Vinoble Open - Vinoble open, 14. juli 2017, 13. sektion, G
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 13. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 30,37
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Korr.   Sum   Plac. 
FaroeBoyz    3,32  9,14  4,77  14,68  13,45    7,58  19,50  13,45  17,87      16,23      14,68  18,04    20,00                    172,71  1   
Søbækken  16,68    13,12  12,42  4,00  3,32  16,23      9,56  16,00  14,39              17,11    14,68  14,96        6,22        158,69  2   
De Lattermilde  10,86  6,88    5,04  11,67  16,00    11,67  16,00  17,69  8,33    13,45  8,33        19,24                    11,27    156,43  3   
Sydfynsk Styrke  15,23  7,58  14,96    10,44    5,32      4,25      9,56    12,77    13,78  19,50  5,91  18,68              15,75    0,43  154,16  4   
Sam's bar  5,32  16,00  8,33  9,56    10,00  5,32      18,21    12,05  13,78          2,13  15,23        17,31      16,46        149,70  5   
MAKRONERNE  6,55  16,68  4,00    10,00    10,86  1,63  4,77              8,33  11,67          19,74    17,87  13,12    18,21      143,43  6   
Bachus    3,77    14,68  14,68  9,14      9,14            12,42  3,77  11,27    1,79    17,69        17,50  12,57    14,96    143,38  7   
KAMMERJUNKERNE  12,42    8,33      18,37          5,91    16,23    11,67  9,56  6,55      0,76    12,42  2,69  20,00    13,78        138,69  8   
HALL  0,50    4,00      15,23  10,86      10,86    13,45  14,68  5,04  10,86      12,05        11,67  16,00        10,44      135,64  9   
10  Holstebros optimister  6,55  10,44  2,31  15,75  1,79        9,14    6,22    16,00  13,12      13,78  13,12  8,73    17,87                  134,82  10   
11  The King and his Queens  2,13  4,00  11,67          14,09    13,78      4,77  14,68    13,45    1,32    6,88          18,04  16,00    13,12    133,93  11   
12  Crazy Crew    5,61      7,95        6,55        8,73      12,77      10,00  6,88  11,67  11,27  13,12  18,04    5,91  13,45      131,95  12   
13  DK MIX      6,55  10,44  6,22      3,77  5,32  4,00  15,23  11,27    15,75        14,96  7,58          12,05        18,37    131,51  13   
14  Nielrav  3,77    11,67            14,96  6,88  5,32    4,25    10,44        18,21  15,75  5,61    16,23  7,58    10,00        130,67  14   
15  De Fynske piger        7,23      7,58  8,33  9,14          9,56    15,23    0,38      3,77    7,23    19,11  10,86  10,44  20,00    128,86  15   
16  Nordjyderne            11,67  16,23  10,44      6,55  7,23      4,77    18,68        12,05  2,89  10,00  1,96    9,56  16,00      128,03  16   
17  DJAM'erne  5,32      6,22    8,33  8,73  13,45    6,22            1,32            8,73  13,45  15,50  8,73    9,56  18,83    124,39  17   
18  Liva-gruppen  1,96    0,76  0,50  17,87        7,95  6,88  18,68    5,04    19,62        9,56  11,27  11,27  12,77                124,13  18   
19  Glada Örebro    2,89    14,09  4,77    18,21      11,27    10,00  12,42  1,79        10,44      4,50  16,00      9,14      7,95    123,47  19   
20  Elgjægerne  0,00      1,32        19,24      13,12  13,12    4,25        8,73      12,77  11,27    7,95  11,27  14,96    3,54  0,47  122,01  20   
21  Skallesmækkerne    5,32          2,31      2,13    8,33    14,39  16,23  7,95    8,73  15,50  7,23      20,00  5,91  7,95          121,98  21   
22  Havfruerne    5,04        0,26    7,58  8,33      8,73        17,11  11,27  7,23  4,00  8,73          6,22  20,00  16,46      120,96  22   
23  Nørgaard-Rasmussen          2,69      17,31  4,00      6,88    3,77  12,77  10,00  6,55        0,00      12,42  12,05    18,53  13,45    120,42  23   
24  Kejsermøllen            2,13    0,00        1,96  7,95  12,42    18,04  4,50      12,05  14,09    7,58    1,96    15,50  18,97    117,15  24   
25  Viborg Nyserne            6,88  2,50        1,96        0,89    11,27    10,86  8,73  12,05  13,78  7,95  18,04      11,67  6,88    113,46  25   
26  3 seje sild & 1 gl torsk    13,78      3,54    7,43  6,22      4,00  14,09    10,00  9,14  10,44        5,04    0,00          1,32  18,53    103,53  26   
27  FJandboerne        4,25    1,79      9,56      6,55      9,56  4,00  10,44          3,54  1,47  4,50  8,33  18,68    7,23    89,90  27   
28  Kronielsen      8,73        5,04        6,88    1,63    0,00    1,17    12,05  16,46      6,55  1,03  13,12  1,47  12,77      86,90  28   
Resultater efter 13. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 30,37
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Korr.   Sum   Plac. 
