Bronze 28+ - Bronze 8 28+, 10. juli 2018, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Birgitte Boesen - Hanne Bjarnarson   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Vera Bukhave - Inge Lise Schou    V 3HJ 9     140   -6   5
2     N 2SP 9   140     11    
3 ØV  Britt Nielsen - Inger Trosbjerg    N 3UT 6     150   13   13
4     N 4SP 12   680     0    
5 ØV  Anne Abraham - Tove Kei Ichikawa    Ø 2HJ 7   50     7   4
6     V 2UT 7   100     -3    
7 ØV  Børge Christensen - Sonja Christensen    Ø 4HJ 10     620   8   5
8     Ø 6SP 11   50     -3    
9 ØV  Niels Witthøfft - Birgitte Witthøfft    N 3RU 10   130     -2   -17
10     V 4SP 7   300     -15    
11 ØV  Jenny Pedersen - Anne Marie Damgaard    V 4SP D 9   100     -4   1
12     S 4SP 9     100   5    
13 ØV  Jytte Frost - Birte Hjorth    S 2RU 8   90     -6   -3
14     N 3UT 9   400     3    
15 NS  Karen Fønsby - Jytte Siiger Frahm    Ø 4SP 9   50     11   0
16     V 3SP 9     140   -11    
17 NS  Britta Klejstrup - Ruth Løvet Hansen    N 3UT 8     50   -10   -7
18     Ø 3KL 8   50     3    
19 ØV  Knud Nygård - Egon M Christensen    N 2HJ 10   170     5   10
20     V 2HJ 8     110   5    
21 NS  Elsa Ullum - Tage Miskov Rasmussen    Ø 4UT 9   50     15   8
22     S 2UT 6     100   -7    
23 ØV  Kurt Pedersen - Martin Dollerup    Ø 3UT 10     630   -10   -19
24     V 5KL 9   100     -9    
25 ØV  Bent Estrup Jensen - Kim Berthelsen    N 3UT 8     50   4   -1
26     S 4HJ 10   620     -5    
27 ØV  Ulla Zeeberg - Lukas ZEEBERG    S 3SP 10   170     11   20
28     S 3UT 7     200   9    
29 NS  Vera Nybo Jensen - Bodil Mygind Kristensen    N 4HJ 11   650     1   -7
30     N 2RU 11   150     -8    
Tilbage til resultatsiden