Bronze Åben - Bronze 9 åben, 12. juli 2016, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  V 6KL 11      50    15  -15 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  Ø 3UT 9        400  13  -13 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 3UT 10        430  10  -10 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 3UT 10        430  10  -10 
 18  Britta Back - Troels Segel   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  V 3UT 11        460  -4 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  V 3UT 11        460  -4 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 3UT 11        460  -4 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  Ø 3UT 11        460  -4 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  V 3UT 12        490  -4 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  V 3UT 12        490  -4 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  V 3UT 12        490  -4 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  V 3UT 12        490  -4 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   26  Leif Rømer - Peter Braid  Ø 5KL D 12        650  -9 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  Ø 6KL 12        920  -13  13 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  V 6KL 12        920  -13  13 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  V 6KL 12        920  -13  13 
1 S K6
N/Ingen   H KB84
  R BT543
  K 43
S E4 S D953
H 7 H ED92
R K76 R D2
K EKD8762 K B95
  S BT872
  H T653
  R E98
  K T
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  S 3UT 9      600    15  -15 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   26  Leif Rømer - Peter Braid  Ø 3RU D 7      300    13  -13 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 1UT 10      180    11  -11 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 2UT 9      150    -9 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  N 3KL 9      110    -4 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  N 3KL 9      110    -4 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  N 2KL 9      110    -4 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  N 3KL 9      110    -4 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  V 2RU D 7      100    -2 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  Ø 1UT 5      100    -2 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 1UT 6      50    -5 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  N 2HJ 7        100  -7 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  N 3KL 7        200  -11  11 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  S 2SP 6        200  -11  11 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  S 2RU 6        200  -11  11 
 18  Britta Back - Troels Segel   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  N 3UT D 7        500  -15  15 
2 S K97
Ø/NS   H DT96
  R 
  K EKB972
S E643 S DT
H B83 H EK2
R DT86 R B952
K T5 K D843
  S B852
  H 754
  R EK743
  K 6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 4SP D 11      690    14  -14 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 4SP D 11      690    14  -14 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  S 3UT 12      490    11  -11 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   18  Britta Back - Troels Segel  N 4SP 11      450    -5 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 4SP 11      450    -5 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 4SP 11      450    -5 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  N 4SP 11      450    -5 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  N 4SP 11      450    -5 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 4SP 10      420    -2 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  N 4SP 10      420    -2 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  Ø 5HJ 10      100    -5 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  N 4SP 9        50  -8 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  N 4SP 9        50  -8 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  N 4SP D 8        300  -11  11 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  Ø 3HJ D 9        730  -13  13 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  Ø 4HJ D 10        790  -15  15 
3 S B9752
S/ØV   H K
  R EKT8
  K B92
S DT84 S 3
H T9 H DB8765432
R B7652 R 3
K E4 K D7
  S EK6
  H E
  R D94
  K KT8653
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  V 3UT 9        600  15  -15 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   18  Britta Back - Troels Segel  V 4SP 10        620  -9 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  V 4SP 10        620  -9 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 4SP 10        620  -9 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  Ø 4SP 10        620  -9 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  V 4SP 10        620  -9 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  V 4SP 11        650  -1 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  V 4SP 11        650  -1 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  V 4SP 11        650  -1 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  V 4SP 11        650  -1 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  V 4SP 11        650  -1 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  V 4SP 12        680  -11  11 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  V 4SP 12        680  -11  11 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  V 4SP 12        680  -11  11 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  V 4SP 12        680  -11  11 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 4SP 12        680  -11  11 
4 S T43
V/Alle   H KD865
  R T872
  K T
S E92 S KD876
H E74 H 93
R ED R 9543
K EK984 K 63
  S B5
  H BT2
  R KB6
  K DB752
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  N 1UT 8      120    15  -15 
