Bronze Åben - Bronze 3 åben, 9. juli 2016, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  S 1UT 8      120    14  -14 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  S 1UT 7      90    -9 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  N 1RU 8      90    -9 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  S 1UT 7      90    -9 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  S 1UT 7      90    -9 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  S 1UT 6        50  -2 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  N 1RU 6        50  -2 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  N 1RU 6        50  -2 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 1UT 5        100  -6 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  S 1UT D 6        100  -6 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  S 2KL D 7        100  -6 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 2KL 6        100  -6 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  S 2KL 6        100  -6 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  Ø 2UT 8        120  -12  12 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  Ø 1UT 9        150  -14  14 
1 S E987
N/Ingen   H EK75
  R DBT7
  K 9
S KD6 S B42
H BT43 H D9
R K2 R E9654
K DT32 K K65
  S T53
  H 862
  R 83
  K EB874
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  S 4SP D 11      990    12  -12 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  N 4SP D 11      990    12  -12 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 4SP D 11      990    12  -12 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  S 4SP 12      680    -8 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  S 4SP 11      650    -3 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  S 4SP 11      650    -3 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  S 4SP 11      650    -3 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 4SP 11      650    -3 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  S 4SP 11      650    -3 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 4SP 11      650    -3 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  S 4SP 11      650    -3 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  S 4SP 11      650    -3 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  S 4SP 11      650    -3 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  S 4SP 11      650    -3 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  S 3SP 11      200    -14  14 
2 S T9874
Ø/NS   H D62
  R 3
  K EDT7
S  S KD
H KBT5 H 974
R B982 R KDT54
K KB964 K 532
  S EB6532
  H E83
  R E76
  K 8
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  Ø 6UT D 9      800    14  -14 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 4UT 8      200    10  -10 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  V 3UT 7      200    10  -10 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  Ø 6UT 10      200    10  -10 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  Ø 3UT 8      100    -2 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  Ø 6UT 11      100    -2 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  V 3UT 8      100    -2 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  Ø 6KL 11      100    -2 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  V 5UT 10      100    -2 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  V 3UT 9        600  -4 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  Ø 3UT 10        630  -7 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  V 3UT 10        630  -7 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  Ø 3UT 11        660  -12  12 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  Ø 3UT 11        660  -12  12 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  V 3UT 11        660  -12  12 
3 S EK74
S/ØV   H T85
  R BT982
  K T
S DB8 S T632
H 42 H EKD9
R 4 R EK75
K EKD7643 K B
  S 95
  H B763
  R D63
  K 9852
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 4KL D 10      710    14  -14 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  V 3HJ 6      300    11  -11 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  V 3HJ 6      300    11  -11 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  Ø 2HJ 6      200    -8 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  N 2UT 9      150    -3 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 3KL 11      150    -3 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  N 3KL 11      150    -3 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  N 3KL 11      150    -3 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 3KL 10      130    -2 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  Ø 2HJ 7      100    -4 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  S 3SP 8        100  -7 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  S 2SP 7        100  -7 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 4SP 8        200  -12  12 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  S 2SP 6        200  -12  12 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  N 4SP 8        200  -12  12 
4 S K8
V/Alle   H 5
  R KD84
  K KT8764
S D7 S T954
H KDB3 H T764
R B9652 R E73
K E2 K DB
  S EB632
  H E982
  R T
  K 953
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  Ø 5RU D 8      500    14  -14 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  V 2KL D 6      300    12  -12 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   1  Finn Sinding - Nina Andersen  N 3SP 10      170    10  -10 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  N 3SP 9      140    -7 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 2SP 9      140    -7 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  N 2SP 8      110    -4 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  Ø 3RU 7      100    -2 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 4RU 9      50   