Søbækken      16,23  16,00  3,32      14,96    12,42  13,12  4,00  16,68    14,39  14,68            9,56  6,22          17,11    158,69  2   
HALL      10,86    15,23    10,86  11,67      4,00    0,50  14,68  13,45    5,04  12,05  10,44    16,00  10,86                135,64  9   
Bachus  3,77  9,14      9,14  14,96  12,42      14,68    14,68        17,69        11,27      12,57  17,50    3,77    1,79    143,38  7   
The King and his Queens  4,00          13,12          11,67    2,13  4,77      14,68  1,32        13,78  16,00  18,04  14,09  13,45  6,88      133,93  11   
MAKRONERNE  16,68  4,77  10,86          19,74  17,87    4,00  10,00  6,55            18,21  11,67        13,12  1,63  8,33        143,43  6   
Kronielsen      5,04  6,88      0,00    1,03    8,73      1,63          12,77  1,17  6,55    1,47  13,12      16,46  12,05    86,90  28   
De Fynske piger    9,14  7,58      20,00        7,23            3,77  9,56  0,38  10,44    7,23    10,86  19,11  8,33  15,23        128,86  15   
Havfruerne  5,04  8,33      0,26                    8,73      7,23  16,46  11,27      20,00  6,22  7,58  17,11  8,73  4,00    120,96  22   
Kejsermøllen          2,13  18,97                7,95  1,96  14,09  12,42    15,50  4,50  7,58      1,96  0,00  18,04  12,05      117,15  24   
10  Sydfynsk Styrke  7,58    5,32        12,77        14,96  10,44  15,23  9,56        19,50  15,75  13,78    4,25          18,68  5,91  0,43  154,16  4   
11  De Lattermilde  6,88  16,00    8,33  16,00  11,27        5,04    11,67  10,86  13,45      8,33  19,24        17,69      11,67          156,43  3   
12  Sam's bar  16,00    5,32    10,00          9,56  8,33    5,32  13,78  12,05      2,13      17,31  18,21  16,46          15,23    149,70  5   
13  FaroeBoyz  3,32  19,50    17,87  13,45          4,77  9,14  14,68          16,23  18,04    14,68    13,45      7,58    20,00      172,71  1   
14  DK MIX    5,32    15,23    18,37      12,05  10,44  6,55  6,22      11,27    15,75  14,96        4,00      3,77      7,58    131,51  13   
15  Crazy Crew  5,61  6,55            11,27  18,04      7,95    8,73    11,67      13,45    13,12    5,91      12,77  6,88  10,00    131,95  12   
16  Skallesmækkerne  5,32    2,31        16,23    5,91            8,33    14,39  8,73      20,00  2,13    7,95    7,95  7,23  15,50    121,98  21   
17  Nielrav    14,96    5,32      10,44    7,58    11,67    3,77  4,25    5,61          16,23  6,88  10,00        15,75  18,21    130,67  14   
18  Liva-gruppen    7,95    18,68      19,62  12,77    0,50  0,76  17,87  1,96  5,04    11,27            6,88          11,27  9,56    124,13  18   
19  FJandboerne    9,56      1,79  7,23  9,56  3,54  4,50  4,25          6,55          10,44  1,47    18,68  8,33    4,00        89,90  27   
20  DJAM'erne      8,73    8,33  18,83    8,73  15,50  6,22      5,32            9,56    13,45  6,22    8,73  13,45  1,32        124,39  17   
21  Nørgaard-Rasmussen    4,00        13,45  12,77    12,42      2,69      6,88  0,00  3,77    18,53  6,55        12,05  17,31  10,00        120,42  23   
22  Holstebros optimister  10,44  9,14    6,22            15,75  2,31  1,79  6,55  16,00    17,87  13,12  13,12    13,78                8,73    134,82  10   
23  3 seje sild & 1 gl torsk  13,78    7,43  4,00    18,53  9,14  0,00        3,54      14,09    10,00    1,32            6,22  10,44  5,04      103,53  26   
24  Viborg Nyserne      2,50  1,96  6,88  6,88  0,89  13,78  18,04              12,05      11,67  11,27  7,95            8,73  10,86    113,46  25   
25  KAMMERJUNKERNE        5,91  18,37    11,67  12,42  20,00    8,33    12,42  16,23            6,55  2,69    13,78      9,56  0,76      138,69  8   
26  Nordjyderne      16,23  6,55  11,67    4,77  2,89  1,96            7,23  12,05      16,00  18,68  10,00    9,56    10,44          128,03  16   
27  Elgjægerne        13,12    3,54    11,27  7,95  1,32      0,00    13,12  12,77  4,25  8,73          14,96  11,27  19,24        0,47  122,01  20   
28  Glada Örebro  2,89    18,21      7,95    16,00    14,09    4,77    12,42  10,00  4,50  1,79  10,44        11,27    9,14            123,47  19   
BridgeCentral, 19. juli 2017