 18  Britta Back - Troels Segel   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  V 2HJ 7      50    13  -13 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  N 1UT 6        100  11  -11 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  V 3SP 9        140  -8 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 2SP 9        140  -8 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  V 2SP 10        170  -3 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  V 2SP 10        170  -3 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  V 2SP 10        170  -3 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  V 2SP 10        170  -3 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  V 2SP 10        170  -3 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  V 3SP 10        170  -3 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  V 2SP 10        170  -3 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  V 2SP 10        170  -3 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  V 2SP 10        170  -3 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   13  Lone Kiær - Claus Kiær  N 1UT D 6        200  -14  14 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  N 1UT D 6        200  -14  14 
5 S K9
N/NS   H KD8
  R D932
  K KD65
S D8763 S EBT5
H 97 H EB64
R 75 R EK6
K BT98 K 42
  S 42
  H T532
  R BT84
  K E73
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 18  Britta Back - Troels Segel   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  N 4SP 10      420    11  -11 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 4SP 10      420    11  -11 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 4SP 10      420    11  -11 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  N 4SP 10      420    11  -11 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  N 4SP 10      420    11  -11 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  N 3SP 10      170    -4 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  N 3SP 10      170    -4 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   13  Lone Kiær - Claus Kiær  N 2SP 9      140    -3 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  N 3SP 9      140    -3 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 3SP 9      140    -3 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  N 2SP 9      140    -3 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  N 3SP 9      140    -3 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  N 4SP 9        50  -12  12 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 4SP 9        50  -12  12 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  N 4SP 9        50  -12  12 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  N 4SP 9        50  -12  12 
6 S KT8632
Ø/ØV   H D
  R EB83
  K D9
S E4 S 5
H B8753 H E64
R D74 R KT95
K K76 K BT843
  S DB97
  H KT92
  R 62
  K E52
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  S 2RU 8      90    15  -15 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  S 1SP 7      80    13  -13 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   18  Britta Back - Troels Segel  S 2SP 7        100  11  -11 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  Ø 2UT 8        120  -8 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  Ø 2UT 8        120  -8 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  V 4KL 10        130  -5 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  Ø 2UT 9        150  -1 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   13  Lone Kiær - Claus Kiær  V 3KL 11        150  -1 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  Ø 1UT 9        150  -1 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  Ø 2UT 9        150  -1 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  V 3KL 11        150  -1 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  Ø 2UT 10        180  -9 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  Ø 2UT 10        180  -9 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 2UT 10        180  -9 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  V 3UT 9        600  -14  14 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 3UT 9        600  -14  14 
7 S B63
S/Alle   H T854
  R EDT2
  K ET
S 952 S ET4
H EKB9 H D6
R 5 R K743
K KB764 K D532
  S KD87
  H 732
  R B986
  K 98
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  Ø 3UT 3      300    15  -15 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  Ø 6RU 11      50    -7 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  Ø 3UT 8      50    -7 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  V 6KL 11      50    -7 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  Ø 3UT 8      50    -7 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 3UT 8      50    -7 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  Ø 3UT 8      50    -7 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  Ø 3UT 8      50    -7 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  Ø 3UT 9        400  -4 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  Ø 3UT 9        400  -4 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  Ø 3UT 9        400  -4 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 3UT 9        400  -4 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   18  Britta Back - Troels Segel  Ø 5RU 12        420  -11  11 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  Ø 5RU 12        420  -11  11 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  Ø 5RU 12        420  -11  11 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   13  Lone Kiær - Claus Kiær  Ø 3UT 12        490  -15  15 
8 S KT952
V/Ingen   H K632
  R T
  K 965
S B6 S E8
H B9 H ED74
R B962 R ED874
K EK843 K DB
  S D743
  H T85
  R K53
  K T72
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 4HJ D 9        100  15  -15 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  N 5HJ D 9        300  13  -13 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  V 5SP 11        650  -2 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  V 4SP 11        650  -2 
 18  Britta Back - Troels Segel   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  V 4SP 11        650  -2 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  V 4SP 11        650  -2 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  V 5SP 11        650  -2 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  V 5SP 11        650  -2 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  V 5SP 11        650  -2 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   13  Lone Kiær - Claus Kiær  V 4SP 11        650  -2 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  V 4SP 11        650  -2 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 4SP 11        650  -2 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  Ø 5SP 11        650  -2 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  Ø 5SP 11        650  -2 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  V 4SP 11        650  -2 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 4SP 11        650  -2 
