Substitutregler

Anmeld substitut

Skriv til Lars Bo (chrislarsbo@gmail.com), helst - eller ring 29 25 12 54

En oversigt over klubbens substitutter finder du via det link, der er udsendt i mail til samtlige klubmedlemmer 20. september 2017


Her kan du se hvilke substitutter der er optaget 

(det vi har kendskab til)


Nyt substitut-par

Lisbet og Per Lignell, Hørning vil gerne være substitut-par i klubben. De kan kontaktes på tlf. 40825445


23. april 

Annelise Clemmensen spiller med Henning Stokbro

Ester Sørensen og Lis Jensen (Mårslet) spiller for Erik Skak og Kaj Just.

Per Hammelsvang spiller for Karen Just.

Else Sønderskov-Rasmussen spiller for Kirsten Føns

Anders Rosenlund kan ikke spille.

Ellis og Henrik Schultz kan ikke spille. Vi mangler et substitutpar (A-Rækken)


30. april 

Afbud fra  Allan Lassen og Ingrid Grønnegaard

Afbud fra  Birthe Bøtkjær og Gitte Overgaard.

Oda Nielsen og Henning Stokbro spiller sammen i C-rækken

Ole Søren Poulsen og Knud Erik Strandbæk spiller for Hedvig Valsted og Kristian Valsted.

Anders Rosenlund kan ikke spille.

Hanne & Jørn Kirkegaard spiller for Ellis & Henrik Schultz

Erik Randlev spiller for Ib Axelsen

Margot Jakobsen/Kjeld Vinding samt Jonna Hjortnæs/Henny Nielsen spiller for de to par i D-Rækken, der har meldt afbudPræcisering af regler for substitut.

Det er det enkelte medlem/par, der er ansvarlig for at skaffe substitut(ter), hvis en eller begge er forhindret i at deltage i en eller flere spilleaftener (sektioner).


Substitut skal meddeles til Lars Bo chrislarsbo@gmail.com (helst) eller tlf. 29 25 12 54  senest kl. 15 på spilledagen for at der kan opnås garanti som forklaret her nedenfor. Det er således attraktivt at finde en substitut - og også vigtigt at meddele det rettidigt.


Har et par rettidigt meddelt enkeltsubstitut er der en minimumsgaranti på 45% / -18 Imp og intet maksimum. Er der anmeldt dobbeltsubstitut gælder samme minimumsgaranti, men her er der dog altid en maksimumsgrænse på 55% / +18 Imp.  Maksimum-/minimumsgrænsen i Imp kan dog variere alt efter hvor mange spil der spilles den pågældende aften. 


Hvis det ikke lykkes at skaffe substitutter og der derfor i en række må spilles med et oversidderbord tildeles det oversiddende par et antal point der svarer til gennemsnittet af de point parret har opnået i aftenens øvrige spil dog minimum middel score. Det manglende par tildeles et antal point svarende til minimumsgarantien som nævnt her ovenfor.


Såfremt et par er forsinket eller helt udebliver uden afbud tildeles parret 40%/-2 Imp pr manglende spil. Det oversiddende par tildeles ved forsinkelse et antal point pr manglende spil svarende til gennemsnittet af de point parret opnår i aftenens øvrige spil, dog minimum middel score.


Såfremt et par ikke har meddelt enkelt eller dobbelt substitut, kan Bestyrelsen dog senere rette i resultatet af hensyn til opnåede fordele og forkert handicapregulering mv.som følge af brugen af uanmeldte substitutter

BridgeCentral, 2. maj 2018