Substitutregler

Anmeld substitut

Skriv til Erik Frederiksen  - erik.meisner.frederiksen@live.dk (helst) eller ring 86 52 57 68, sms 29 26 07 12


En oversigt over klubbens substitutter finder du via det link, der er udsendt i mail til samtlige klubmedlemmer 20. september 2017


OBS! I lighed med sidste sæson vil Kristian gerne være kursisterne behjælpelig med at skaffe substitut til kursister, der ikke selv kan finde en afløser. Som i sidste sæson skal Kristian have besked (SMS) på tlf. 41 81 87 77 senest fredag kl. 12:00, så han har en rimelig frist til at finde en afløser.


Her kan du se hvilke substitutter der er optaget 

(det vi har kendskab til)


19. februar

Lis Jensen (Mårslet) og Esther Sørensen spiller for Hedvig Valsted og Kristian Valsted

Erik Jensen spiller for Lars Bo Christensen

Claus Gade og Jan Eske spiller for Ellis og Henrik Schultz

Svein Åge Rodt spiller for Bent Skovfoged Olsen

Dora Schou Petersen spiller for Birgith Lind Jensen

Dorte og Jens Rasmussen spiller for Bente og Hardy Mogensen

Kirsten Hove Laursen spiller for Ellen Voldsgaard

Anders Rosenlund og Else Sønderskov spiller for Annette Boesen og Brita Wegener

Nina Rasmussen spiller for Rita Hornsleth


26. februar

Lis Jensen (Mårslet) og Esther Sørensen spiller for Hedvig Valsted og Kristian Valsted.

Erik Jensen spiller for Lars Bo Christensen

Else Sønderskov Rasmussen og Jan Eske spiller for Ellis og Henrik Schultz

Else Morsø Andersen spiller for Aiyo Skriver

Dora Schou Petersen spiller for Birgith Lind Jensen

Kirsten Hove Laursen spiller for Ellen Voldsgaard.

Inge-Merete Roesgaard spiller for Rita Hornsleth.

Annelise Clemmensen og Anders Rosenlund spiller for Bente og Hardty Mogensen


5. marts

Jan Eske spiller for Lars Bo Christensen

Else Morsø Andersen spiller for Aiyo Skriver

Dora Schou Petersen spiller for Birgith Lind Jensen

Kirsten Hove Laursen spiller for Ellen Voldsgaard

Inge-Merete Roesgaard spiller for Rita Hornsleth.

12. marts

Claus Gade spiller for Lars Bo Christensen

Dora Schou Petersen spiller for Vita Højberg

Else Morsø Andersen spiller for Aiyo Skriver

Kirsten Hove Laursen spiller for Ellen Voldsgaard

19. marts

Claus Gade spiller for Lars Bo Christensen

Kirsten Hove Laursen spiller for Ellen Voldsgaard

9. april

Lis og Erik Jensen spiller for Bente og Hardy Mogensen

30. april 

Afbud fra  Allan Lassen og Ingrid Grønnegaard

Afbud fra  Birthe Bøtkjær og Gitte Overgaard

Præcisering af regler for substitut.

Det er det enkelte medlem/par, der er ansvarlig for at skaffe substitut(ter), hvis en eller begge er forhindret i at deltage i en eller flere spilleaftener (sektioner).


Substitut skal meddeles til Erik Frederiksen erik.meisner.frederiksen@live.dk (helst) eller ring 86 52 57 68, sms 29 26 07 12 senest kl. 15 på spilledagen for at der kan opnås garanti som forklaret her nedenfor. Det er således attraktivt at finde en substitut - og også vigtigt at meddele det rettidigt.


Har et par rettidigt meddelt enkeltsubstitut er der en minimumsgaranti på 45% / -18 Imp og intet maksimum. Er der anmeldt dobbeltsubstitut gælder samme minimumsgaranti, men her er der dog altid en maksimumsgrænse på 55% / +18 Imp.  Maksimum-/minimumsgrænsen i Imp kan dog variere alt efter hvor mange spil der spilles den pågældende aften. 


Hvis det ikke lykkes at skaffe substitutter og der derfor i en række må spilles med et oversidderbord tildeles det oversiddende par et antal point der svarer til gennemsnittet af de point parret har opnået i aftenens øvrige spil dog minimum middel score. Det manglende par tildeles et antal point svarende til minimumsgarantien som nævnt her ovenfor.


Såfremt et par er forsinket eller helt udebliver uden afbud tildeles parret 40%/-2 Imp pr manglende spil. Det oversiddende par tildeles ved forsinkelse et antal point pr manglende spil svarende til gennemsnittet af de point parret opnår i aftenens øvrige spil, dog minimum middel score.


Såfremt et par ikke har meddelt enkelt eller dobbelt substitut, kan Bestyrelsen dog senere rette i resultatet af hensyn til opnåede fordele og forkert handicapregulering mv.som følge af brugen af uanmeldte substitutter

BridgeCentral, 23. februar 2018