9 S 
N/ØV   H EKB76
  R K763
  K D932
S KDT984 S EB52
H 3 H T92
R EDB9 R 852
K E4 K K76
  S 763
  H D854
  R T4
  K BT85
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  S 3UT 11      660    15  -15 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  S 3UT 10      630    -8 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   13  Lone Kiær - Claus Kiær  S 3UT 10      630    -8 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  S 3UT 10      630    -8 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  S 3UT 10      630    -8 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  S 3UT 10      630    -8 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  S 3UT 10      630    -8 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  S 4SP 10      620    -1 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  S 3UT 9      600    -6 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  S 3UT 9      600    -6 
 18  Britta Back - Troels Segel   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  S 3UT 9      600    -6 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  S 3UT 9      600    -6 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  S 3UT 9      600    -6 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 3UT 9      600    -6 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  S 1UT 10      180    -13  13 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  S 2RU 11      150    -15  15 
10 S D973
Ø/Alle   H K98
  R ED853
  K 6
S 865 S BT4
H EB2 H DT43
R T64 R K97
K D543 K BT2
  S EK2
  H 765
  R B2
  K EK987
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 6UT 10      100    14  -14 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  V 6UT 11      50    10  -10 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  V 6HJ 11      50    10  -10 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  V 6UT 11      50    10  -10 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  V 4HJ 11        450  -5 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  V 4HJ 11        450  -5 
 18  Britta Back - Troels Segel   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  (Justeret)       60%  60% 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   13  Lone Kiær - Claus Kiær  V 3UT 11        460  -2 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  V 4HJ 12        480  -1 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  V 4HJ 12        480  -1 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   26  Leif Rømer - Peter Braid  V 6HJ 12        980  -9 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  V 6HJ 12        980  -9 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  Ø 6HJ 12        980  -9 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  V 6HJ 12        980  -9 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  V 6HJ 12        980  -9 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  V 6HJ 12        980  -9 
11 S 942
S/Ingen   H B83
  R K843
  K T97
S D5 S EBT6
H ED72 H KT94
R ET9 R D652
K EKB2 K 5
  S K873
  H 65
  R B7
  K D8643
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 2UT 4      200    12  -12 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  Ø 4SP 8      100    -9 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  Ø 2RU 6      100    -9 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  (Justeret)       60%  60% 
 18  Britta Back - Troels Segel   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  (Justeret)       60%  60% 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  (Justeret)       60%  60% 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  V 2UT 7      50    -2 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  Ø 3SP 8      50    -2 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  Ø 4SP 9      50    -2 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  V 2RU 7      50    -2 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  Ø 4SP 9      50    -2 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   26  Leif Rømer - Peter Braid  V 1HJ 9        140  -4 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  Ø 2UT 9        150  -6 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  S 2KL D 7        200  -9 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   13  Lone Kiær - Claus Kiær  N 2KL D 7        200  -9 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  S 3KL D 6        800  -12  12 
12 S KB64
V/NS   H E2
  R T92
  K D872
S D987 S E532
H K985 H D63
R 3 R EB875
K EB53 K 6
  S T
  H BT74
  R KD64
  K KT94
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  N 3UT 11      660    14  -14 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  N 3UT 11      660    14  -14 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  N 4HJ 11      650    -9 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  N 4HJ 11      650    -9 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 4HJ 11      650    -9 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  N 3UT 10      630    -5 
 18  Britta Back - Troels Segel   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  N 4HJ 10      620    -1 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 4HJ 10      620    -1 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  N 4HJ 10      620    -1 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  N 4HJ 10      620    -1 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 4HJ 10      620    -1 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   26  Leif Rømer - Peter Braid  S 3UT 9      600    -8 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  N 3UT 9      600    -8 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  N 2HJ 11      200    -12  12 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  N 2HJ 11      200    -12  12 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  N 4HJ 9        100  -15  15 
13 S 73
N/Alle   H EDT76
  R EKB
  K B62
S KD6 S B85
H B95 H 84
R T653 R D982
K E85 K D974
  S ET942
  H K32
  R 74
  K KT3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 2HJ D 9      570    15  -15 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  S 5KL D 11      550    13  -13 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 4SP D 7      500    11  -11 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  N 2HJ D 8      470    -9 
