Program 2017-2018

Sølvpoint


Holdkaptajnen vil modtage en oversigt over vundne sølvpoint i sæsonen. Sølvpoint indberettes til DBF via Bridgecentralen snarest efter afvikling af oprykningskampe.

Mellemrækken: Vunden kamp: 28 til deling til holdet.

Bonus: (der skal spilles mindst 9 halvlege) 60-40-30 

sølvpoint til hver spiller.

Kvalifikationsrækkerne: Vunden kamp: 24 til deling til holdet. Bonus: (der skal spilles 9 halvlege) 20-15 sølvpoint til hver spiller.


       Bespisning


Der er bestilt mad til fire personer. Hvis man IKKE ønsker at spise meldes afbud til kontaktpersonen/den mad ansvarlige på spillestedet 14 dage før spilleomgangen, ligeledes meddeles det spillestedet 14 dage før spillested, hvis flere end fire ønsker at spise. 

Der kan ikke spises medbragt mad på spillestedet.


       Systemkort


Hvert par udleverer uopfordret to letlæselige, gerne maskinskrevne systemkort til modstanderne, det lille par turneringssystemkort. Hvis der er konventioner på systemkortet, der IKKE er tilladt i par turneringer, så skal modstandernes holdkaptajn senest 14 dage før spilleomgangen have systemkortet tilsendt evt. pr. mail.

               

       Substitutter


Ved anvendelse af substitut(ter) kan fremsendes en mail til den turneringsansvarlige med navn. Det er mest af hensyn til godkendelse af substitutten i forhold til substitutreglerne, som ikke er lige gennemskuelige. For substitutregler se Regler http://www.bridge.dk/lov/love17/n95.htm §242.


Appelkomite


En afgørelse fra den mundtlige appelkomite kan appelleres videre til DBFs appelkomité. Er det ikke muligt at samle en mundtlig appelkomité skal appellen fremsendes til Kreds 4s bestyrelse. I forbindelse med en appel skal der foreligge betaling inden MAKen træder sammen.    


Multiholdberegning


Der spilles overalt med BridgeMates. Der skal indtastes medlemsnumre for hver halvleg.


       Halvlegsresultater


Turneringslederen opsætter i åben rum halvlegsresultater fra Bridgecentralen. Holdkaptajnerne kontrollerer at halvlegsresultatet er i overensstemmelse med det, de to hold er nået frem til. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes turneringslederen, så fejlen kan blive fundet og rettet. 


       Hjemmeside        


Der findes nyheder på hjemmesiden efter hver spille- omgang i kredsens turneringer.

Resultaterne vil kunne findes på www.bridge.dk/4000 efterhånden som de foreligger. Hjemmesiden indeholder historiske resultater for både par- og holdturneringer, ligeledes er der en oversigt over spillesteder og andre relevante oplysninger omkring kreds 4s bridgeaktiviteter.


Kampresultater


Kampsedlen udfyldes og underskrives af de 2 holdkaptajner. Eventuelle tulederrettelser påføres med tulederens underskrift/signatur.

Turneringsskema

Alle rækker

Runde

Bord 1

Bord 2

Bord 3

Bord 4

Bord 5

1

10-1

9-2

8-3

4-7

6-5

2

4-10

3-5

2-6

1-7

9-8

3

10-8

7-2

6-1

3-9

5-4

4

7-10

6-8

5-9

1-4

3-2

5

10-5

8-7

6-9

1-3

2-4

6

9-10

7-6

5-8

2-1

4-3

7

10-6

1-5

3-7

8-2

9-4

8

2-10

1-9

4-8

3-6

5-7

9

10-3

8-1

7-9

2-5

6-4


Spillesteder for rækkerne

Runde

Dato

Mellem

Kval-nord

Kval-syd

1-3

7. - 8. okt.2017

Horsens

Hobro

Vejle

4-6

6. - 7. jan. 2018

Odense

Ikast

Odense

7-9

3. - 4. mar. 2018

Aalborg

Aalborg

Esbjerg


Tidsskema

Dag

Kamp

Halvleg

Kl.

Lørdag

1

1

13.00 15.30

1

2

15.45 18.15

2

1

19.00 21.30

Søndag

2

2

09.30 12.00

3

1

12.45 15.15

3

2

15.30 18.00Turneringsansvarlig:


Ulla Tradsborg 75 15 14 66

e-mail: ullahenrik2622@gmail.com


Mundtlig appelkomite


Hvert hold har ved tilmeldingen angivet en spiller som mulig deltager i en mundtlig appelkomite (MAK). Før turneringsstart udpeger den turneringsansvarlige en formand/kvinde for den mundtlige appelkomite (MAK) i hver række. Ligeledes findes der to andre medlemmer af (MAK), af den turneringsansvarlige. Hvis de udpegede medlemmer er inhabile, så supplerer MAK sig selv i de tilfælde. Læs nærmere om reglerne for mundtlig appelkomite i DBFs regelsamling på DBFs hjemmeside.


OP- og nedrykning


Mellemrækken

De 3 bedst placerede hold rykker op i DBFs 3. division de 3 dårligst placerede rykker ned i kvalifikationsrækkerne.


Kvalifikationsrækkerne

Vinderne fra hver af de 2 rækker rykker op i mellemrækken, medens toerne spiller oprykningskamp mod hinanden om den sidste oprykningsplads. De 3 dårligst placerede fra begge rykker ned i distrikternes serie 1.


Oprykningskampen til Mellemrækken

Kampen afvikles lørdag 7. april 2018 i Horsens Bridgecenter. I opryknings-kampen spilles 40 spil fordelt på to halvlege á 20 spil. Kampen afvikles i forbindelse med serie 1 oprykningsslutspillet. Der uddeles sølvpoint efter en normal kamp i kvalifikationsrækken.

Bemærk: ovenstående er gældende, når der er netop 3 nedrykkere fra 3. division.BridgeCentral, 6. juni 2018