Velkommen til Bridgeklubbens Spar 2´s hjemmeside

Rønne, den 16. maj 2020

På grund af myndighedernes seneste udmeldning ang. Covid 19 har bestyrelsen for Spar-2 på et bestyrelsesmøde den 13. maj 2020 besluttet følgende:

Turneringer for sæsonen 2019/2020.  Der mangler at blive afholdt 2 gange makkerparturing og 1 gang holdturnering. Da vi anser at uddeling af præmier ikke kan ske på retfærdig vis, har vi valgt at droppe præmieuddeling for sæsonen 2019/2020.

Generalforsamling. Den ordinære generalforsamling håber vi kan gennemføres i løbet af august måned, da vi har et håb om at myndighederne lemper på restriktioner ang. forsamlinger. Her vil bestyrelsens forslag om fusion med Rønne Bridgeklub blive behandlet og forhåbentlig vedtaget.

Stiftende generalforsamling. Vil af administrative og praktiske grunde blive udsat til foråret 2021.

Tirsdag eftermiddagsklub. Bestyrelserne for de 2 klubber er indstillet på, at der skabes mulighed for kortspil tirsdag eftermiddag fra sæsonstart i september, såfremt sammenlægningen vedtages.


Rønne, d. 7. april 2020

Efter myndighedernes seneste udmelding den 6.4.2020 om de forlængede restriktioner for imødegåelse af Covid 19, udsættes den ordinære generalforsamling på ubestemt tid.

Når myndigherne kommer med nye oplysninger, som gør det muligt at fastsætte en ny dato, vil dette blive meddelt her på hjemmesiden.


Rønne d. 1. april 2020

Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til klubbens vedtægter skal der hvert år afholdes ordinær generalforsamling på klubbens sidste spilleaften i april måned.

Datoen er fastsat til den 28. april 2020 kl. 17.00 i Sagahuset.

Her har du

  • indkaldelse til ordinær generalforsamling, klik her
  • Forslag om sammenlægning af Bridgeklubben Spar-2 med Rønne Rønne Bridgeklub, klik her
  • Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Rønne BridgeForum, klik her.


Fare for Coronasmitte og en evt. udsætning af afholdelse af generalforsamling

På grund af den alvorlige situation som Danmark befinder sig i med nedlukning af samfundet, vil vi afvente myndighedernes næste udmelding


Generalforsamling er foreløbigt flyttet til 28. april 2020 kl. 17.00

Alle bridgeaktiviteter er indstillet indtil videre.


Med de fortsatte restrektioner imod Corona-smitte, der er udmeldt den 23 marts, indstiller Bridgeklubben Spar-2 alle bridgeaktiviteter indtil den 13 april. Herefter vil vi forholde os til myndighedernes vejledninger.


Det betyder, at vi af hensyn til vedtægterne skal indkalde til generalforsamling senest den 7. april ved afholdelse den 28 april.

Det kan ikke ske med opslag i spillelokalet på Sagahuset, men vil ske via hjemmesiden først i april måned, og i nogen udstrækning ved personlig henvendelse.


Om vi kan spille vores turneringer færdige, er pt. et åbent spørgsmål. Oplysning herom vil ligeledes blive bragt her på hjemmesiden.Hjemmesiden vil blive løbende opdateret , så følg med her for at holde dig orienteret.


Medlemmerne opfordres til at følge med her på hjemmesiden hvor vi vil bringe de nyheder der fremkommer. Vi opfordrer til,  at man viderebringer hjemmesidens oplysninger til de medlemmer,  der ikke har adgang til at se hjemmesiden. Giv eventuelt bestyrelsen besked om hvem der ikke har adgang til hjemmesiden. Man er naturligvis meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen, hvis denne unaturlige situation med indstilling af vores aktivitet, giver anledning til spørgsmål.  

Bridgebladet for april, maj og juni vil kun udkomme digitalt, se DBF´s hjemmeside.NYHED d. 6/2-2020.  Forslag vedrørende sammenlægning af Spar2 og Rønne Bridgeklub.


Vedtægter Rønne Bridgeforum      Klubregler Rønne Bridgeforum    Budget Rønne Bridgeforum


Nyhedsbrev vedrørende fusion af Spar 2 og Rønne Bridgeklub 24/1-2020


Andre oplæg og nyhedsbreve kan ses herHer finder du oplysninger om resultater af klubbens turneringer, mesterpoint, links til øvrige bridgeklubber m.v.

I menupunktet Folder finder du generelle informationer såsom som  spilleplan,  navne på mulige afløsere, klubbens bestyrelse, kontingent  m.v.

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov i kraft om persondataforordning. Bestyrelsen har vedtaget en privatlivspolitik, som kan ses i menupunktet Persondataforordning.

Vedrørende forslag til en sammenlægning af Rønne Bridgeklub og Bridgeklubben Spar-2, Rønne er der nedsat en arbejdsgruppe, se under bjælken Arbejdsgruppe.


 


BridgeCentral, 16. maj 2020