 18  Britta Back - Troels Segel   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  N 2HJ 10      170    -7 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   26  Leif Rømer - Peter Braid  Ø 2SP 5      150    -3 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  Ø 2SP 5      150    -3 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  Ø 3SP 6      150    -3 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  N 2HJ 8      110    -1 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  Ø 1UT 5      100    -3 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  Ø 2SP 7      50    -9 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  Ø 2SP 7      50    -9 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  Ø 2SP 7      50    -9 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  V 2SP 7      50    -9 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  Ø 2SP 7      50    -9 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  Ø 2SP 8        110  -15  15 
14 S KB5
Ø/Ingen   H EKDT7
  R 2
  K T854
S DT93 S E642
H 9542 H 63
R K75 R E984
K 97 K ED3
  S 87
  H B8
  R DBT63
  K KB62
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   26  Leif Rømer - Peter Braid  S 3RU 9      110    15  -15 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  V 1UT 5      100    13  -13 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   18  Britta Back - Troels Segel  S 2RU 8      90    11  -11 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  V 1UT 6      50    -8 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   13  Lone Kiær - Claus Kiær  V 3SP 8      50    -8 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  S 3RU 8        100  -5 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  V 3KL 10        130  -3 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 3KL 11        150  -1 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  Ø 2SP 10        170  -6 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  Ø 3SP 10        170  -6 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  Ø 2SP 10        170  -6 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  Ø 2SP 10        170  -6 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  Ø 3SP 10        170  -6 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 3SP 10        170  -6 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  V 1UT 10        180  -13  13 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  Ø 4SP 10        420  -15  15 
15 S 753
S/NS   H KDB4
  R 752
  K E43
S ED8 S KBT4
H E632 H 98
R 86 R E9
K K876 K BT952
  S 962
  H T75
  R KDBT43
  K D
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  Ø 7UT 12      100    15  -15 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  V 6SP 13        1460  13  -13 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  Ø 6UT 13        1470  -6 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  Ø 6UT 13        1470  -6 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  V 6UT 13        1470  -6 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  V 6UT 13        1470  -6 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  Ø 6UT 13        1470  -6 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 6UT 13        1470  -6 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   18  Britta Back - Troels Segel  V 7SP 13        2210  -2 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  V 7SP 13        2210  -2 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   26  Leif Rømer - Peter Braid  Ø 7UT 13        2220  -10  10 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  Ø 7UT 13        2220  -10  10 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  Ø 7UT 13        2220  -10  10 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   13  Lone Kiær - Claus Kiær  Ø 7UT 13        2220  -10  10 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  Ø 7UT 13        2220  -10  10 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  Ø 7UT 13        2220  -10  10 
16 S B65
V/ØV   H KB943
  R T85
  K T9
S KD8432 S E7
H 6 H EDT87
R ED943 R K
K 6 K EKD85
  S T9
  H 52
  R B762
  K B7432
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   18  Britta Back - Troels Segel  Ø 4SP D 8      300    15  -15 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  N 3HJ 9      140    13  -13 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  Ø 3SP 8      50    11  -11 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  N 3HJ 8        50  -7 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  N 3HJ 8        50  -7 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  S 4HJ 9        50  -7 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 3HJ 7        100  -3 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  Ø 2SP 8        110  -1 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  Ø 2SP 8        110  -1 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  Ø 2SP 8        110  -1 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  Ø 2SP 9        140  -5 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  N 3RU 6        150  -7 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  Ø 2SP 11        200  -11  11 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 4HJ 6        200  -11  11 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   13  Lone Kiær - Claus Kiær  Ø 2SP 11        200  -11  11 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  Ø 3SP D 9        530  -15  15 
17 S D9
N/Ingen   H 8765
  R T843
  K B53
S T S B876532
H K92 H D4
R D976 R K
K DT982 K EK4
  S EK4
  H EBT3
  R EB52
  K 76
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  V 4SP D 5      1100    15  -15 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  N 3UT 10      630    13  -13 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  N 3UT 9      600    -7 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   18  Britta Back - Troels Segel  N 3UT 9      600    -7 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  S 3UT 9      600    -7 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  N 3UT 9      600    -7 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  N 3UT 9      600    -7 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   13  Lone Kiær - Claus Kiær  S 2UT 10      180    -1 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  N 2UT 9      150    -3 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  V 4SP 7      150    -3 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  V 4SP 7      150    -3 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 3SP 8      50    -7 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  N 3KL 8        100  -12  12 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  N 3UT 8        100  -12  12 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 3UT 8        100  -12  12 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  N 3UT 8        100  -12  12 
