Bestyrelse
Formand: Poul Bo Madsen

Solvang 8, Fousing, 7600 Struer.
9786 5204 / 2147 5204

poul.bo@hotmail.com


Sekretær: Sus Vang
Skolegade 17, 6670 Holsted.
2828 1797

sus.vang@gmail.com

[Webmaster]

Kasserer: Bo Blach
Agnetevej 19, 9000 Aalborg
9811 1121 / 2012 0991

B_blach@stofanet.dk
Birgitte Engelbrechtsen
Vestervang 40, 2 4024, 8000 Århus C
8618 7724 /  2712 4024

be@be-translating.dk

[IMP par]
Jane Norgren

Lærkevej 13, 5620 Glamsbjerg

tlf.: 2393 4599 / 5217 6807

norgren@hotmail.dk
Ulla Tradsborg
Grønlandsparken 36 A, 6715 Esbjerg N
7515 1466

ullahenrik2622@gmail.com

[Turneringskoordinator]

Johan Hammelev

Hørretløkken 42, 8320 Mårslet
4076 3216

johan.hammelev@gmail.com

[Revisor]


BridgeCentral, 5. marts 2019