Forside - Skanderborg Bridgeklub

Indledende Par I (3:3) mandag den 17. september

Resultatet er nu endeligt. I A-Rækken er der korrigeret for tastefejl i spil 15 og en TL afgørelse i spil 2. I B-Rækken skal der justeres for substitut min. I D- Rækken skal der justeres for både substitut min og max. Se herom på rækkernes resultatside. Desværre kan disse justeringer for substitut min/max  pt IKKE indregnes i slutresultatet. Men de indgår naturligvis i afgørelsden om de endelige placeringer og op- og nedrykning. Mvh Lars Bo


Indledende Par I (2:3) mandag den 10. september

Resultatet er nu endeligt. Der er rettet to tastefejl i A-Rækken. Der  skal i henold til klubbens regler korrigeres for substitut max. i C- og D-Rækken og substitut min. i B-Rækken. Desværre kan vores nye administrationsprogram, BC3, endnu ikke beregne korrektioner for substitut min/max. Det betyder at disse IKKE er indregnet i det endelige resultat  fra i mandags. Korrektionen medtages i startscoren for mandag den 17. I kan læse mere på den enkelte rækkes resultatside. Mvh Lars Bo


Sæsonplan for 2018-2019

Se under fanebladet Sæsonplan. Bemærk 2 ting. 1. Der er nogle aftener, hvor vi skal sidde på gangen. Tænk her på eventuel ekstra varm påklædning. 2. I år falder Påsken sådan at vi afslutter sæsonen INDEN Påske, allerede den 8. april.


Nyt layout af turneringsresultater på hjemmesiden

Med den nye version af vores admnistrationssystem følger også et nyt layout. Her en kort forklaring på hvordan det virker.


Under fanebladet Turneringer vælger du en en række A, B, C eller D under den dato/spilleaften du vil se. Er turneringen endnu ikke afviklet vises kun startlisten (hvis den er lagt på nettet). Når aftenens turnering er lagt på hjemmesiden vises resultatet. Trykkes på parrets nr. i venstre side, vises alle parrets resultater i de 28 spil, sammenlignet med de øvrige i rækken. Trykker du på et tilfældigt spil nr til venstre  (blåt), vises en oversigt, der meget ligner den vi kender fra tidligere. For andre informationer er der en menu-knap lidt oppe i venstre side i det lyse-blå "+". Her er der forskellige muligheder. Se f.eks. "Spilresultater", der  også viser samtlige resultater og kortfordelinger samtidig, dog uden at fremhæve parrets egne resultater. Nederst i "+" menuen vælges "Turneringsoversigt" for at komme tilbage til valg af række/dato.BridgeCentral, 21. september 2018