Vinoble - Vinoble 2018, 10. juli 2018, 5. sektion, G
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 5. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 35,74
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Korr.   Sum   Plac. 
Rybisserne                12,05    1,79    15,50            19,24    19,50                        68,08  1   
Romdrup Klarup      11,67              13,12                      16,00        9,56          17,11    67,46  2   
Røde Mølle    8,33                      9,14        13,78    16,23            17,11              64,59  3   
Gittes og drengene          6,22          11,67                16,23      15,75                14,09      63,96  4   
De Onde Vingummibamser        13,78    10,00                  16,23      12,05            9,56                61,62  5   
Egå Forte          10,00          12,42        17,11              6,22                15,75      61,50  6   
Nordjyderne                    5,32  8,73  17,50                    16,90  12,42                  60,87  7   
Sydfynboerne  7,95                    14,39                      12,42          16,23  9,14        60,13  8   
Fighterne                            13,45      2,89      14,39          12,05        14,09      56,87  9   
10  Hygge  18,21  6,88    8,33    7,58  14,68                                                  55,68  10   
11  Team Take-Out              11,27  5,61                  12,05          7,58        17,69            54,20  11   
12  NOPA  4,50            2,50                                  13,78    15,75      17,31      53,84  12   
13  De Noble      10,86                      3,54      11,27                  13,12  13,12          51,91  13   
14  Wagener/ Præstegaard LBK            2,89      6,55        16,46                12,42  13,45                    51,77  14   
15  BINGO          3,77                      6,22              12,05  12,77    13,78            48,59  15   
16  damerne og knægten                              13,78      3,54      5,61        9,56    16,00          48,49  16   
17  The Bridgemates      6,22            17,11    7,95    8,73            7,95                          47,96  17   
18  De kønne  0,76      3,77  7,95                      16,46                        18,83        47,77  18   
19  KAMMERJUNKERNE      3,77                            12,05      3,32      14,09        13,45          46,68  19   
20  Skovtroldene  0,50                5,61                    16,68          14,96        8,73        46,48  20   
21  JOK supporters    4,00    4,25    13,78                7,58    14,39                                44,00  21   
22  Minnas venner              3,10  7,58      12,42      6,55                  12,05                  41,70  22   
23  Tramperne              7,58                7,95        5,91      7,95                12,05    41,44  23   
24  Anders And          10,44              6,22      7,23          5,04          12,05              40,98  24   
25  Gatelandslaget Norge    10,44  2,89            7,95              10,44                7,95                39,67  25   
26  Randers Klumperne                      2,31  4,25  6,88    6,22                              19,24    38,90  26   
27  belokita                3,77          6,88      4,00      6,55                  17,31        38,51  27   
28  Esserne                10,86                    1,17    11,27              2,69      12,05    38,04  28   
29  Vi spiller gris        5,91    4,25      5,91      2,69                                    15,75    34,51  29   
30  4 piger    2,89                                          7,95      0,76    7,95  4,25      23,80  30   
Resultater efter 5. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 35,74
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Korr.   Sum   Plac. 
Romdrup Klarup      13,12          9,56                17,11          16,00    11,67                  67,46  2   
The Bridgemates                  7,95            8,73    17,11      7,95      6,22                  47,96  17   
Hygge  6,88          7,58        8,33  18,21              14,68                            55,68  10   
Skovtroldene              8,73    16,68    0,50            5,61    14,96                          46,48  20   
Randers Klumperne                        6,22      6,88  19,24        2,31            4,25            38,90  26   
Egå Forte      12,42                    17,11                6,22        15,75    10,00          61,50  6   
Esserne        11,27                    1,17    12,05            10,86                2,69    38,04  28   
Gatelandslaget Norge  10,44                                7,95    7,95        2,89            10,44      39,67  25   
KAMMERJUNKERNE    12,05    3,32                                      3,77  14,09            13,45    46,68  19   
10  Gittes og drengene      11,67                      16,23              15,75        14,09    6,22          63,96  4   
11  Rybisserne      1,79  19,50                    19,24                12,05        15,50            68,08  1   
12  BINGO          13,78                            12,77          12,05      3,77    6,22      48,59  15   
13  Wagener/ Præstegaard LBK            2,89                  16,46    6,55        12,42              13,45        51,77  14   
14  De kønne              18,83      3,77  0,76                                7,95    16,46      47,77  18   
15  De Noble    11,27      13,12                3,54                    10,86              13,12    51,91  13   
16  4 piger  2,89        0,76    7,95                                  7,95  4,25              23,80  30   
17  Fighterne    2,89    14,39        12,05          13,45                        14,09              56,87  9   
18  Nordjyderne      5,32                                  8,73        12,42    17,50    16,90        60,87  7   
19  Anders And        5,04        12,05        7,23                            6,22  10,44          40,98  24   
20  Team Take-Out    12,05      17,69                          11,27        5,61            7,58        54,20  11   
21  JOK supporters  4,00          13,78        4,25      7,58                                14,39      44,00  21   
22  Sydfynboerne              9,14        7,95                  14,39                12,42    16,23    60,13  8   
23  Røde Mølle  8,33  13,78            17,11  16,23            9,14                                  64,59  3   
24  Tramperne                  5,91      7,95        12,05    7,58                    7,95        41,44  23   
25  Vi spiller gris            4,25        5,91            15,75  5,91                  2,69            34,51  29   
26  NOPA          15,75            4,50              2,50  13,78            17,31              53,84  12   
27  De Onde Vingummibamser            10,00        13,78    16,23    12,05          9,56                          61,62  5   
28  Minnas venner                          6,55          3,10    12,42    7,58    12,05                41,70  22   
29  damerne og knægten                9,56        13,78    3,54              5,61                  16,00    48,49  16   
30  belokita              17,31    6,55            6,88              3,77              4,00      38,51  27   
BridgeCentral, 10. juli 2018