Bornholmsmesterskab Mix par, 22. marts 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 30,47
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Inger Adolfssen (52,00) - Hans Hansen (52,00)  52,00     38,67%         1 ØV  
  2  Inge Gulstad (31,49) - Kjeld Nielsen (37,28)  34,39     47,94%         2 ØV  
  3  Lene Nørregaard (47,05) - Steen Hansen (47,46)  47,26     41,16%         3 NS  
  4  Ruth Kofoed (30,13) - Svend Kofoed (34,04)  32,08     49,15%         4 NS  
  5  Lone Malling (34,56) - Gert J. Hansen (8,92)  21,74     54,60%         5 ØV  
  6  Grethe Christoffersen (26,48) - Arne Christoffersen (30,50)  28,49     51,04%         6 ØV  
  7  Merethe Koefoed (24,84) - Jørgen Alstrup (37,34)  31,09     49,67%         7 ØV  
  8  Anne Lise Alstrup (33,16) - Birger Nielsen (26,58)  29,87     50,32%         8 ØV  
  9  Tove Pihl (28,02) - Peter Braid (20,32)  24,17     53,31%         9 NS  
  10  Aase Kjøller (35,30) - Axel Koefoed (21,39)  28,35     51,12%         10 ØV  
  11  Lene Munch Christensen (33,81) - Erik Wentzel (37,75)  35,78     47,21%         10 NS  
  12  Anne Skov (40,27) - Niels Fensbo (30,98)  35,63     47,29%         9 ØV  
  13  Hanne Sonne (31,46) - Erling Espersen (27,92)  29,69     50,41%         8 NS  
  14  Ruth Vesth (29,88) - Henning Vesth (28,15)  29,02     50,76%         7 NS  
  15  Marianne Madsen (23,81) - Jens Kofoed (30,36)  27,09     51,78%         6 NS  
  16  Gudrun Edvardsen (32,47) - Leif Rømer (16,14)  24,30     53,24%         5 NS  
  17  Mariane Ottesen (21,44) - Morten Jespersen (20,69)  21,07     54,95%         4 ØV  
  18  Birthe Holm (33,63) - Jan Holm (31,19)  32,41     48,98%         3 ØV  
  19  Inge-Lise Kofoed (16,52) - Bjarne Andersen (15,52)  16,02     57,61%         2 NS  
  20  Inge Nielsen (26,98) - Peter Ringsted (30,94)  28,96     50,79%         1 NS  
BridgeCentral, 22. marts 2015