18 S E75
Ø/NS   H ET82
  R D
  K EDB43
S KD42 S BT93
H 4 H KB953
R 9854 R ET
K T965 K 87
  S 86
  H D76
  R KB7632
  K K2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 6RU D 12      1090    15  -15 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   18  Britta Back - Troels Segel  S 6RU 13      940    12  -12 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  S 6RU 13      940    12  -12 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 6RU 12      920    -5 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  N 6RU 12      920    -5 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  N 6KL 12      920    -5 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  N 6KL 12      920    -5 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  N 6RU 12      920    -5 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   26  Leif Rømer - Peter Braid  S 3UT 13      520    -1 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  S 5KL 13      440    -4 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  S 5RU 13      440    -4 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  N 5RU 12      420    -10  10 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 5KL 12      420    -10  10 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 5RU 12      420    -10  10 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  S 5KL 12      420    -10  10 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  Ø 4HJ D 10        790  -15  15 
19 S 
S/ØV   H D
  R DB8543
  K B87642
S K98754 S DB632
H B92 H EK8753
R 972 R 6
K 5 K T
  S ET
  H T64
  R EKT
  K EKD93
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  N 4SP D 12      1190    14  -14 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 4SP D 12      1190    14  -14 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   26  Leif Rømer - Peter Braid  N 4SP 12      680    -1 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  N 4SP 12      680    -1 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  N 4SP 12      680    -1 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  N 5SP 12      680    -1 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 4SP 12      680    -1 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 4SP 12      680    -1 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   18  Britta Back - Troels Segel  S 4SP 12      680    -1 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 4SP 12      680    -1 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  N 4SP 12      680    -1 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  N 5SP 12      680    -1 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  N 4SP 12      680    -1 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 4SP 12      680    -1 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  N 4SP 12      680    -1 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  N 4SP 11      650    -15  15 
20 S ED542
V/Alle   H 
  R KB9
  K DB742
S  S B93
H EKT H B9632
R D6532 R 874
K ET863 K 95
  S KT876
  H D8754
  R ET
  K K
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 2RU 9      110    15  -15 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  Ø 3UT 8      50    13  -13 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   18  Britta Back - Troels Segel  N 2KL 7        100  11  -11 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  Ø 2HJ 8        110  -9 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  V 1UT 9        150  -4 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 1UT 9        150  -4 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  V 1UT 9        150  -4 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  V 2UT 9        150  -4 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  V 1UT 10        180  -2 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  Ø 2UT 10        180  -2 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 3KL 7        200  -8 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  N 3RU D 8        200  -8 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 2HJ 11        200  -8 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  N 2KL D 7        200  -8 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   13  Lone Kiær - Claus Kiær  V 3UT 9        400  -13  13 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  Ø 3UT 10        430  -15  15 
21 S 9
N/NS   H T5
  R KT874
  K ED732
S T86 S KDB2
H DB H K9763
R D53 R EB2
K KT986 K B
  S E7543
  H E842
  R 96
  K 54
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  Ø 5SP 10      100    15  -15 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  Ø 4SP 10        620  -8 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  Ø 4SP 10        620  -8 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  Ø 4SP 10        620  -8 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  Ø 4SP 10        620  -8 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   13  Lone Kiær - Claus Kiær  Ø 4SP 10        620  -8 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  Ø 4SP 10        620  -8 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  V 3UT 10        630  -1 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  Ø 4SP 11        650  -4 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 4SP 11        650  -4 
 22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  Ø 4SP 11        650  -4 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   18  Britta Back - Troels Segel  Ø 4SP 11        650  -4 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  Ø 4SP 12        680  -10  10 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen  Ø 4SP 12        680  -10  10 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  V 3UT 12        690  -14  14 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  V 3UT 12        690  -14  14 
