Kontingent

Kontingent kan/skal indbetales til bankkonto i

Danske Bank

Reg.nr.: 4451

Kontonummer: 3625738635


Primære medlemmer:         650,-

Klubmedlemmer:                420,-


Venligst

Mogens Aggerholm

Kasserer

BridgeCentral, 29. februar 2024