Bornholmsmesterskab Senior par., 16. marts 2014, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Startliste
Handicapgennemsnit: 28,72
  1  Jørgen Alstrup - Finn Nielsen  9 NS  
  2  Merethe Koefoed - Anne Lise Alstrup  8 ØV  
  3  Arne Christoffersen - Grethe Christoffersen  7 NS  
  4  Ruth Vesth - Henning Vesth  6 NS  
  5  Tove Pihl - Ulrik Pedersen  5 NS  
  6  Lis Basse - Solvejg Kristoffersen  4 ØV  
  7  Edvard Jensen - Hjarne Rasmussen  3 ØV  
  8  Gert Hansen - Axel Koefoed  2 NS  
  9  Peter Ringsted - Inge Nielsen  1 ØV  
  10  Jens Kofoed - Lone Malling  2 ØV  
  11  Jørn Blem - Ole Aastedt Olsen  3 NS  
  12  Kresten Jensen - Kjeld Nielsen  4 NS  
  13  Regnar Jensen - Anders Ipsen  5 ØV  
  14  Lene Munch Christensen - Erik Wentzel  6 ØV  
  15  Poul Nersting - Gorm Christensen  7 ØV  
  16  Leif Rømer - Peter Braid  8 NS  
  17  Svend Aage Thorsen - Mogens Hansen  9 ØV  
  18  Inge Lise Kofoed - Bjarne Andersen  1 NS  
BridgeCentral, 16. marts 2014