Turneringsplan 2018 / 2019

Turneringsplan

Turneringsprogram 2018 - 2019

2018:


16/9:

IMP par (Horsens)6-7/10:

Mellemrække (Herning)
Kval-Nord (Herning)

Kval-Syd (Århus)

2019:


5-6/1:

Mellemrække (Odense/Ålborg)
Kval-Nord (Ålborg)
Kval-Syd (Odense)2-3/3:

Mellemrække (Horsens)
Kval-Nord (Hobro)
Kval-Syd (Esbjerg)7/4:

Oprykningsslutspil (Horsens)27/4:

Kreds 4, repræsentantmøde


Spillesteder

Adresser på spillesteder.


Horsens Bridgecenter

Absalonsgade 9

8700 Horsens

Tlf. 7562 7013

Hobro Bridgeklub

Nordvestvej 4

9500 Hobro

Bridgehuset, Odense

Bogensevej 27

5279 Odense N

Tlf. 6618 3133

Bridgeklubben Nord

Revlingbakken 33 B

9000 Aalborg

Tlf. 5162 4595

Esbjerg BridgeCenter
Gasværksgade 2

6700 Esbjerg

Tlf. 5010 1234.

Herning Bridgecenter

Neksøvej 5

7400 Herning

Tlf. 9394 4316

Vanggaard centret

Paludan Müllersvej 26

8200 Århus N
program holdturnering

Mellemrækken

Kvalifikationsrække NORD

Kvalifikationsrække SYD


2018-2019


Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland & Fyn.


Deltagere Mellemrækken

1. Kimermern

Birthes Disciple. Jørgen Madsen


Njm.mail@bbsyd.dk 23 92 82 35


Thomas Bygballe, Erik Fjord, Birthe Kjær Larsen, Claus Bødskov & Børge Larsen

2.

Aabenraa Bridge Center Jørn Jeppesen JJeppesen71@mail.dkhvidbergkjeldsen@gmail.com


Skovbakken71@mail.dk 74625121


Jes S. Brabrand, Dirk Willecke & Udo Pedersen

3.

Team Arbejdsmiljøeksperten Jane Norgren


Norgren@hotmail.dk 23 93 45 99


Lars Søgaard Hansen, Nis Rasmussen & Jesper Kragh

4.

Uffe Poulsen poulsenuffe@gmail.com 21 45 94 71


Mogens Nyvig, Mogens Boysen & Peter Øgaard Madsen5.

MidtVestBridge Ole Wagener Olewagener@me.com


24 24 59 93


Svend Agger, Villy Christensen & Bo Jensen

6.

Thomas Mathiasen tfm@get2net.dk 71 20 29 18 71202918hu@hulgaardadvokater.dk


Claus Hastrup, Lars Ugilt Jensen, Jesper Bechsgaard &


Jens Borum

7.

Kurt Als Kurtals57@gmail.com 42 22 07 99


Jens Erik Stausholm, Stig Allan Jensen, Niels Peter Engelund,


Karl Johan Nielsen & Karin Elisabeth Jensen

8.

Ole Veje ovv@fiberpost.dk 30 95 64 41


John Høgh, Eli Christensen & Peter Boel Nielsen9.

Lars H Kristensen lh@skivehs.dk 97 71 02 51


Svend-Erik Christensen, Orla Andersen,


Lars Andersen og Svend Erik Eriksen

10.

Ole Marcus ole@om-flag.dk 25 78 36 20


Nils-Aage Gregersen, Henning Gerner Mikkelsen


Erik Hermansen, Keld Kjær & Gert Villumsen


Deltagere Kvalifikationsrække NORD

1.

Niels-Peter Meldgaard nielspeter@hotmail.com


51 94 04 60


Ole Drengsgaard, Palle Herskind, Christian Schmidt & Flemming Bybjerg

2.

Karsten Dorph karsten.dorph@gmail.com

25 12 65 68


Torsten Ørhøj, Susanne Nielsen & Peter Christensen

3.

BK Nord Vilhelm Christiansen vilhelm@person.dk

61 10 59 60


Rikke Jørgensen, Ivar De Hoogt, Christopher Buur,


Per Frederiksen & Albert Mylius Nielsen

4.

OLE ELERT Ole Elert Dalgas4@mail.dk 86 81 02 86


Kaj Leegaard, Lone Rungholm Jensen &


Søren Rungholm Jensen

5.

Kim Nielsen kimnielsen60@gmail.com


Michel Dyekjær, Erik Christensen & Svend Pedersen

6.

Birte Kjeldsen birte_kjeldsen@hotmail.com


Helle Skov

7.

Tylvad Melanie Tylvad


melanie@ssd.dk 61 30 07 75


Aron Tylvad, Daniel Tylvad, Hens Jørgen Mortensen & Inger Mortensen

8.

Poul Bo Madsen Poul.bo@hotmail.com 97 86 52 04


Peter Hven, Henrik Hven & Leif Molbech9.

