Forside - Skanderborg Bridgeklub

Meddelelse om substitut, rettelser mv.

Skal du anmelde substitut,afbud eller meddele rettelser til spillene eller andre forhold vedørende turneringen, skal du fremover kontakte Erik F. på tlf 86 52 57 68, e-mail erik.meisner.frederiksen@live.dk, sms 29 26 07 12. Lars Bo vil ikke kunne reagere på mail eller telefon.


Resultaterne fra 19. februar 2018 Afsluttende IMP (2:6) er nu endeligt.

.

.


Regler for substitut - og liste over substitutter, der allerede er optaget

Under fanebladet "Substitutter m.v." kan du se klubbens gældende regler for brug af substittutter. Her findes også en dato-opdelt liste over hvilke (af os kendte) substitutter der allerede er optaget en eller flere aftener. Tjek denne liste først inden du ringer til en mulig substitut, så disse ikke bliver unødigt forstyrret.

BridgeCentral, 23. februar 2018