Klubbens turneringsregler

Bestyrelsen har i november 2014 besluttet at nedskrive, hvordan parrene placeres i klubbens turneringer -

og efter hvilke retningslinjer der gives points, når der spilles med substitutter.


Regler/retningslinjer for placering i klubbens turneringer:


1: Alle mod alle

Parrene tildeles start placering efter aktuelt parhandicap


2: Første parturnering.

Startplacering tildeles efter samlet resultatet af "Alle mod alle"

I tilfælde af ligestilling mellem 2 par:

parret med det laveste handicap placeres forrest af de lige par.


3: Første holdturnering.

                a-rækken

Dannes af de 8 højest placerede i "første parturnering".

Holdene dannes således:

Hold 1: nr 1 + nr 8 i parturneringens samlede resultat

Hold 2: nr 2 + nr 7                 "

Hold 3: nr 3 + nr 6                 "

Hold 4: nr 4 + nr 5                 "

(er parturneringen ikke afsluttet - når holdturneringen starter -

beregnes placeringen ud fra den aktuelle samlede stilling i parturneringen)

I tilfælde af ligestilling mellem 2 par:

parret med det laveste handicap placeres forrest af de lige par.


             b-rækken

sammensættes af de resterende par efter samme regler som a-rækken.


4: Anden parturnering.

Startplacering efter samlet resultat i "første parturnering"

I tilfælde af ligestilling mellem 2 par:

parret med det laveste handicap placeres forrest af de lige par.


5: Anden holdturnering.

Start placering afgøres ud fra resultatet i "anden parturnering"

efter samme principper som "første holdturnering"


6: klubsølv

Afvikles altid som en mitchell- parturnering.

D.v.s. N/S konkurrerer indbyrdes og Ø/V konkurrerer indbyrdes

Der tildeles sølvpoints til de bedst placerede N/S og Ø/V.

N/S: Halvdelen af klubbens par : parrene med laveste parhandicap

Ø/V: parrene med højeste parhandicap


7: TOP 16

Følger DBF´s regler. Er en enkeltmandsturnering (med sølvpoints)  for de 16 spillere,

som sæsonen igennem har opnået flest bronzepoints i klubben.SUBSTITUTTER: score i løbende turneringer for klubpar

parturneringer:

1 substitut - scoren gælder - ingen regulering

2 substitutter - et klubpar kan max få middelscore - scoren gælder, hvis den er under middel - men reguleres til middel, hvis substitutterne har fået over middel.

   - dog kan et klubpar aldrig rykke op, når der har været anvendt dobbeltsubstitut.

holdturneringer:

1 substitut - scoren gælder - ingen regulering

2 substitutter som splittes op - scoren gælder - ingen regulering

2 substitutter som spiller sammen - holdets score gælder, hvis den er under middel - men reguleres til middel, hvis holdet har fået over middel.


8: Appelkomite

Når man ikke er enige i turneringslederens beslurning, kan man altid spørge, at den bliver vurderet på ny. Appelkomiteens medlemmer er : Bo Bojesen, Peter Jacobsen og Harry Nanninga.


BridgeCentral, 4. april 2024