DM for mixed par - Dm MIed par Afinale, 14. juli 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 10,99
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  19  Bettina Kalkerup (7,47) - Henning Østergård (8,97)   8,22 51,42% 64,04% 160 -1,38 1 160 -1,38 1
  30  Tina Ege (11,22) - Ole Raulund (4,39)   7,81 51,63% 63,86% 158 -1,34 2 158 -1,34 2
  12  Lise Kristensen (16,34) - Per Nielsen (5,16)  10,75 50,13% 61,40% 130 -1,23 3 130 -1,23 3
  20  Rikke Christiansen (9,41) - Nils Mønsted (2,83)   6,12 52,50% 60,96% 125 -0,93 4 125 -0,93 4
  3  Lone Bilde (9,44) - Bo Lønberg Bilde (8,12)   8,78 51,14% 58,33% 95 -0,79 5 95 -0,79 5
  6  Ulla Zeeberg (4,31) - Ulrik Zeeberg (1,42)   2,87 54,17% 57,89% 90 -0,41 6 90 -0,41 6
  17  Signe Buus Thomsen (3,07) - Jesper Buus-Thomsen (5,72)   4,39 53,38% 57,37% 84 -0,44 7 84 -0,44 7
  1  Ninnie Gøttsche Hansen (25,75) - Lars Møller Sørensen (3,26)  14,50 48,20% 56,58% 75 -0,92 8 75 -0,92 8
  22  Jette Bondo (10,91) - Lauge Schäffer (2,27)   6,59 52,26% 56,58% 75 -0,47 8 75 -0,47 8
  35  Winni Simonsen (19,98) - Flemming Jørgensen (0,41)  10,19 50,41% 55,00% 57 -0,50 10 57 -0,50 10
  21  Dorte Cilleborg (12,30) - Christian Reinholdt (7,74)  10,02 50,50% 53,68% 42 -0,35 11 42 -0,35 11
  14  Johanne Bilde Kofoed (13,51) - Jens Kofoed (-0,26)   6,62 52,24% 53,42% 39 -0,13 12 39 -0,13 12
  33  Ketty Jepsen (27,35) - Martin Christoffersen (15,69)  21,52 44,60% 53,16% 36 -0,94 13 36 -0,94 13
  40  Charlotte Koch-Palmund (3,88) - Niels Krøjgaard (3,72)   3,80 53,69% 52,89% 33  0,09 14 33  0,09 14
  37  Anita Buus Thomsen (8,98) - Tom Nørgaard (6,66)   7,82 51,63% 52,46% 28 -0,09 15 28 -0,09 15
  9  Janne Bøgh (15,70) - Jesper Seidelin Bøgh (13,21)  14,46 48,23% 52,19% 25 -0,43 16 25 -0,43 16
  28  Nadia Bekkouche (8,63) - Kell Krogh (21,94)  15,29 47,80% 52,11% 24 -0,47 17 24 -0,47 17
  11  Jane Norgren (13,75) - Lars Søgård Hansen (7,38)  10,57 50,22% 51,40% 16 -0,13 18 16 -0,13 18
  39  Birthe Kjær Larsen (12,78) - Erik Fjord Pedersen (6,23)   9,50 50,77% 51,40% 16 -0,07 18 16 -0,07 18
  8  Annette Rosthøj (22,09) - Flemming Danielsen (13,01)  17,55 46,64% 51,14% 13 -0,49 20 13 -0,49 20
  10  Helle Rasmussen (6,85) - Kristoffer Rasmussen (9,46)   8,15 51,46% 50,26% 3  0,13 21 3  0,13 21
  13  Kirsten Steen Møller (6,81) - Flemming Poulsen (6,23)   6,52 52,29% 49,91% -1  0,26 22 -1  0,26 22
  38  Susanne Buus Thomsen (9,01) - Claus Lund (8,33)   8,67 51,19% 49,21% -9  0,22 23 -9  0,22 23
  7  Fie Fischer (12,06) - Erik Vase (18,09)  15,07 47,91% 48,68% -15 -0,08 24 -15 -0,08 24
  31  Sonja Holmgaard (18,71) - Jørgen Madsen (6,48)  12,60 49,18% 48,51% -17  0,07 25 -17  0,07 25
  2  Pernille Nielsen (20,24) - Laurids Christoffersen (17,64)  18,94 45,92% 47,46% -29 -0,17 26 -29 -0,17 26
  32  Bente Bo Christensen (19,07) - Lasse Bo Krefeld (11,08)  15,08 47,91% 47,19% -32  0,08 27 -32  0,08 27
  16  Ginette Blansjaar (14,67) - Erik Christensen (8,85)  11,76 49,61% 46,58% -39  0,33 28 -39  0,33 28
  26  Helle Simon Elbro (13,41) - Frank Paaskesen (5,44)   9,43 50,80% 45,96% -46  0,53 29 -46  0,53 29
  34  Susanne Bonde (27,64) - Hans Christian Nielsen (-10,45)   8,59 51,23% 45,79% -48  0,60 30 -48  0,60 30
  4  Hanne Nygaard (18,41) - Johs. Christensen (13,31)  15,86 47,51% 44,56% -62  0,32 31 -62  0,32 31
  15  Rikke Capion Justesen (22,65) - Michael Justesen (2,38)  12,51 49,22% 44,21% -66  0,55 32 -66  0,55 32
  29  Nell Rindahl (11,19) - Niels Lund (9,34)  10,27 50,37% 43,95% -69  0,70 33 -69  0,70 33
  5  Mie Bøving (12,98) - Sune Groes (11,50)  12,24 49,36% 42,72% -83  0,73 34 -83  0,73 34
  18  Helle Krogh (25,02) - Jonas Houmøller (4,73)  14,87 48,01% 42,46% -86  0,61 35 -86  0,61 35
  24  Christina Klemmensen (4,10) - Mads Eyde (9,21)   6,66 52,23% 41,84% -93  1,14 36 -93  1,14 36
  27  Birgit Jensen (15,58) - Mogens Rerup (13,95)  14,77 48,07% 39,21% -123  0,97 37 -123  0,97 37
  36  Pia Larsen (13,95) - Jan Petersen (6,14)  10,04 50,49% 38,77% -128  1,28 38 -128  1,28 38
  25  Susanne Gydesen (26,92) - Torben Ebbesen (8,31)  17,62 46,60% 34,04% -182  1,37 39 -182  1,37 39
  23  Karin Birkedal (13,72) - Peter Boel Nielsen (11,84)  12,78 49,09% 32,81% -196  1,78 40 -196  1,78 40
BridgeCentral, 8. juli 2017