ 4        400  -2 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  V 4SP 10        620  -1 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  V 4SP 10        620  -1 
 9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  V 5UT D 12        1070  -4 
 16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  N 2HJ D 4        1100  -6 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 2HJ D 3        1400  -8 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 6SP 12        1430  -10  10 
26 S E5
Ø/Alle   H DBT52
  R ET7
  K D42
S KDBT74 S 8
H EK976 H 83
R  R DB854
K E6 K KB853
  S 9632
  H 4
  R K9632
  K T97
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 2HJ 9      140    10  -10 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  N 2HJ 8      110    -6 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  N 2HJ 8      110    -6 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  N 2RU 9      110    -6 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  Ø 2UT 6      100    -2 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  Ø 1UT 6      50    -4 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  V 3SP 8      50    -4 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 2UT 7      50    -4 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  Ø 1UT 6      50    -4 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  Ø 1UT 6      50    -4 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  Ø 1UT 7        90  -10  10 
27 S 4
S/Ingen   H KB952
  R ET73
  K EDB
S DT9 S EK63
H 86 H ET73
R 9542 R KD
K KT42 K 763
  S B8752
  H D4
  R B86
  K 985
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 4HJ 12      680    10  -10 
 3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen   4  Lene Høybye - Henning Langbak  S 5HJ 11      650    -2 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   1  Jesper Larsen - Hans Andersen  S 5HJ 11      650    -2 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen  S 4HJ 11      650    -2 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 4HJ 11      650    -2 
 19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  S 5HJ 11      650    -2 
 17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe   11  Preben Schmidt - Benny Marquart  S 4HJ 11      650    -2 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  S 4HJ 11      650    -2 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller  Ø 3SP 8      50    -6 
 5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  S 5HJ 10        100  -8 
 10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen   18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen  S 3UT 6        300  -10  10 
28 S 6
V/NS   H 632
  R EKD63
  K K875
S DT3 S KB8752
H E9 H T5
R B985 R T2
K B963 K ET4
  S E94
  H KDB874
  R 74
  K D2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 29
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  V 3UT 7      200    10  -10 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  V 3UT 8      100    -7 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  V 3UT 8      100    -7 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  Ø 3KL 10        130  -3 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  V 3RU 10        130  -3 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  Ø 3KL 11        150 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 3UT 10        630  -3 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  Ø 3UT 10        630  -3 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  V 3UT 12        690  -7 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  Ø 3UT 12        690  -7 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  Ø 3UT 13        720  -10  10 
29 S DT85
N/Alle   H KT987
  R K
  K B43
S K76 S E
H 2 H D543
R ET9532 R D87
K KD6 K E9852
  S B9432
  H EB6
  R B64
  K T7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 30
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   3  Eva Beildorff - Annette Bjørn Jensen  Ø 4SP 10        420  -7 
 20  Per Quist Nielsen - Heidi Quist Nielsen   10  P H Engelbrecht - Lars Ole Larsen  Ø 4SP 10        420  -7 
 18  Annie Nielsen - Torben Dalsgaard-Hansen   12  Jacob Kehl - Trine Binderkrantz  V 4SP 10        420  -7 
 14  Palle Reimann - Bjørg Houmøller   16  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 4SP 10        420  -7 
 4  Lene Høybye - Henning Langbak   5  Christian Lahrmann - Rasmus Rask Jepsen  Ø 4SP 11        450  -4 
 7  Frede Nørgaard Krogh - Egon Pedersen   2  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen  V 4SP 11        450  -4 
 1  Jesper Larsen - Hans Andersen   8  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 4SP 11        450  -4 
 21  Musse Bentsen - Torben Bentsen   9  Mette Drøgemüller - Anita Buus Thomsen  Ø 4SP 11        450  -4 
 11  Preben Schmidt - Benny Marquart   19  Palle Rasmussen - Mette Jørgensen  Ø 4SP 11        450  -4 
 13  Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier   17  Ulla Elmelund - Carl Johan Stolpe  Ø 4SP 11        450  -4 
 22  Birgit Fly-Christensen - Jørgen Frantzen   15  Dirch Olesen - Egon Andresen  V 4SP 11        450  -4 
30 S T5
Ø/Ingen   H BT954
  R KT9
  K 832
S E98643 S KDB
H 762 H E8
R E63 R 8542
K 4 K EBT7
  S 72
  H KD3
  R DB7
  K KD965
Tilbage til personligt regnskab