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  P           -2 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  Ø 2RU 8        90  -4 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 4SP 9        100  -7 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  N 4SP 9        100  -7 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  Ø 3RU 10        130  -11  11 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  V 3RU 10        130  -11  11 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  S 3HJ 6        300  -14  14 
5 S D762
N/NS   H E
  R 982
  K E9863
S E5 S 984
H T653 H KD8
R D3 R KBT654
K KDT72 K 4
  S KBT3
  H B9742
  R E7
  K B5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  V 4SP D 7      800    14  -14 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  V 3SP D 7      500    12  -12 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  V 3SP D 8      200    10  -10 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  N 2UT 10      180    -7 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 2RU D 8      180    -7 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 2UT 9      150    -4 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  N 2UT 8      120    -2 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  S 3RU 8        50 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  N 3UT 7        100  -3 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  S 3UT 7        100  -3 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  S 3RU 6        150  -6 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   1  Finn Sinding - Nina Andersen  N 6UT 8        200  -8 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  S 4HJ 5        250  -10  10 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 5HJ 5        300  -12  12 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  V 3SP D 9        730  -14  14 
6 S D
Ø/ØV   H KD7
  R EKDB9
  K ED85
S EK853 S B76
H T2 H EB93
R T8654 R 7
K 3 K KB972
  S T942
  H 8654
  R 32
  K T64
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  V 5HJ 10      100    14  -14 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  V 4HJ 10        620  -4 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  V 4HJ 10        620  -4 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  V 4HJ 10        620  -4 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  Ø 4HJ 10        620  -4 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   12  Inge Keiser - Preben Taasti  V 4HJ 10        620  -4 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  V 4HJ 10        620  -4 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  V 4HJ 10        620  -4 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  V 4HJ 10        620  -4 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  Ø 4HJ 10        620  -4 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   21  Erik Brok - Søren Frandsen  V 3UT 10        630  -7 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  V 3UT 10        630  -7 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  V 4HJ 11        650  -11  11 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  V 4SP 11        650  -11  11 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  V 3UT 12        690  -14  14 
7 S DB5
S/Alle   H D32
  R D6
  K T9652
S 82 S K9743
H E7654 H KBT
R K2 R ET7
K ED84 K K3
  S ET6
  H 98
  R B98543
  K B7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   21  Erik Brok - Søren Frandsen  N 6SP 12      980    14  -14 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  N 4HJ 13      510    12  -12 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  Ø 4SP D 7      500    -9 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  Ø 4SP D 7      500    -9 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  N 5HJ 11      450    -1 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  N 5HJ 11      450    -1 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  N 4HJ 11      450    -1 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  N 4HJ 11      450    -1 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  N 4HJ 11      450    -1 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  N 4HJ 11      450    -1 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  N 4HJ 10      420    -6 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  N 5KL 11      400    -8 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 3HJ 13      260    -10  10 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  N 4KL 11      150    -13  13 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  N 3KL 11      150    -13  13 
8 S 72
V/Ingen   H KD92
  R 
  K EKBT743
S K654 S EDT83
H 654 H T3
R E972 R K654
K 62 K D9
  S B9
  H EB87
  R DBT83
  K 85
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  S 4SP 10      420    14  -14 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 2SP 10      170    11  -11 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 2SP 10      170    11  -11 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   21  Erik Brok - Søren Frandsen  S 2SP 9      140    -5 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  S 2SP 9      140    -5 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  S 2SP 9      140    -5 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 3SP 9      140    -5 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  N 1UT 8      120   
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 2RU 9      110    -4 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  S 2SP 8      110    -4 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  S 2SP 8      110    -4 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  S 4SP 9        50  -10  10 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  N 2RU 7        50  -10  10 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  S 4SP 9        50  -10  10 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  N 4HJ 7        150  -14  14 
