Frokostturnering 20/2-2016, 20. februar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 31,83
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  10  Erik Mortensen (26,02) - Niels Fensbo (27,63)  26,83 52,78% 56,94% 123 -0,30 1
  1  Inge-Lise Kofoed (17,45) - Jens Kofoed (27,27)  22,36 55,26% 56,02% 121 -0,05 2
  7  Otto Rye (36,97) - Jørn Allan Pedersen (49,39)  43,18 43,70% 55,09% 119 -0,81 3
  4  Tove Pihl (25,96) - Anne Lise Alstrup (30,63)  28,30 51,96% 53,24% 115 -0,09 4
  8  Edvard Jensen (27,11) - Erik Klausen (40,53)  33,82 48,90% 52,31% 113 -0,24 5
  3  Lene Hågensen (34,09) - Vagn Hansen (27,72)  30,90 50,52% 47,22% 102  0,23 6
  5  Kjeld Nielsen (34,93) - Kresten Jensen (32,67)  33,80 48,91% 46,30% 100  0,19 7
  9  Mariane Ottesen (26,39) - Morten Jespersen (25,58)  25,99 53,25% 46,30% 100  0,49 7
  2  Ole Lundbæk (32,89) - Bent Ole Andersen (38,00)  35,45 47,99% 45,37% 98  0,19 9
  6  Jørn Madsen (44,50) - Jørn Kofoed (30,90)  37,70 46,74% 41,20% 89  0,39 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 20. februar 2016