Kreds 4

Velkommen til Kreds 4's hjemmeside.Kreds 4 er et turneringsudvalg, omfattende de distrikter der er hjemmehørende i Jylland og Fyn.


Meddelelser fra Kreds 4


BridgeCentral, Tuesday, February 28, 2017