9 S KBT
N/ØV   H EDB93
  R KT5
  K 94
S D2 S 743
H T754 H K86
R ED R 9742
K KB863 K ET2
  S E9865
  H 2
  R B863
  K D75
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  S 6SP 12      1430    13  -13 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  S 6SP 12      1430    13  -13 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   21  Erik Brok - Søren Frandsen  S 4SP 12      680    -3 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  S 4SP 12      680    -3 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  S 4SP 12      680    -3 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  S 4SP 12      680    -3 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  N 4SP 12      680    -3 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  N 4SP 12      680    -3 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 5SP 12      680    -3 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  S 5SP 12      680    -3 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 4SP 11      650    -9 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  S 4SP 11      650    -9 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 4SP 11      650    -9 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  S 4SP 11      650    -9 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  S 6SP 11        100  -14  14 
10 S EDB4
Ø/Alle   H T5
  R EK3
  K D432
S T75 S 3
H B93 H D864
R DB R T98654
K T9876 K EB
  S K9862
  H EK72
  R 72
  K K5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  S 4SP 11      450    14  -14 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  S 4SP 10      420    11  -11 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  S 4SP 10      420    11  -11 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  S 4SP 9        50  -3 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  S 4SP 9        50  -3 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  S 4SP 9        50  -3 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  S 4SP 9        50  -3 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  S 4SP 9        50  -3 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  S 4SP 9        50  -3 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 4SP D 9        100  -4 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  S 4SP D 8        300  -8 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  S 4SP D 8        300  -8 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  S 5SP D 9        300  -8 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  S 5SP D 8        500  -13  13 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  N 4HJ D 7        500  -13  13 
11 S KB6
S/Ingen   H BT9753
  R 2
  K KD5
S E9872 S 
H 2 H EKD86
R DB97 R 854
K 983 K B7642
  S DT543
  H 4
  R EKT63
  K ET
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  V 5HJ D 6      1100    14  -14 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  S 4SP 10      620    -8 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  S 4SP 10      620    -8 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  S 4SP 10      620    -8 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  S 4SP 10      620    -8 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 4SP 10      620    -8 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  S 3SP 10      170    -1 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  S 2SP 10      170    -1 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  S 3SP 9      140    -2 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  V 3HJ 7      100    -4 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  S 5SP 10        100  -9 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  S 4SP 9        100  -9 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  S 4SP 9        100  -9 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  S 4SP 9        100  -9 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  S 4SP 7        300  -14  14 
12 S T
V/NS   H BT7
  R EKB32
  K B542
S 9 S K762
H KD932 H 654
R T8 R D974
K ED983 K T7
  S EDB8543
  H E8
  R 65
  K K6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  V 4KL 8      200    12  -12 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  V 4KL 8      200    12  -12 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  Ø 4SP 8      200    12  -12 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  V 5SP 10      100    -7 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  V 4SP 9      100    -7 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  S 2HJ 7        100  -4 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  V 4KL 10        130  -2 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  V 3SP 9        140  -2 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  V 3SP 9        140  -2 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  V 3SP 9        140  -2 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  S 2HJ 6        200  -6 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  Ø 4SP 10        620  -8 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   21  Erik Brok - Søren Frandsen  S 3HJ D 6        800  -12  12 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  N 3HJ D 6        800  -12  12 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   12  Inge Keiser - Preben Taasti  S 3HJ D 6        800  -12  12 
13 S DBT
N/Alle   H 9654
  R B752
  K D9
S E9632 S 54
H  H EKB8
R ED R T98643
K KBT654 K 8
  S K87
  H DT732
  R K
  K E732
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  N 4HJ 11      450    12  -12 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  N 4HJ 11      450    12  -12 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  N 4HJ 11      450    12  -12 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 3UT 10      430    -8 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   21  Erik Brok - Søren Frandsen  N 4HJ 10      420   
