Substitutregler

Anmeld substitut

Skriv til Lars Bo (chrislarsbo@gmail.com), helst - eller ring 29 25 12 54

En oversigt over klubbens substitutter finder du via det link, der er udsendt i mail til samtlige klubmedlemmer 20. september 2017


Her kan du se hvilke substitutter der er optaget

(det vi har kendskab til)


Mandag den 10. december

Erik Jensen spiller for Gertrud Mark Burne

Afbud fra Kirsten og Jørgen Schmidt

Afbud fra Lis Reinholt og Niels Erik Knudsen

Afbud fra Vita og Hans Højberg

Esther Sørensen spiller for Kirsten Nissen

Kirsten Sørensen, Harlev spiller for Hanne Hjarsbæk

Ingelise Vorre Meister spiller for Aiyo Skriver


Mandag den 17. december

Afbud fra Kirsten og Jørgen Schmidt

Afbud fra Lis Reinholt og Niels Erik Knudsen

Kirsten Sørensen, Harlev spiller for Hanne Hjarsbæk

Afbud fra Vita og Hans Højberg

Ingelise Vorre Meister spiller for Aiyo Skriver


Mandag den 18. februar

Else Sønderskov-Rasmussen spiller for Mette Høegh


Præcisering af regler for substitut.

Det er det enkelte medlem/par, der er ansvarlig for at skaffe substitut(ter), hvis en eller begge er forhindret i at deltage i en eller flere spilleaftener (sektioner).


Substitut skal meddeles til Lars Bo chrislarsbo@gmail.com (helst) eller tlf. 29 25 12 54  senest kl. 15 på spilledagen for at der kan opnås garanti som forklaret her nedenfor. Det er således attraktivt at finde en substitut - og også vigtigt at meddele det rettidigt.


Har et par rettidigt meddelt enkeltsubstitut er der en minimumsgaranti på 45% / -18 Imp/ -112 og intet maksimum. Er der anmeldt dobbeltsubstitut gælder samme minimumsgaranti, men her er der dog altid en maksimumsgrænse på 55% / +18 Imp /+112. Spilles der Imp efter Imp across the Field-metoden er pointgrænserne +/- 112 imp-point. Maksimum-/minimumsgrænsen i Imp kan dog variere alt efter hvor mange spil der spilles den pågældende aften.


Hvis det ikke lykkes at skaffe substitutter og der derfor i en række må spilles med et oversidderbord tildeles det oversiddende par et antal point der svarer til gennemsnittet af de point parret har opnået i aftenens øvrige spil dog minimum middel score. Det manglende par tildeles et antal point svarende til minimumsgarantien som nævnt her ovenfor.


Såfremt et par er forsinket eller helt udebliver uden afbud tildeles parret 40%/-2/12Imp pr manglende spil. Det oversiddende par tildeles ved forsinkelse et antal point pr manglende spil svarende til gennemsnittet af de point parret opnår i aftenens øvrige spil, dog minimum middel score.


Såfremt et par ikke har meddelt enkelt eller dobbelt substitut, kan Bestyrelsen dog senere rette i resultatet af hensyn til opnåede fordele og forkert handicapregulering mv.som følge af brugen af uanmeldte substitutter

BridgeCentral, 14. december 2018