22 S 65
Ø/ØV   H T9764
  R ED3
  K B96
S 43 S EKDT872
H KB52 H 8
R KT4 R 85
K EKDT K 752
  S B9
  H ED3
  R B9762
  K 843
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 3UT 11      660    14  -14 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  S 3UT 11      660    14  -14 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   26  Leif Rømer - Peter Braid  S 3UT 10      630    -3 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  S 3UT 10      630    -3 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  S 3UT 10      630    -3 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  S 3UT 10      630    -3 
 18  Britta Back - Troels Segel   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  S 3UT 10      630    -3 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  S 3UT 10      630    -3 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  S 3UT 10      630    -3 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  S 3UT 10      630    -3 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   13  Lone Kiær - Claus Kiær  S 3UT 10      630    -3 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  S 3UT 9      600    -9 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  S 3UT 9      600    -9 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 3UT 9      600    -9 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  S 3UT 8        100  -14  14 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  N 3UT 8        100  -14  14 
23 S E84
S/Alle   H DT83
  R K2
  K ED76
S KT73 S B92
H K5 H B7642
R DT53 R B76
K B93 K T5
  S D65
  H E9
  R E984
  K K842
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  Ø 4SP D 7      500    15  -15 
 15  Jan Pedersen - Benny Marquart   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  Ø 3SP D 7      300    13  -13 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 1UT D 8      280    11  -11 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  Ø 3SP 7      100    -6 
 23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  V 2KL 6      100    -6 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  Ø 3SP 7      100    -6 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   13  Lone Kiær - Claus Kiær  Ø 4SP 8      100    -6 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  N 1UT 7      90    -1 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 1UT 7      90    -1 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  N 1UT 7      90    -1 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   26  Leif Rømer - Peter Braid  Ø 2SP 7      50    -6 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  Ø 2SP 7      50    -6 
 2  Karin Andrée - Agneta Dunemark   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 3RU 8        50  -10  10 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  S 3HJ 8        50  -10  10 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 2SP 8        110  -14  14 
 18  Britta Back - Troels Segel   6  Søren Bune - Victor Todd-Moir  V 2SP 8        110  -14  14 
24 S D5
V/Ingen   H T53
  R EKB98
  K EB2
S T874 S EKB63
H 642 H E98
R 743 R D5
K K87 K D54
  S 92
  H KDB7
  R T62
  K T963
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  N 6SP 12      980    15  -15 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  N 4SP 12      480    10  -10 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  N 4SP 12      480    10  -10 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 4SP 12      480    10  -10 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   13  Lone Kiær - Claus Kiær  N 4SP 12      480    10  -10 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  N 4SP 11      450    -3 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  N 4SP 11      450    -3 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  N 4SP 11      450    -3 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 4SP 11      450    -3 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  N 4SP 11      450    -3 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   18  Britta Back - Troels Segel  N 4SP 11      450    -3 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 4SP 11      450    -3 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  S 4SP 11      450    -3 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  N 4SP 11      450    -3 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 6SP 11        50  -14  14 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  N 6SP 11        50  -14  14 
25 S KB5
N/ØV   H ET83
  R E42
  K E87
S 86 S T3
H K652 H DB7
R DB65 R T87
K D52 K BT963
  S ED9742
  H 94
  R K93
  K K4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   13  Lone Kiær - Claus Kiær  V 4HJ D 9      200    15  -15 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   18  Britta Back - Troels Segel  N 3SP 9      140    12  -12 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 3SP 9      140    12  -12 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  V 4HJ 9      100    -9 
 3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  V 3HJ 9        140  -6 
 16  Espen Østli - Lars Kristian Moen   10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen  V 3HJ 9        140  -6 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  N 4SP D 9        200  -2 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen  N 4SP D 9        200  -2 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  N 4SP D 9        200  -2 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 4SP D 9        200  -2 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  N 4SP D 9        200  -2 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 4SP D 9        200  -2 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  V 4HJ 10        620  -10  10 
 24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  Ø 4HJ 10        620  -10  10 
 19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen   7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  Ø 4HJ 11        650  -13  13 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  N 4SP D 7        800  -15  15 
26 S KDB32
Ø/Alle   H D
  R ET753
  K 84
S 96 S E4
H EKT932 H B864
R 8 R K964
K B532 K ET6
  S T875
  H 75
  R DB2
  K KD97