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  N 4HJ 10      420   
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  N 4HJ 10      420   
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 4HJ 10      420   
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  N 4HJ 10      420   
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  N 4HJ 10      420   
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  N 4HJ 10      420   
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  N 3HJ 11      200    -8 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  N 4HJ 9        50  -11  11 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  N 5HJ 10        50  -11  11 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  N 4SP 8        100  -14  14 
14 S EB
Ø/Ingen   H EKDB987
  R E73
  K 2
S K973 S D8
H 53 H 62
R KT96 R DB85
K D75 K EB864
  S T6542
  H T4
  R 42
  K KT93
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  S 2UT 9      150    13  -13 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 2UT 9      150    13  -13 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 2UT 8      120    -8 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  S 2UT 8      120    -8 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  S 2UT 8      120    -8 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  S 3UT 8        100  -1 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  S 2UT 7        100  -1 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  S 3UT 8        100  -1 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  S 3UT 8        100  -1 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  S 3UT 8        100  -1 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  S 3UT 8        100  -1 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  S 3UT 7        200  -9 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  S 3UT 7        200  -9 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  S 3UT 6        300  -13  13 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  S 3UT 6        300  -13  13 
15 S EB52
S/NS   H T86
  R T43
  K EK2
S K97 S DT64
H D753 H K9
R KB8 R 765
K T63 K D754
  S 83
  H EB42
  R ED92
  K B98
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  V 2HJ D 5      800    14  -14 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  N 3UT 13      520    12  -12 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  N 3UT 12      490   
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  N 3UT 12      490   
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  N 3UT 12      490   
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 3UT 12      490   
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  N 3UT 12      490   
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  N 3UT 12      490   
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  N 3UT 12      490   
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  N 3UT 12      490   
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  N 3UT 12      490   
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  N 3UT 12      490   
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  N 3UT 12      490   
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  N 3KL 11      150    -12  12 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  N 3UT 8        50  -14  14 
16 S ED8
V/ØV   H T32
  R ED
  K KD942
S 42 S BT53
H KD974 H E85
R 765 R B932
K BT5 K 86
  S K976
  H B6
  R KT84
  K E73
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  Ø 5RU D 10      100    14  -14 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  N 1UT 6        50  11  -11 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 2SP 7        50  11  -11 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  N 2UT 6        100  -8 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  Ø 3RU 10        130  -1 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 3RU 10        130  -1 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  Ø 3RU 10        130  -1 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 2RU 10        130  -1 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  Ø 3RU 10        130  -1 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  Ø 3RU 10        130  -1 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  Ø 3RU 10        130  -1 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  Ø 2RU 10        130  -1 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  N 1UT 4        150  -10  10 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  S 4SP 6        200  -13  13 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 4KL 6        200  -13  13 
17 S ED2
N/Ingen   H T973
  R K92
  K DB7
S B98 S KT7
H B842 H EK
R EDB R T87654
K K85 K T3
  S 6543
  H D65
  R 3
  K E9642
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  Ø 4SP D 8      300    14  -14 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  Ø 3SP D 8      100    10  -10 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 3SP D 8      100    10  -10 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  Ø 3SP D 8      100    10  -10 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  N 3UT 8        100  -5 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  N 4KL 9        100  -5 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  Ø 2SP 8        110  -2 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  N 4KL 7        300  -5 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  S 3UT 6        300  -5 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  N 5KL 8        300  -5 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  N 4HJ 7        300  -5 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  N 4HJ 7        300  -5 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  S 4KL 7        300  -5 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  S 4KL D 8        500  -12  12 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 4UT D 5        1400  -14  14 
