Vinoble - Vinoble 2018, 13. juli 2018, 13. sektion, G
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 13. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 35,45
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Korr.   Sum   Plac. 
Romdrup Klarup    2,89  13,12  11,67  18,21    9,56          8,73  16,00    19,24  19,24  12,42    13,12  20,00                  17,11      181,31  1   
De Onde Vingummibamser  17,11    14,96  13,12  10,00  8,33            7,23        20,00  13,78    20,00  10,86  12,05    16,23        9,56          173,23  2   
Rybisserne  6,88  5,04    14,96  7,58          19,50  12,05  15,50  12,42        15,23    1,79  16,68  19,24        15,50              162,37  3   
Røde Mølle  8,33  6,88  5,04    6,88  6,55  17,11            15,50          13,78  10,86  9,14  19,62  20,00        16,23            155,92  4   
Egå Forte  1,79  10,00  12,42  13,12      7,95  15,75      13,45  13,12  6,22        9,14    12,42  18,68        17,11                151,17  5   
Randers Klumperne    11,67    13,45            19,50  12,42      16,46    2,31    7,82    6,88      6,22    4,25  14,09  14,39    19,24    2,05  150,75  6   
Gatelandslaget Norge  10,44      2,89  12,05        7,23    18,68        7,95  15,50            10,44    9,56    13,45  7,95  18,83  11,67      146,64  7   
Vi spiller gris          4,25                  8,73  5,91    5,91  6,22      17,11  13,45  7,95  17,50  2,69    16,00  19,95  15,75      141,42  8   
Tramperne              12,77          7,58    6,88  3,54    7,58  18,04          7,95  18,68  12,18  5,91  13,78    12,05  7,95  1,73  136,62  9   
10  Skovtroldene      0,50      0,50          17,87      8,73  5,61      16,00  9,56    5,91          16,68  14,96  7,23  17,31  14,39    135,25  10   
11  Sydfynboerne      7,95    6,55  7,58  1,32      2,13    7,58    9,14    14,39  14,09    16,23      19,11            16,23    12,42    134,72  11   
12  Nordjyderne  11,27  12,77  4,50    6,88        12,42    12,42      6,55    8,73  13,12    5,32  4,50          17,50          16,90    132,88  12   
13  JOK supporters  4,00    7,58  4,50  13,78                  5,07      4,25  12,77  7,23    16,00  14,39  13,12  7,58            18,97  3,41  132,65  13   
14  Esserne            3,54    11,27  13,12  11,27  10,86  13,45  14,93    8,73            1,17    8,73          2,69  12,05  19,62  0,82  132,25  14   
15  Fighterne  0,76            12,05  14,09  16,46  14,39        11,27    5,04    2,89  4,00      5,91    13,45  17,50  14,39            132,20  15   
16  Team Take-Out  0,76  0,00        17,69  4,50        5,61  11,27      14,96      12,05      14,09        8,73      18,04  16,90  7,58    132,18  16   
17  Gittes og drengene  7,58  6,22  4,77    10,86      14,09  12,42    5,91  6,88  15,75          10,44  11,67  8,33  16,23                      131,15  17   
18  The Bridgemates        6,22    12,18    13,78  1,96  4,00      7,23    17,11  7,95  9,56      8,73      17,69  12,05    7,95          2,34  128,75  18   
19  Hygge  6,88  0,00  18,21  9,14  7,58          10,44  3,77  14,68  12,77    16,00    8,33        3,77      16,00                127,57  19   
20  De Noble  0,00  9,14  3,32  10,86  1,32  13,12            15,50          11,67  11,27          10,00  3,54  20,00      13,12        122,86  20   
21  De kønne    7,95  0,76  0,38        2,89    14,09      4,00  18,83    5,91  3,77    16,23      16,46  16,00      14,96            122,23  21   
22  damerne og knægten        0,00      9,56  6,55      0,89    5,61    14,09            3,54    13,78  12,42    10,00  14,68  16,00    14,09    121,21  22   
23  BINGO    3,77        13,78    12,05  12,05        6,88  11,27        2,31    10,00  4,00  6,22    8,33  14,68    12,77          118,11  23   
24  Wagener/ Præstegaard LBK          2,89    10,44  2,50  1,32        12,42    6,55      7,95  4,00  16,46    7,58  11,67      15,75        13,45    112,98  24   
25  NOPA      4,50      15,75    17,31  7,82      2,50      2,50  11,27        0,00      5,32        13,78  15,23  2,50  9,14  1,19  108,81  25   
26  KAMMERJUNKERNE        3,77    5,91  6,55    14,09  3,32          5,61      12,05      5,04  10,00    4,25      15,23  13,45  9,14      108,41  26   
27  Anders And    10,44        5,61  12,05  4,00  6,22  5,04                        5,32  7,23    6,22  4,77    3,32  17,31  12,77    100,30  27   
28  belokita              1,17  0,05    12,77  3,77      17,31    1,96        6,88    4,00      4,77  6,55  16,68    5,32  17,69    98,92  28   
29  4 piger  2,89          0,76  8,33  4,25  7,95  2,69        7,95    3,10                  17,50  10,86  2,69  14,68    13,45    97,10  29   
30  Minnas venner                  12,05  5,61  7,58  3,10  1,03  0,38    12,42            5,91    6,55  10,86    7,23  2,31  6,55      81,58  30   
Resultater efter 13. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 35,45
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Korr.   Sum   Plac. 
