Golf-Bridge 2016, 10. juni 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,16
(Middelscore: 105)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Margit Nielsen (32,76) - Erik Nielsen (25,29)  29,02 53,81% 71,43% 150 -0,83 1 150 -0,83 1
  2  Merethe Koefoed (24,25) - Birger Nielsen (28,17)  26,21 55,31% 69,52% 146 -0,67 2 146 -0,67 2
  16  Anne Lise Alstrup (31,89) - Jørgen Alstrup (40,53)  36,21 49,97% 63,33% 133 -0,63 3 133 -0,63 3
  4  Rolf Carlsson (20,00) - Örjan Oden (20,00)  20,00 58,62% 56,19% 118  0,11 4 118  0,11 4
  7  Kjeld Nielsen (36,52) - Niels Fensbo (24,18)  30,35 53,10% 56,19% 118 -0,15 4 118 -0,15 4
  14  Betty Christensen (45,93) - Ole Sonne Hansen (47,65)  46,79 44,33% 52,86% 111 -0,40 6 111 -0,40 6
  12  Lis Kofoed Hansen (34,98) - Jørn Kofoed Hansen (32,07)  33,53 51,41% 51,90% 109 -0,02 7 109 -0,02 7
  13  Jane Ballisager (51,85) - Bjarne S. Pedersen (52,00)  51,92 41,59% 50,00% 105 -0,40 8 105 -0,40 8
  9  Jørgen Henriksen (42,42) - Hans Møller Kristensen (48,87)  45,65 44,94% 49,52% 104 -0,22 9 104 -0,22 9
  15  Anders Carlsson (20,00) - Lars-Folke Piledal (20,00)  20,00 58,62% 46,67% 98  0,56 10 98  0,56 10
  10  Folmer Dahl (34,40) - Erik Hansen (28,86)  31,63 52,42% 44,29% 93  0,38 11 93  0,38 11
  8  Renate Spang (50,79) - Thomas Nielsen (42,29)  46,54 44,47% 43,33% 91  0,05 12 91  0,05 12
  11  Jens Kofoed (28,17) - Mogens Hansen (17,44)  22,80 57,12% 41,90% 88  0,72 13 88  0,72 13
  6  Pia Gudbergsen (51,83) - Birthe Lund (52,00)  51,92 41,60% 40,48% 85  0,05 14 85  0,05 14
  5  Jan E Pedersen (34,57) - Mogens Aggerholm (33,48)  34,02 51,14% 33,81% 71  0,82 15 71  0,82 15
  1  Lis Poulsen (52,00) - Jørn Grønnegaard (52,00)  52,00 41,55% 28,57% 60  0,61 16 60  0,61 16
BridgeCentral, 10. juni 2016