18 S BT8
Ø/NS   H 987
  R ET3
  K E642
S 63 S KD9542
H D632 H 54
R K94 R B7652
K KDT5 K 
  S E7
  H EKBT
  R D8
  K B9873
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  V 3HJ 5      400    13  -13 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  S 3UT 9      400    13  -13 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  S 2UT 9      150    10  -10 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 3KL 10      130    -8 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  S 2UT 8      120    -3 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  N 2UT 8      120    -3 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  S 2UT 8      120    -3 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 1UT 8      120    -3 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   21  Erik Brok - Søren Frandsen  S 3KL 9      110    -2 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  Ø 2SP 7      100    -4 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  S 1UT 7      90    -6 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  S 3UT 8        50  -9 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  S 3UT 8        50  -9 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 3UT 7        100  -13  13 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  S 3UT 7        100  -13  13 
19 S E8
S/ØV   H DT9
  R 9765
  K DT94
S 9 S DT7643
H B742 H K86
R DB432 R E8
K K76 K 82
  S KB52
  H E53
  R KT
  K EB53
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  N 2HJ 9      140    10  -10 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  N 2HJ 9      140    10  -10 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  N 2HJ 9      140    10  -10 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  N 3HJ 9      140    10  -10 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  N 2HJ 9      140    10  -10 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  N 2HJ 8      110    -4 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  Ø 3UT 8      100    -2 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  N 3HJ 8        100  -1 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  N 3HJ 8        100  -1 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  Ø 1UT 8        120  -5 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   21  Erik Brok - Søren Frandsen  Ø 1UT 8        120  -5 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  V 3KL 10        130  -8 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 3UT 9        600  -11  11 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  Ø 3UT 9        600  -11  11 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  S 3SP D 6        800  -14  14 
20 S K76
V/Alle   H KBT874
  R E97
  K 6
S 54 S EBT
H E32 H D65
R DT R B864
K BT8742 K EK3
  S D9832
  H 9
  R K532
  K D95
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  S 3UT 10      630    14  -14 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  S 3UT 9      600    12  -12 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  N 1SP 10      170    10  -10 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  N 1SP 9      140    -6 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   21  Erik Brok - Søren Frandsen  N 1SP 9      140    -6 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  N 2SP 9      140    -6 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  N 2UT 8      120    -2 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  N 1SP 8      110    -4 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  N 1SP 8      110    -4 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  N 1SP 8      110    -4 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 1SP 8      110    -4 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  N 1SP 8      110    -4 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  S 3UT 8        100  -12  12 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  S 3HJ 8        100  -12  12 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  N 3SP 8        100  -12  12 
21 S EDB87
N/NS   H K5
  R E762
  K E2
S 542 S K96
H 92 H ET73
R KT84 R D953
K KDT3 K 86
  S T3
  H DB864
  R B
  K B9754
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  V 4SP 9      100    14  -14 
 23  Otto Dahl - John Møller Jepsen   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  V 2SP 9        140  12  -12 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  V 2SP 10        170  10  -10 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  V 4SP 10        620  -1 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  V 4SP 10        620  -1 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 4SP 10        620  -1 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen  V 4SP 10        620  -1 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  V 4SP 10        620  -1 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  V 4SP 10        620  -1 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  V 4SP 10        620  -1 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  V 4SP 10        620  -1 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   12  Inge Keiser - Preben Taasti  V 4SP 10        620  -1 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  Ø 4SP 10        620  -1 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  V 4SP 11        650  -13  13 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   21  Erik Brok - Søren Frandsen  V 4SP 11        650  -13  13 
22 S KDB
Ø/ØV   H 874
  R T54
  K KB75
S E9753 S 862
H ED52 H KBT