De to søde og de to andre. Søren Roager


soerenroager@sallinggroup.com 42 27 72 75


Vivi Baun Højland, Anita Torlyn & Peder Filskov Schmidt

10.

Bk73 Jørgen Solsig Nielsen


jnjknielsen@gmail.com 22 19 68 05


Mona Jensen, Palle Pedersen & Henning Langbak


Deltagere Kvalifikationsrække SYD

1.

Ulrik Kjær kjaer@tunet.dk


Christian Thomsen, Susanne Bonde & Ole Christensen2.

Team Bellevue kirsten@cspdata.dk 50 50 55 77


Kirsten Dalgaard, Jørgen Rasmussen, Marianne Rasmussen &


Alan Rasmussen

3.

TEAM FYN Niels Lønborg


n.loenborg@webspeed.dk 64 71 26 22


Sidse Lønborg, Chris Demant, Henrik Demant, Anne Hansen & Poul V Hansen

4.

Torben Kelså t.kelsaa@gmail.com 22 38 98 22


Steen Jørgensen, Poul Kelså, Helle jacobsen,


Hanne Vilstrup & Bent Nissen

5.

Peter Qvist p.qvist@stofanet.dk 53 70 32 92


Jørn Gisseman, Charlotte Mohr & Palle Rasmussen

6.

Marius Lyhne-Knudsen Marius@Lyhne-Knudsen.dk


Christian Larsen, Thomas Hahn, Danny Hansen Torben Thrane & Peter Laursen

7.

Ruder es, Ole Søren Poulsen osp@tdcadsl.dk


Tina Holm Christensen, Fie Fisher, Henrik Keilberg, Knud Erik Strandbæk & Erik Vase

8.

Jens Kjeldsen Hvidbergkjeldsen@gmail.com


21 38 83 59


Verner Larsen, Kjeld Kjeldsen, Erling Andersen & Else Andersen

9.

Niels Bræmer nielsbr@sol.dk 19 87 94 92


Tommy Hansen, Lise Mikkelsen & Lissy Kristensen10.

Palle Holm Pedersen palle.holm.pedersen@gmail.com


20 94 94 18


Sonja Bech, Johann Sigurdarson, Jesper Møller Jensen & Jørgen Samsing


Horsens den 2. og 3. marts 2019

Plac.Sum987Delt Odense/Aalborg den 5.-6. jan. 2019

Sum654Herning den. 6. og 7. oktober 2018

Sum321Kreds 4

MELLEMRÆKKEN

1. Birthe Disciple

2. Aabenraa Bridge Center

3.Team Arbejdsmiljøeksperten

4. Uffe Poulsen

5. MidtVestBridge

6. Thomas Mathiasen

7. Kurt Als

8. Ole Veje

9. Lars H Kristensen

10. Ole Marcus Pedersen


Hobro den 2. og 3. marts 2019

Plac.Sum987Aalborg den 5. og 6. januar 2019

Sum654Herning den 6. og 7. oktober 2018

Sum321Kreds 4 Kvalifikationsrække NORD

1. Niels-PeterMeldgaard

2. Karsten Dorph

3. BK Nord

4. OLE ELERT

5. Kim Nielsen

6. Birte Kjeldsen

7. Tylvad

8. Poul Bo Madsen

9. De to søde og de to andre

10. bk73Esbjerg den 2. og 3. marts 2019

Plac.Sum987Odense 5. og 6. januar 2019

Sum654Aarhus den 6. og 7. oktober 2018

Sum321Kreds 4

Kvalifikationsrække SYD

1. Ulrik Kjær

2. Team Bellevue

3. Team Fyn

4. Torben Kelså

5. Peter Qvist

6. Marius Lyhne-Knudsen

7. Ruder es

8. Jens Kjeldsen

9. Niels Bræmer

10. Palle Holm Pedersen


Sølvpoint


Holdkaptajnen vil ikke modtage en oversigt over vundne sølvpoint i sæsonen. Sølvpoint indberettes til DBF via Bridgecentralen snarest efter afvikling af hver spillerunde.

Mellemrækken: Vunden kamp: 28 til deling til holdet.

Bonus: (der skal spilles mindst 9 halvlege) 60-40-30 

sølvpoint til hver spiller.

Kvalifikationsrækkerne: Vunden kamp: 24 til deling til holdet. Bonus: (der skal spilles 9 halvlege) 20-15 sølvpoint til hver spiller.


       Bespisning


Der er bestilt mad til fire personer. Hvis man IKKE ønsker at spise meldes afbud til kontaktpersonen/den mad ansvarlige på spillestedet 14 dage før spilleomgangen, ligeledes meddeles det spillestedet 14 dage før spillested, hvis flere end fire ønsker at spise. 

Der kan ikke spises medbragt mad på spillestedet.


