Vinoble - Vinoble 2018, 10. juli 2018, 4. sektion, F
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 4. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 28,84
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Korr.   Sum   Plac. 
Brigens Venner Norge      12,77  9,56                                19,50  20,00                      61,83  1   
Muppet Show              14,96        13,78              14,09                        18,21    61,04  2   
SLAV-damerne  7,23                            13,12            16,46            16,68          53,49  3   
De runde siv  10,44        13,45      13,12                                14,96                51,97  4   
Team BLUF        6,55              14,39              16,68                        14,09    51,71  5   
Niels og venner                5,61    13,45        17,69                  12,42                  49,17  6   
Østkyst Hustlers    5,04                          13,45  13,78            16,68                    48,95  7   
Skallesmækkerne        6,88    14,39      14,39                  12,77                            48,43  8   
Valby-kvartetten                5,61          9,14                                14,68  17,11    46,54  9   
10  Køgehøns            6,55              9,56                      19,11        11,27        46,49  10   
11  Kolding og mest omegn    6,22      5,61                            17,31        14,39                  43,53  11   
12  The Beauties and The Beast                                5,91            5,91          15,23  14,96        42,01  12   
13  Borgfruerne                  10,86  10,44              14,96    4,25                          40,51  13   
14  Virgo            2,31                      19,11      5,61        12,05                39,08  14   
15  Søbækken      6,88        6,55                        9,14              16,46            39,03  15   
16  Bien og blomsterne              6,22          14,09          6,88                  11,67            38,86  16   
17  4 ukendte                          5,04  0,89    13,12                          19,62      38,67  17   
18  Mesdames    5,91      3,32      7,23                              19,95                  36,41  18   
19  Atter fire ned                      2,69    15,75    10,86                              6,22    35,52  19   
20  Orupgaardvej  0,50                          14,39                      9,56        10,44      34,89  20   
21  Novicerne  0,00    3,54                                      12,42      17,11              33,07  21   
22  Smilet              3,32          14,09                  7,58              7,58        32,57  22   
23  Solstik            7,58          5,61              0,05                    19,24        32,48  23   
24  Det var hattens        5,04            0,89        7,95                      15,50              29,38  24   
25  Sans og samling                                        10,44  2,89      4,50      11,27          29,10  25   
26  Fire Spader                              3,54  8,33                      8,33    8,33      28,53  26   
27  Jølby      3,32                  4,77                          8,73  11,67            28,49  27   
28  MAKRONERNE                    8,73    5,04                    12,42  0,76                  26,95  28   
29  Viborg Nyserne                  5,32                0,38      9,56            11,67            26,93  29   
30  Team Varde    1,79      5,91        2,89                    13,78                          24,37  30   
Resultater efter 4. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 28,84
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Korr.   Sum   Plac. 
Kolding og mest omegn        17,31        14,39                6,22                      5,61          43,53  11   
Valby-kvartetten                  5,61    9,14            14,68    17,11                          46,54  9   
Østkyst Hustlers                    13,45            5,04    13,78        16,68                    48,95  7   
Atter fire ned  2,69                  10,86  15,75                6,22                          35,52  19   
Brigens Venner Norge                        9,56                19,50  20,00                12,77      61,83  1   
Sans og samling                          4,50  11,27            10,44  2,89                      29,10  25   
The Beauties and The Beast                            15,23        5,91        5,91                14,96    42,01  12   
Solstik  5,61                                            7,58  0,05            19,24    32,48  23   
Skallesmækkerne    14,39                    6,88                      14,39  12,77                48,43  8   
10  Søbækken      6,55  9,14                                          16,46        6,88      39,03  15   
11  Borgfruerne    10,86    4,25                      10,44                      14,96            40,51  13   
12  De runde siv          10,44        13,12        14,96                            13,45          51,97  4   
13  Det var hattens            15,50            5,04      0,89                          7,95        29,38  24   
14  Jølby            8,73  4,77                                    11,67        3,32      28,49  27   
15  Køgehøns                      9,56    19,11                    6,55              11,27    46,49  10   
16  Muppet Show  13,78    14,96                                18,21          14,09                61,04  2   
17  Viborg Nyserne    5,32                                    9,56          11,67  0,38            26,93  29   
18  Bien og blomsterne      6,22        14,09                                    11,67  6,88            38,86  16   
19  Team Varde    2,89    13,78                        1,79                      5,91          24,37  30   
20  Orupgaardvej          0,50  9,56                      10,44                      14,39        34,89  20   
21  Novicerne          0,00  17,11                                12,42              3,54      33,07  21   
22  Smilet      3,32        14,09                            7,58                  7,58    32,57  22   
23  Niels og venner                12,42  5,61            13,45                          17,69        49,17  6   
24  Mesdames                19,95  7,23              5,91                      3,32          36,41  18   
25  Fire Spader                    3,54        8,33      8,33  8,33                            28,53  26   
26  4 ukendte                      5,04            19,62  13,12                    0,89        38,67  17   
27  Team BLUF  14,39                      6,55              14,09          16,68                51,71  5   
28  Virgo                          12,05              5,61      2,31      19,11            39,08  14   
29  SLAV-damerne          7,23          13,12        16,68              16,46                      53,49  3   
30  MAKRONERNE              5,04  0,76              8,73              12,42                    26,95  28   
BridgeCentral, 9. juli 2018