Substitutregler

Anmeld substitut

Skriv til Lars Bo chrislarsbo@gmail.com (helst) eller ring 29 25 12 54


En oversigt over klubbens substitutter finder du via det link, der er udsendt i mail til samtlige klubmedlemmer 20. september 2017


OBS! I lighed med sidste sæson vil Kristian gerne være kursisterne behjælpelig med at skaffe substitut til kursister, der ikke selv kan finde en afløser. Som i sidste sæson skal Kristian have besked (SMS) på tlf. 41 81 87 77 senest fredag kl. 12:00, så han har en rimelig frist til at finde en afløser.


Her kan du se hvilke substitutter der er optaget 

(det vi har kendskab til)


18. december

Lis Jensen (Skanderborg) spiller for Kirsten Nissen

Nina Rasmussen spiller for ellen Voldsgaard

Erik Jensen spiller for Inge Sørensen

Hanne og Jørn Kirkegaard spiller for Birgith Lind Jensen og Henry Jensen

Svein Åge Rodt spiler for Lise Rytter Skeel

8. januar

Lis og Erik Jensen spiller for Helle og Ebbe Hall-Pedersen

Hanne og Jørn Kirkegaard spiller for Ellis og Henrik Schultz

15. januar

Lis og Erik Jensen spiller for Helle og Ebbe Hall-Pedersen

Hanne og Jørn Kirkegaard spiller for Ellis og Henrik Schultz

22. januar

Hanne og Jørn Kirkegaard spiller for Ellis og Henrik Schultz

29. januar

Erik eller Lis Jensen spiller for Lars Bo Christensen

Else Sønderskov Rasmussen og Jan Eske spiller for Ellis og Henrik Schultz

5. ferbruar

Erik eller Lis Jensen spiller for Lars Bo Christensen

Claus Gade og Jan Eske spiller for Ellis og Henrik Schultz

19, februar

Lis Jensen (Mårslet) og Esther Sørensen spiller for Hedvig Valsted og Kristian Valsted.

Erik eller Lis Jensen spiller for Lars Bo Christensen

Claus Gade og Jan Eske spiller for Ellis og Henrik Schultz

26, februar

Lis Jensen (Mårslet) og Esther Sørensen spiller for Hedvig Valsted og Kristian Valsted.

Erik eller Lis Jensen spiller for Lars Bo Christensen

Else Sønderskov Rasmussen og Jan Eske spiller for Ellis og Henrik Schultz

5. marts

Jan Eske spiller for Lars Bo Christensen

12. marts

Claus Gade spiller for Lars Bo Christensen

19. marts

Claus Gade spiller for Lars Bo Christensen


Præcisering af regler for substitut.

Det er det enkelte medlem/par, der er ansvarlig for at skaffe substitut(ter), hvis en eller begge er forhindret i at deltage i en eller flere spilleaftener (sektioner).


Substitut skal meddeles til Lars Bo (chrislarsbo@gmail.com, tlf. 29 25 12 54) senest kl. 15 på spilledagen for at der kan opnås garanti som forklaret her nedenfor. Det er således attraktivt at finde en substitut - og også vigtigt at meddele det rettidigt.


Har et par rettidigt meddelt enkeltsubstitut er der en minimumsgaranti på 45% / -18 Imp og intet maksimum. Er der anmeldt dobbeltsubstitut gælder samme minimumsgaranti, men her er der dog altid en maksimumsgrænse på 55% / +18 Imp.  Maksimum-/minimumsgrænsen i Imp kan dog variere alt efter hvor mange spil der spilles den pågældende aften. 


Hvis det ikke lykkes at skaffe substitutter og der derfor i en række må spilles med et oversidderbord tildeles det oversiddende par et antal point der svarer til gennemsnittet af de point parret har opnået i aftenens øvrige spil. Det manglende par tildeles et antal point svarende til minimumsgarantien som nævnt her ovenfor.


Såfremt et par er forsinket eller helt udebliver uden afbud tildeles parret 40%/-2 Imp pr manglende spil. Det oversiddende par tildeles ved forsinkelse et antal point pr manglende spil svarende til gennemsnittet af de point parret opnår i aftenens øvrige spil.


Såfremt et par ikke har meddelt enkelt eller dobbelt substitut, kan Bestyrelsen dog senere rette i resultatet af hensyn til opnåede fordele og forkert handicapregulering mv.som følge af brugen af uanmeldte substitutterBridgeCentral, 13. december 2017