Substitutregler

Anmeld substitut

Skriv til Lars Bo (chrislarsbo@gmail.com), helst - eller ring 29 25 12 54

En oversigt over klubbens substitutter finder du via det link, der er udsendt i mail til samtlige klubmedlemmer 20. september 2017


Her kan du se hvilke substitutter der er optaget

(det vi har kendskab til)


Mandag den 1. april

Lis og Erik Jensen spiller for Kirsten og Jørgen Schmidt

Lise Rytter Skeel spiller for Kaj Just

Jan Eske Spiller for Dorrit Lin Hansen

Dorte og Jens Rasmussen spiller for Kaj Klitten Jensen og Peder Tværmose

Bente og Niels Windum spiller for Birgith og Henry Jensen

Else Sønderskov-Rasmussen spiller for Marianne Sønderskov

Lis Jensen (Mårslet) spiller for Kirsten Nissen


Mandag den 8. april

Lis ig Erik Jensen spiller for Bente og Hardy Mogensen

Kirsten Sørensen (Harlev) spiller Jens Poulsen Nielsen

Lise Rytter Skeel spiller for Kaj Just

Dorte og Jens Rasmussen spiller for Kaj Klitten Jensen og Peder Tværmose

Else Sønderskov-Rasmussen spiller for Marianne Sønderskov

Esther Sørensen spiller for Eddy Westergaard Jensen

Claus Gade spiller for Poul Mathiasen

Nina Rasmussen spiller med Lis Reinholdt Knudsen

Jan Eske spiller for Inge Sørensen

Ole S. Poulsen og Arne Busch Laursen spiller for Hedvig og Kristian ValstedPræcisering af regler for substitut.

Det er det enkelte medlem/par, der er ansvarlig for at skaffe substitut(ter), hvis en eller begge er forhindret i at deltage i en eller flere spilleaftener (sektioner).


Substitut skal meddeles til Lars Bo chrislarsbo@gmail.com (helst) eller tlf. 29 25 12 54  senest kl. 15 på spilledagen for at der kan opnås garanti som forklaret her nedenfor. Det er således attraktivt at finde en substitut - og også vigtigt at meddele det rettidigt.


Har et par rettidigt meddelt enkeltsubstitut er der en minimumsgaranti på 45% / -112 og intet maksimum. Er der anmeldt dobbeltsubstitut gælder samme minimumsgaranti, men her er der dog altid en maksimumsgrænse på 55% /+112. Maksimum-/minimumsgrænsen i Imp kan dog variere alt efter hvor mange spil der spilles den pågældende aften.


Hvis det ikke lykkes at skaffe substitutter og der derfor i en række må spilles med et oversidderbord tildeles det oversiddende par 60%. Det manglende par tildeles et antal point svarende til minimumsgarantien som nævnt her ovenfor.


Såfremt et par er forsinket eller helt udebliver uden afbud tildeles parret 40%/-2/12Imp pr manglende spil. Det oversiddende par tildeles ved forsinkelse et antal point pr manglende spil svarende til gennemsnittet af de point parret opnår i aftenens øvrige spil, dog minimum middel score.


Såfremt et par ikke har meddelt enkelt eller dobbelt substitut, kan Bestyrelsen dog senere rette i resultatet af hensyn til opnåede fordele og forkert handicapregulering mv.som følge af brugen af uanmeldte substitutter

BridgeCentral, 1. juli 2019