Praktisk Info

Spilleaftener

Vi spiller mandage i tidsrummet 19.00 – ca. 22.40 i Aulaen på Skanderborg Gymnasium, Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg. Der spilles ikke på Gymnasiets feriemandage (typisk i uge 42, mellem jul og nytår, uge 7, mandagen før påske og 2. påskedag). En detaljeret spilleplan findes under fanen ”Sæsonplan”.


Der spilles i et antal rækker, hvor parrene fra sæsonstart er indplaceret efter styrke i forhold til forrige sæsons resultater samt eventuelt efter en individuel vurdering af nye pars aktuelle styrke. Efter hver af de indledende runder foretages en op- og nedrykning til henholdsvis en højere og lavere række, hvor de tre bedst og dårligst placerede par rykkes en række op eller ned.


Efter afslutning af hver af de indledende runder tildeles hvert par et antal Placeringspoint. Når de indledende runder er afsluttet, opdeles parrene i et antal rækker i hovedturneringerne, hvor de par der har færrest placeringspoint i alt fra de indledende spiller i A-Rækken osv…. I Hovedturneringen forbliver man i den række man starter i.


Aflysning af en spilleaften

Ser vi os nødsaget til at aflyse en spilleaften, vil det, hvis muligt blive oplyst på den foregående spilleaften. Er vi nødt til at aflyse senere, vil det blive meddelt på forsiden af klubbens hjemmeside senest kl. 17 på spilledagen. Så det er vigtigt, at du tjekker hjemmesiden, hvis der kan være risiko for aflysning f.eks. pga. vejrforhold eller uheld på gymnasiet.


Turneringsledelse

Klubbens bestyrelse planlægger sæsonens turneringer og har det overordnede ansvar for gennemførelsen.


Der vil være udpeget en uddannet (spillende) turneringsleder i alle turneringer. Tilkald denne,  hvis der opstår en uregelmæssighed ved meldinger eller spil. Turneringslederens opgave er at korrigere en opstået fejl eller uklarhed så den ikke-fejlende part holdes skadesløs efter bridgelovene og dermed således at turneringen som helhed påvirkes mindst muligt af uregelmæssigheden


Meldekort og Alert

I klubbens turneringer opfordrer Bestyrelsen, at ALLE faste makkerpar  anvender systemkort. Er man i tvivl om hvilke aftaler der bør fremgå af kortet tilbyder turneringsledelsen hjælp til udfyldelsen. Systemkortet fremlægges uopfordret hver gang man møder et nyt modstanderpar. Fremlæggelsen fritager ikke for pligten til at give en udtømmende forklaring på en konventionel melding til en modstander der retmæssigt beder om det.


En melding skal alertes hvis den opfylder mindst én af to betingelser. 1) Meldingen er konventionel (kunstig). 2) Meldingen bygger på en makkerforståelse (systemaftale), hvis betydning modparten ikke med rimelighed kan forventes at forstå selvom meldingen er naturlig.


Hvis turneringslederen skønner at en manglende alert har skadet modparten tildeles typisk justeret score for spillet.


Indtastningsfejl

Under og efter det enkelte spil taster Nord spil nr., kontrakt, udspil og resultat på BridgeMate. Øst/vest SKAL kontrollere spil nr., kontrakt, spilfører, udspil og antal opnåede stik.


Efter hver rundes spil hænges resultatlister normalt op på opslagstavlen. Så vidt muligt bør man kontrollere, om scoren i ens egen række ser fornuftig ud. Hvis der er fejl, skal der straks rettes henvendelse til Turneringslederen så fejlen kan blive rettet. Der er fremlagt en blanket der bør anvendes til rettelsen.


Det sker imidlertid, at en fejl først opdages ved nærlæsning, når aftenen er forbi. Derfor er de resultater, som du kan læse på nettet normalt umiddelbart efter turneringens afslutning, ikke nødvendigvis de endelige. Fejl, der opdages og indberettes i tide, vil blive rettet. Indtastningsfejl skal meldes til Lars Bo Christensen (29 25 12 54 chrislarsbo@gmail.com ) senest torsdag efter spilledagen. Inden du henvender dig for at få fejlen rettet, skal du spørge de involverede, om der virkelig er tale om en fejl.


NB! Det er vigtigt, at alle fejl rettes. Selv om en tastefejl begået af dig eller dine modstandere ikke betyder noget for din egen placering, kan det betyde noget for andre.


Sådan læses turneringsresultater på hjemmesiden (03-09-18)

Med den nye version af vores admnistrationssystem følger også et nyt layout. Her en kort forklaring på hvordan det virker.


Under fanebladet Turneringer vælger du en en række A, B, C eller D under den dato/spilleaften du vil se. Er turneringen endnu ikke afviklet vises kun startlisten (hvis den er lagt på nettet). Når aftenens turnering er lagt på hjemmesiden vises resultatet. Trykkes på parrets nr. i venstre side, vises alle parrets resultater i de 28 spil, sammenlignet med de øvrige i rækken. Trykker du på et tilfældigt spil nr til venstre  (blåt), vises en oversigt, der meget ligner den vi kender fra tidligere. For andre informationer er der en menu-knap lidt oppe i venstre side i det lyse-blå "+". Her er der forskellige muligheder. Se f.eks. "Spilresultater", der  også viser samtlige resultater og kortfordelinger samtidig, dog uden at fremhæve parrets egne resultater. Nederst i "+" menuen vælges "Turneringsoversigt" for at komme tilbage til valg af række/dato.


Præmier

Efter hver af de indledende runder tildeles det vindende par i hver række en præmie

Efter mesterskabsturneringernes afslutning er der flere præmier, typisk et antal der svarer til 25-35% af antal par i rækken.

BridgeCentral, 1. juli 2019