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  V 3KL D 6      500    15  -15 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 4HJ 10      420    12  -12 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   18  Britta Back - Troels Segel  S 4HJ 10      420    12  -12 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  S 3HJ 10      170    -9 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  V 3RU 6      150    -6 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  V 3RU 6      150    -6 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  S 2HJ 9      140    -3 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  N 2SP 8      110    -1 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  V 3RU 7      100    -2 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  V 2RU 6      100    -2 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  Ø 1UT 6      50    -6 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  V 2RU 7      50    -6 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  S 4HJ 9        50  -9 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 2SP 6        100  -11  11 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  S 4HJ 7        150  -14  14 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 2KL 5        150  -14  14 
27 S EKB85
S/Ingen   H T87
  R 3
  K ED87
S 9743 S DT6
H KB32 H 5
R KD2 R EBT8
K K9 K B6542
  S 2
  H ED964
  R 97654
  K T3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  N 6UT 12      1440    14  -14 
 20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann   8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel  N 6UT 12      1440    14  -14 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 6KL 12      1370    11  -11 
 12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  V 7HJ D 10      500    -9 
 9  Mona Jensen - Lea Rottbøll   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  Ø 6HJ D 10      300    -7 
 31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar   28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig  Ø 5HJ D 10      100    -4 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   18  Britta Back - Troels Segel  Ø 5HJ D 10      100    -4 
 29  Thomas Hahn - Danny Hansen   30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 6KL 11        100  -7 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen  N 6KL 11        100  -7 
 25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  N 6KL 11        100  -7 
 4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  N 6UT 11        100  -7 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  N 6KL 11        100  -7 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen  N 6UT 11        100  -7 
 17  Line Eyde - Claus Tegtmeier   11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard  N 6KL 11        100  -7 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  N 6KL 11        100  -7 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   14  Palle Reimann - Torben Ebbesen  N 6UT 11        100  -7 
28 S ET
V/NS   H E3
  R E
  K EKDBT974
S D532 S K6
H KBT2 H D8764
R D72 R KBT654
K 53 K 
  S B9874
  H 95
  R 983
  K 862
Tilbage til personligt regnskab

Spil 29
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  N 6HJ 13      1460    14  -14 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  N 6HJ 13      1460    14  -14 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  S 6UT 12      1440    11  -11 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  N 6HJ 12      1430    -6 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  N 6HJ 12      1430    -6 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  N 6HJ 12      1430    -6 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  N 6HJ 12      1430    -6 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  S 6KL 12      1370    -1 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  N 4HJ 13      710    -2 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  N 4HJ 13      710    -2 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  N 4HJ 12      680    -10  10 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  N 4HJ 12      680    -10  10 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  N 4HJ 12      680    -10  10 
 18  Britta Back - Troels Segel   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  N 4HJ 12      680    -10  10 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  N 4HJ 12      680    -10  10 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  N 4HJ 12      680    -10  10 
29 S 7
N/Alle   H KT98753
  R EK
  K E84
S BT98 S D52
H B6 H D2
R DT863 R B9754
K K2 K B75
  S EK643
  H E4
  R 2
  K DT963
Tilbage til personligt regnskab

Spil 30
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 28  Bente Mølmann - Dorte Ahlefeldt Laurvig   2  Karin Andrée - Agneta Dunemark  Ø 6HJ 10      100    15  -15 
 5  Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen   25  Bo Svensson - Lisbeth Vinberg Engel  V 6UT 11      50    11  -11 
 14  Palle Reimann - Torben Ebbesen   16  Espen Østli - Lars Kristian Moen  Ø 6SP 11      50    11  -11 
 32  Ture Rademacher - Flemming Poulsen   15  Jan Pedersen - Benny Marquart  Ø 6UT 11      50    11  -11 
 7  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   23  Kjeld Berg - Jens Henrik Laursen  V 3UT 11        460  -7 
 27  Leif Øgaard - Bo Engel Olsen   3  Otto Dahl - Mads Krøjgaard  Ø 3UT 12        490  -2 
 10  Bo Tholander - Birte Kjeldsen   20  Jeppe Juhl - Dorthe Kiær Birkmann  Ø 3UT 12        490  -2 
 18  Britta Back - Troels Segel   12  Anette Carlsen - Susanne Gydesen  Ø 3UT 12        490  -2 
 13  Lone Kiær - Claus Kiær   17  Line Eyde - Claus Tegtmeier  Ø 3UT 12        490  -2 
 30  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   31  Erik Christensen - Ginette Blansjaar  Ø 4UT 13        520  -4 
 1  Åke Kajrup - Flemming Rasmussen   29  Thomas Hahn - Danny Hansen  Ø 3UT 13        520  -4 
 26  Leif Rømer - Peter Braid   4  Hakon Jørgensen - Arne Christensen  Ø 6UT 12        990  -10  10 
 6  Søren Bune - Victor Todd-Moir   24  Egon Pedersen - Frede Nørgaard Krogh  Ø 6UT 12        990  -10  10 
 21  Flemming Jørgensen - John Møller Jepsen   9  Mona Jensen - Lea Rottbøll  Ø 6UT 12        990  -10  10 
 11  Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard   19  Bent Johansen - Torsten Lind Thomsen  V 6UT 12        990  -10  10 
 8  Margit Schrøder - Niels Jørgen Engel   22  Ole Adelkvist - Kirsten Dalgaard  Ø 6UT 13        1020  -15  15 
30 S 87
Ø/Ingen   H E4
  R 9862
  K T9542
S DBT63 S EK
H 86 H KBT93
R KT53 R EB
K K8 K EDB3
  S 9542
  H D752
  R D74
  K 76
Tilbage til personligt regnskab