Forside - Skanderborg Bridgeklub

Juleturneringen 2017

Den spilles over 2 aftener, den 11. og 18 december. Juleturneringen er en del af sæsonplanen og til forskel fra tidligere er alle par automatisk tilmeldt. Dvs. klubbens generelle regler for substitutter er også gældende for Juleturneringen, dog gives der ikke minimumsgaranti ved brug af substitutter p. g. a. gruppernes sammensætning.


Vi er ialt 48 par. der spiller i 3 grupper á 16 par, som sammensættes af 4 par fra hver af rækkerne A, B, C og D. Udvælgelsen sker på baggrund af opnåede placeringspoint i indledende par, således at de 4 øverst placerede i A-Rækken sættes i gruppe med de 4 øverst placerede i B, C og D-Rækken osv.


Den 11. december spilles 8 runder a 3 spil, hvor hvert par møder 8 andre par. Den 18. december spilles 7 runder a 3 spil hvor hvert par møder de 7 par i gruppen, som de ikke spillede mod den første aften. 


Aftenen afsluttes med smørrebrød + drikkevarer på klubbens regning :-). 


Der vil være 4 præmier i hver af de 3 grupper. som går til bedst placerede par fra hver af stamrækkerne A, B, C og D, samt en tillægspræmie i hver gruppe til bedst placerede spiller, der ikke har modtaget en "Rækkepræmie"


Inddeling til hovedturneringen i Par sæson 2017/2018

Nu er Indledende Par færdigspillet. Under fanebladet "Placeringspoint" vil du kunne se den endelige indplacering i hovedturneringens 4 rækker. Mvh Lars Bo


Regler for substitut - og liste over substitutter, der allerede er optaget

Under fanebladet "Substitutter m.v." kan du se klubbens gældende regler for brug af substittutter. Her findes også en dato-opdelt liste over hvilke (af os kendte) substitutter der allerede er optaget en eller flere aftener. Tjek denne liste først inden du ringer til en mulig substitut, så disse ikke bliver unødigt forstyrret.


Link til Klubbens hjemmeside

Vores hjemmeside "www.8660bridge.dk" vil henover efteråret 2017 blive udfaset, således at den hjemmeside du kigger på nu bliver den gældende. Der vil fremover ikke blive skrevet nyheder på den "gamle" hjemmeside. Alt vil blive tilføjet her på siden.


Såfremt du ønsker at tilgå denne side direkte - uden først at skulle forbi "8660bridge.dk", kan du bruge dette Link: http://Bridge.dk/4274/ Dette Link kan du også lægge ind som genvej på dit skrivebord eller oprette som bogmærke. Mvh Lars BoBridgeCentral, 13. december 2017