Neksø Bridgeklub


Velkommen til Neksø Bridgeklubs hjemmeside

                                               

                                                 Aflysning

"Drop in bridge" med start 17. juni på Nexø Fritidshus og resten af sommeren aflyse herved,

under henvisning til Corona virus.


Ny sæsonstart 8. september

Nexø Bridgeklub's generalforsamling, der skulle være afholdt ved sæsonsafslutning i marts 2020, vil først blive afholdt den 1.ste spilleaften i den nye sæson 2020/2021, den 8. september. Nærmere herom senere. Klubbens jubilæumsfest, der skulle være afholdt 3. april er udsat til et senere tidspunkt.

Husk framelding inden 1. august, såfremt man ikke ønsker at spille i den kommende sæson 2020/2021. Nye medlemmer er velkomne.


                                        Nexø Bridgeklub: Spillested og tid hver tirsdag aften kl. 18.30:  

                                                                      på Fritidshuset, Gl. Postvej, Nexø.


Medlemsbladet Dansk Bridge udkommer ikke i papirformat i april måned, også gældende for de næste numre, indtil klubbens opstart for ny sæson 2020/2021.

Bladet læses ved at gå ind på Danmarks Bridgeforbunds hjemmeside, medlemsindfo med angivelse af medlemsnummer og efternavn.


                                   

Formand Hans Jørn Mouritsen

telf: 21 48 28 05    email:langedeby@tdcadsl.dkEn stor tak for  støtte  til     Veluxfonden    for midler til indkøb af ny Pc til klubben.

Klubben har tidligere modtaget støtte fra Veluxfonden til indkøb af kortlægningsmaskine.


Links til andre klubber

 

Distrikt Bornholm                http://www.bridgebornholm.dk

Pedersker Bridgeklub                http://www.bridge.dk/3140/

Svaneke Bridgeklub                http://www.bridge.dk/3160/

Rønne Bridgeklub                http://www.bridge.dk/3145/

Hasle/Rutsker Bridgeklub        http://www.bridge.dk/3110/

Spar 2                                http://www.bridge.dk/3150/

Klemmensker Bridgeklub        http://www.bridge.dk/3120/

Østerlars/Østermarie Bridgeklub  www.bridge.dk/3172

                  


BridgeCentral, 4. juni 2020