Kortkasser

En kortkasse er ideel til hjemmebrug, hvor man kan hygge sig med en bridgeturnering i venners lag.


En kortkasse indeholder 32 spil, der har været spillet til en større parturnering. I hvert spil ligger i en af kortlommerne en scoreseddel, der giver en vurdering af, hvem der har klaret sig bedst. NS og ØV deler 100 point per spil.


Kortkasserne er inddelt i to kategorier :

I venstre side af glasskabet i kortgivningsrummet finder du turneringer, hvor det indlagte papir kun er en scoreseddel. Leje af en sådan turnering er 20 kr. per spiller, altså 80 kr. for fire spillere.


I højre side af glasskabet finder du turneringer, hvor den indlagte seddel både indeholder en tabel over scoringer og et anbefalet meldeforløb i Acol Plus. Leje af en sådan turnering er 25 kr. per spiller, altså 100 kr. for fire spillere. Efter turneringen kan du rekvirere en elektronisk kopi af Acol Plus meldeforløbene på valsted.kristian@gmail.com.


Du finder selv kortkassen i kortgivningsrummet, hvor du udfylder en låneseddel.


Efter at kortene er spillet, skal lejeren notere alle spilleres navne på A4-sedlen med kortkassenummeret, der ligger øverst i kortkassen. Det er vigtigt at notere alles navne af hensyn til ikke at spille de samme kort en gang mere, men især for at Kristian kan have en idé om, hvornår turneringen skal erstattes af en ny.


Lejen indbetales på Skanderborg Bridgeklubs Danske Bank kontonummer 3675 4765863678 med lånedato og turneringens nummer.


Kortkasserne er ikke tænkt til større private turneringer på 8 spillere eller flere. Til sådanne turneringer kan Kristian Valsted levere et antal læg, der passer til den ønskede turneringsform, eventuelt sammen med skifteplaner, slipper til resultatet,  liste til resultatopgørelse og kortfordelinger. Bestil i god tid.

BridgeCentral, 1. juli 2019