Romdrup Klarup      13,12      18,21    9,56    12,42  13,12        20,00  17,11  19,24  8,73    19,24  16,00    11,67        2,89          181,31  1   
The Bridgemates        4,00  12,18        7,95  9,56    17,69  12,05    8,73    17,11      7,95  7,23    6,22  1,96  13,78            2,34  128,75  18   
Hygge  6,88      10,44    7,58        8,33  18,21    16,00  3,77      16,00  14,68      12,77  3,77  9,14        0,00          127,57  19   
Skovtroldene    16,00  9,56    0,50    8,73    16,68    0,50      5,91    17,31  5,61    14,96      17,87            14,39    7,23    135,25  10   
Randers Klumperne    7,82    19,50      16,46    14,09      6,22      6,88  19,24      14,39  2,31    12,42  13,45      4,25  11,67        2,05  150,75  6   
Egå Forte  1,79    12,42          7,95    9,14  12,42    17,11    18,68      13,12      6,22  13,45  13,12    15,75    10,00          151,17  5   
Esserne        11,27  3,54              8,73    1,17    12,05  8,73  13,45      14,93  10,86    13,12  11,27      19,62    2,69  0,82  132,25  14   
Gatelandslaget Norge  10,44          12,05      13,45        9,56      11,67  7,95    7,95  15,50    18,68  2,89  7,23          10,44  18,83    146,64  7   
KAMMERJUNKERNE    12,05    3,32  5,91      6,55          4,25  5,04    9,14  5,61    15,23        3,77  14,09          10,00  13,45    108,41  26   
10  Gittes og drengene  7,58  10,44  11,67      10,86          4,77      16,23  8,33      6,88      15,75  5,91    12,42  14,09    6,22          131,15  17   
11  Rybisserne  6,88    1,79  19,50    7,58        15,23        19,24  16,68      15,50      12,42  12,05  14,96      15,50  5,04          162,37  3   
12  BINGO    2,31      13,78    11,27            8,33  4,00  10,00        12,77    6,88      12,05  12,05  14,68  3,77    6,22      118,11  23   
13  Wagener/ Præstegaard LBK    7,95  4,00      2,89    10,44  15,75      11,67      16,46    6,55        12,42      1,32  2,50      13,45  7,58      112,98  24   
14  De kønne      16,23  14,09      18,83    14,96  3,77  0,76  16,00                5,91  4,00    0,38    2,89    7,95    16,46      122,23  21   
15  De Noble  0,00  11,27      13,12  1,32        11,67  3,32  10,00  3,54          15,50          10,86      20,00  9,14      13,12    122,86  20   
16  4 piger  2,89      2,69  0,76    7,95  8,33  10,86                    2,69  3,10        7,95  4,25  17,50    13,45    14,68    97,10  29   
17  Fighterne  0,76  2,89  4,00  14,39      11,27  12,05  14,39        13,45              5,04        16,46  14,09  17,50      5,91      132,20  15   
18  Nordjyderne  11,27    5,32      6,88  6,55      13,12  4,50        4,50          8,73    12,42    12,42    17,50  12,77  16,90        132,88  12   
19  Anders And        5,04  5,61      12,05  4,77      7,23        17,31                6,22  4,00  6,22  10,44  12,77  5,32  3,32    100,30  27   
20  Team Take-Out  0,76  12,05      17,69      4,50            14,09    16,90  14,96  11,27        5,61        8,73  0,00  7,58    18,04    132,18  16   
21  JOK supporters  4,00  12,77  7,23      13,78  5,07      4,25  7,58  13,12  7,58  16,00                  4,50          18,97  14,39    3,41  132,65  13   
22  Sydfynboerne      16,23  2,13  7,58  6,55  9,14  1,32    14,09  7,95              7,58    14,39                12,42  19,11  16,23    134,72  11   
23  Røde Mølle  8,33  13,78  10,86    6,55  6,88    17,11  16,23    5,04      19,62  9,14            15,50            6,88    20,00      155,92  4   
24  Tramperne    18,04          6,88  12,77  5,91  7,58    7,95  18,68      12,05  3,54  7,58  13,78              12,18    7,95      1,73  136,62  9   
25  Vi spiller gris    6,22        4,25  8,73      5,91    7,95  17,50  17,11    15,75  5,91    16,00              2,69      13,45  19,95    141,42  8   
26  NOPA          15,75            4,50  5,32      0,00  2,50  2,50  2,50  13,78  11,27        7,82  17,31      9,14    15,23  1,19  108,81  25   
27  De Onde Vingummibamser  17,11    20,00    8,33  10,00        13,78  14,96  16,23    12,05  10,86      7,23  9,56  20,00      13,12                  173,23  2   
28  Minnas venner        5,61      0,38            6,55      6,55    3,10  7,23  12,42  1,03  7,58    12,05    10,86      5,91  2,31    81,58  30   
29  damerne og knægten                9,56  10,00      13,78  12,42  3,54      14,09    14,68    5,61  0,89  0,00    6,55      14,09    16,00    121,21  22   
30  belokita        12,77      17,31  1,17  6,55            6,88  5,32      16,68  1,96    3,77      0,05  4,77    17,69  4,00      98,92  28   
BridgeCentral, 13. juli 2018