R D R E8763
K E96 K D2
  S T4
  H 963
  R KB92
  K T843
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  Ø 5SP 9      200    14  -14 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  V 5HJ 10      100    12  -12 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  V 3HJ 10        170  10  -10 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  V 4HJ 10        620 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  V 4HJ 10        620 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  V 4HJ 10        620 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   21  Erik Brok - Søren Frandsen  V 4HJ 10        620 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  V 4HJ 10        620 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  V 4HJ 10        620 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  V 4HJ 10        620 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  V 4HJ 10        620 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  V 4HJ 10        620 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  V 3UT 10        630  -10  10 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  V 3UT 11        660  -12  12 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  Ø 3UT R 10        1400  -14  14 
23 S BT62
S/Alle   H KT5
  R 64
  K 6432
S ED54 S 983
H EDB742 H 83
R 3 R EDBT85
K EK K 87
  S K7
  H 96
  R K972
  K DBT95
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   21  Erik Brok - Søren Frandsen  S 3UT 12      490    14  -14 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  S 4SP 12      480    -8 
 24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  S 4SP 12      480    -8 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  S 4SP 12      480    -8 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  N 4SP 12      480    -8 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  S 4SP 12      480    -8 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard  S 3UT 11      460    -1 
 11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  S 3UT 11      460    -1 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  S 4SP 11      450    -6 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 4SP 11      450    -6 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad  S 4SP 11      450    -6 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  S 4SP 11      450    -6 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  S 4SP 11      450    -6 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  S 4SP 10      420    -13  13 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  S 4SP 10      420    -13  13 
24 S E7
V/Ingen   H T
  R D8543
  K EKDT2
S 92 S DT5
H KB963 H D874
R E962 R KT7
K 85 K 943
  S KB8643
  H E52
  R B
  K B76
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  S 1SP 9      140    14  -14 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 2SP 8      110    11  -11 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  S 2SP 8      110    11  -11 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  Ø 4RU 9      100    -6 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  Ø 4RU 9      100    -6 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  Ø 5RU 10      100    -6 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  S 2SP 7        50  -2 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  S 3SP 8        50  -2 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  N 3HJ 8        50  -2 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  S 3SP 8        50  -2 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  S 2SP 7        50  -2 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   21  Erik Brok - Søren Frandsen  Ø 1UT 7        90  -8 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  Ø 3RU 9        110  -10  10 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   1  Finn Sinding - Nina Andersen  Ø 4RU 10        130  -13  13 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  Ø 3RU 10        130  -13  13 
25 S KB5
N/ØV   H D9752
  R B7
  K T95
S D S T732
H K63 H E8
R 8543 R EDT92
K B6432 K E8
  S E9864
  H BT4
  R K6
  K KD7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   21  Erik Brok - Søren Frandsen  S 3UT 9      600    13  -13 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  N 5KL 11      600    13  -13 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen  N 3UT 8        100  -6 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  N 4RU 9        100  -6 
 25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson   1  Finn Sinding - Nina Andersen  N 3UT 8        100  -6 
 2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  S 3UT 8        100  -6 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen  S 3UT 8        100  -6 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  Ø 3SP 9        140  -5 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  V 3SP 9        140  -5 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  Ø 3SP 9        140  -5 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  Ø 3SP 9        140  -5 
 12  Inge Keiser - Preben Taasti   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  Ø 3SP 9        140  -5 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  Ø 3SP 9        140  -5 
 8  Danny Hansen - Gerda Arildsen   18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen  N 5KL 9        200  -13  13 
 15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  N 6KL D 11        200  -13  13 
26 S 9
Ø/Alle   H 95
  R B7654
  K EKDB5
S 83 S DBT7652
H DBT32 H K7
R EK3 R DT9
K 764 K 3
  S EK4
  H E864
  R 82
  K T982
