IMP 2018

     Indbydelse    


Jysk-fynsk mesterskab i IMP-par


Kreds 4 afholder hvert år en IMP-parturnering, hvor 20 par indbydes til at deltage.
Fordelingsnøglen er to par fra hvert distrikt og derudover ti pladser fordelt ud fra placeringerne i top-ti i sidste sæsons turnering.


I år afholdes turneringen søndag den 16. september 2018 i Distrikt Østjylland hos
Horsens Bridgecenter, Absolonsgade 9, 8700 Horsens. Tlf. 7262 7013

Tidsskemaet er flg.:

09:30-12:25

8 runder


12:25-13:10

Frokost


13:10-15:20

6 runder


15:20-15:30

Pause


15:30-17:20

5 runder


17:30

PræmieuddelingIndskud:

190 kr. /spiller overføres inden dagen til konto 5095 1163927 eller inden start på spillet.

Spisning:

105 kr. /spiller, for frokost alene

25 kr. /spiller, for kaffe, frugt og lidt sødt til eftermiddagskaffen

125 kr. /spiller, for begge dele.

Turneringsform:

Der spilles alle mod alle i 3-spils runder med opgørelse IMP across the field.

Tilmeldingsfrist:

Senest den 11. september.

Deltagere 2018 er:

3 par fra Nord, 3 fra Vest, 8 fra Øst, 3 fra Syd og 3 fra Fyn.


På Kreds 4´s vegne

Birgitte Engelbrechtsen - be@be-translating.dk


BridgeCentral, 5. marts 2019