       Systemkort


Hvert par udleverer uopfordret to letlæselige, gerne maskinskrevne systemkort til modstanderne, det lille par turneringssystemkort. Hvis der er konventioner på systemkortet, der IKKE er tilladt i par turneringer, så skal modstandernes holdkaptajn senest 14 dage før spilleomgangen have systemkortet tilsendt evt. pr. mail.

               

       Substitutter


Ved anvendelse af substitut(ter) kan fremsendes en mail til den turneringsansvarlige med navn. Det er mest af hensyn til godkendelse af substitutten i forhold til substitutreglerne, som ikke er lige gennemskuelige. For substitutregler se Regler http://www.bridge.dk/lov/love17/n95.htm §242.


Appelkomite


En afgørelse fra den mundtlige appelkomite kan appelleres videre til DBFs appelkomité. Er det ikke muligt at samle en mundtlig appelkomité skal appellen fremsendes til Kreds 4s bestyrelse. I forbindelse med en appel skal der foreligge betaling inden MAKen træder sammen.    


Multiholdberegning


Der spilles overalt med BridgeMates. Der skal indtastes medlemsnumre for hver halvleg.


       Halvlegsresultater


Turneringslederen opsætter i åben rum halvlegsresultater fra Bridgecentralen. Holdkaptajnerne kontrollerer at halvlegsresultatet er i overensstemmelse med det, de to hold er nået frem til. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes turneringslederen, så fejlen kan blive fundet og rettet. 


       Hjemmeside        


Der findes nyheder på hjemmesiden efter hver spille- omgang i kredsens turneringer.

Resultaterne vil kunne findes på www.bridge.dk/4000 efterhånden som de foreligger. Hjemmesiden indeholder historiske resultater for både par- og holdturneringer, ligeledes er der en oversigt over spillesteder og andre relevante oplysninger omkring kreds 4s bridgeaktiviteter.


Kampresultater


Kampsedlen udfyldes og underskrives af de 2 holdkaptajner. Eventuelle tulederrettelser (pga. dom) påføres med tulederens underskrift/signatur.Turneringsskema

Alle rækker

Runde

Bord 1

Bord 2

Bord 3

Bord 4

Bord 5

1

10-1

9-2

8-3

4-7

6-5

2

4-10

3-5

2-6

1-7

9-8

3

10-8

7-2

6-1

3-9

5-4

4

7-10

6-8

5-9

1-4

3-2

5

10-5

8-7

6-9

1-3

2-4

6

9-10

7-6

5-8

2-1

4-3

7

10-6

1-5

3-7

8-2

9-4

8

2-10

1-9

4-8

3-6

5-7

9

10-3

8-1

7-9

2-5

6-4


Spillesteder for rækkerne

Runde

Dato

Mellem

Kval-nord

Kval-syd

1-3

6. - 7. okt.2018

Herning

Herning

Aarhus

4-6

5. - 6. jan. 2019

Odense / Aalborg

Aalborg

Odense

7-9

3. - 4. mar. 2018

Horsens

Hobro

Esbjerg


Tidsskema

Dag

Kamp

Halvleg

Kl.

Lørdag

1

1

13.00 15.30

1

2

15.45 18.15

2

1

19.00 21.30

Søndag

2

2

09.30 12.00

3

1

12.45 15.15

3

2

15.30 18.00

Turneringsansvarlig:


Ulla Tradsborg 75 15 14 66

e-mail: ullahenrik2622@gmail.com


Mundtlig appelkomite


Hvert hold har ved tilmeldingen angivet en spiller som mulig deltager i en mundtlig appelkomite (MAK). Før turneringsstart udpeger den turneringsansvarlige en formand/kvinde for den mundtlige appelkomite (MAK) i hver række. Ligeledes findes der to andre medlemmer af (MAK), af den turneringsansvarlige. Hvis de udpegede medlemmer er inhabile, så supplerer MAK sig selv i de tilfælde. Læs nærmere om reglerne for mundtlig appelkomite i DBFs regelsamling på DBFs hjemmeside.


OP- og nedrykning


Mellemrækken

De 3 bedst placerede hold rykker op i DBFs 3. division de 3 dårligst placerede rykker ned i kvalifikationsrækkerne.


Kvalifikationsrækkerne

Vinderne fra hver af de 2 rækker rykker op i mellemrækken, medens toerne spiller oprykningskamp mod hinanden om den sidste oprykningsplads. De 3 dårligst placerede fra begge rykker ned i distrikternes serie 1.


Oprykningskampen til Mellemrækken

Kampen afvikles lørdag 7. april 2019 i Horsens Bridgecenter. I opryknings-kampen spilles 40 spil fordelt på to halvlege á 20 spil. Kampen afvikles i forbindelse med serie 1 oprykningsslutspillet. Der uddeles sølvpoint efter en normal kamp i kvalifikationsrækken.

Bemærk: ovenstående er gældende, når der er netop 3 nedrykkere fra 3. division.

Spillesteder:BridgeCentral, 7. januar 2019