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  V 2SP 6      100    14  -14 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  V 3SP 8      50    -9 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  V 3SP 8      50    -9 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  V 3SP 8      50    -9 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  V 3SP 8      50    -9 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  V 2SP 8        110  -3 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  V 2SP 8        110  -3 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  V 2SP 9        140  -3 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  V 2SP 9        140  -3 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  V 3SP 9        140  -3 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  V 2SP 9        140  -3 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 3RU 6        150  -8 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  V 3SP 10        170  -11  11 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  V 2SP 10        170  -11  11 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  N 3RU D 6        500  -14  14 
27 S T76
S/Ingen   H 54
  R KBT76
  K 962
S EKB954 S 8
H 62 H B9873
R D3 R 852
K EDT K KB53
  S D32
  H EKDT
  R E94
  K 874
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  V 6UT D 9      500    14  -14 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   14  Maggie Rask - Håkan Andersson  V 5UT D 9      300    12  -12 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   1  Finn Sinding - Nina Andersen  V 6HJ 10      100    10  -10 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg  Ø 5RU 10      50    -8 
 29  Bo Jensen - Birgit Kelså   28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen  Ø 3RU 11        150  -6 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen  Ø 3UT 9        400 
 20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  V 5RU 11        400 
 9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen   19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen  Ø 3UT 9        400 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   10  Klas Bellander - Bertil Hansson  V 3UT 9        400 
 16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann   12  Inge Keiser - Preben Taasti  Ø 3UT 9        400 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  V 4SP 11        450  -6 
 26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  Ø 4SP 13        510  -9 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  Ø 4SP 13        510  -9 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  Ø 3UT 13        520  -13  13 
 13  Marianne Bank - Andreas Andersen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  Ø 3UT 13        520  -13  13 
28 S T82
V/NS   H 87
  R T643
  K EKDB
S ED75 S KB4
H DBT2 H EK
R 72 R EKDB95
K 952 K 87
  S 963
  H 96543
  R 8
  K T643
Tilbage til personligt regnskab

Spil 29
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  Ø 3SP D 6      800    14  -14 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  N 4HJ 10      620    11  -11 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  N 4HJ 10      620    11  -11 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  Ø 3SP 6      300    -8 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  N 3HJ 9      140    -2 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  N 3HJ 9      140    -2 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  N 3HJ 9      140    -2 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  N 3HJ 9      140    -2 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  N 3HJ 9      140    -2 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  N 4SP 9        100  -6 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  N 4HJ 9        100  -6 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  N 3UT 8        100  -6 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  N 4HJ 8        200  -12  12 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  N 4HJ 8        200  -12  12 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  N 4HJ 8        200  -12  12 
29 S ET
N/Alle   H KDB92
  R T32
  K D72
S KD2 S B8543
H 6 H T754
R K9765 R D
K 8654 K EBT
  S 976
  H E83
  R EB84
  K K93
Tilbage til personligt regnskab

Spil 30
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 21  Erik Brok - Søren Frandsen   9  Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen  Ø 2UT 7      50    14  -14 
 28  Hanne Hauge - Hans Aagaard Pedersen   2  Peter Husum - Karl-Heinz Erkens  Ø 2SP 10        170  -7 
 5  Henning Hansen - Mads Krøjgaard   25  Peder Nilsson - Bjørn Gustavsson  Ø 3SP 10        170  -7 
 6  Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen   24  Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe  Ø 2SP 10        170  -7 
 22  Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   8  Danny Hansen - Gerda Arildsen  Ø 2SP 10        170  -7 
 18  Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen   12  Inge Keiser - Preben Taasti  Ø 3SP 10        170  -7 
 17  Kristian Tylvad - Daniel Ravn Tylvad   13  Marianne Bank - Andreas Andersen  Ø 2SP 10        170  -7 
 27  Ole Adelkvist - Mogens Boysen   3  Børge Nielsen - Thordis Skjernaa  Ø 2SP 11        200 
 30  Egon Andresen - Alan Jørgensen   15  Ole Majgaard - Henrik Knudsen  Ø 2SP 12        230  -2 
 1  Finn Sinding - Nina Andersen   29  Bo Jensen - Birgit Kelså  Ø 4SP 10        420  -7 
 4  Ib Larsen - Jonna Kjelkvist Larsen   26  Kent Gath - Poul Vestervig Poulsen  Ø 4SP 10        420  -7 
 7  Michael Hvass Miller - Mikael Velschow-Rasmussen   23  Otto Dahl - John Møller Jepsen  Ø 4SP 10        420  -7 
 19  Sophie Bune - Malene Holm Christensen   11  Jon Brodersen - Daniel Brandgaard  Ø 4SP 10        420  -7 
 10  Klas Bellander - Bertil Hansson   20  Jesper Kragh - Claus Tegtmeier  Ø 3UT 10        430  -13  13 
 14  Maggie Rask - Håkan Andersson   16  Søren Caspersen - Christian Lahrmann  Ø 3UT 10        430  -13  13 
30 S T95
Ø/Ingen   H T42
  R EKD72
  K D6
S KB7 S D8642
H KB93 H ED
R T86 R B4
K B95 K EK82
  S E3
  H 8765
  R 953
  K T743
Tilbage til personligt regnskab