Bestyrelsesmøder

Østsjællands Bridge Klub, Køge

Deltagere: Bo, Hanne, Hans Christian, Mogens, Per, Inger, Conny. Lillian var fraværende.


Referat fra bestyrelsesmøde: mandag den 5. oktober 2020:

 1. Dagsorden godkendt.


 1. Meddelelser fra formanden: Toiletter og kontaktpunkter rengøres efter hver turnering, dog opfordres alle til at tage ansvar for at toiletlokalet er ryddeligt, når det forlades. Herre/dame opdeling på toiletter blev diskuteret. Dette vil dog ikke være hensigtsmæssigt, da der på Tigervej er rene herre- og dameturneringer. Derved vil der opstå kø.

Hjemmesiden: Hvis et medlem ønsker at overtage ansvaret, overdrages det gerne fra Hanne.


 1. Meddelelser fra Bo: medlemstallet er 112. 10 personer har forladt klubben i løbet af året. Andre ønsker ikke at spille i disse Corona tider. Der er tiltag for at skaffe nye medlemmer. På efterårets kurser deltager 20 personer. Forsamlingspåbud med max. 50 deltagere er stadig gældende her tælles både spillere, turneringsledere og personale i køkken/bar.


 1. Meddelelser fra kasserer: budgetter holder.


 1. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer: ”Klubmesterskab” er annulleret indtil videre. Se hjemmesiden for tiltag af andre arrangementer.


 1. Orientering om indkomne forslag: ingen. Juleafslutning bliver d. 18.12, hvis ”Corona” ikke forhindre det.


 1. Næste møde: d. 11. jan. 2021.Østsjællands Bridge Klub


Referat for Bestyrelsesmøde: onsdag den 5. august 2020, Kl.17:15 på Tigervej.


Deltagere.: Morten, Hanne, HC, Inger og Bo.


Dagsorden:


 1. Dagsorden blev godkendt. 1. Morten ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, resten af bestyrelsen modtager genvalg.


Som tidligere aftalt

Uploades indkaldelse til generalforsamling senere på dagen. 1. Meddelelser fra Bo. Bridgens dag. Bridgecentret laver ingen arrangementer i forbindelse med bridgens dag.


Der blev ikke behandlet andre punkter på mødet.
Østsjællands Bridge Klub

Deltagere: Morten, Bo, Hanne, Hans Christian, Mogens, Per, Conny


referat for Bestyrelsesmøde: onsdag den 15. april 2020.


 1. Dagsorden godkendt


 1. Meddelelser fra formanden: Generalforsamlingen udsættes indtil regeringen tillader, at større forsamlinger kan mødes (p. gr. af corona).

På valg er Morten, Hans Christian, Per.

Kontingent for 2020/21: 2150,- kr.


 1. Meddelelser fra Bo: Bridge Forbundet har aflyst årets Bridge Festival sponsorater er flyttet til 2021. Distriktets forårsturneringer er udskudt til juni.


 1. Ingen meddelelser fra sekretær.


 1. Intet nyt fra kasserer.


 1. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer: Årets Klubmester rykker for offentliggørelse af resultat.


 1. Ingen indkomne forslag: mails, post, tilbud og andet.


 1. Næste møde: Indkaldelse 4 uger før generalforsamling.


Østsjællands Bridge Klub

Referat fra bestyrelses møde d. 22.januar, 2019. Deltagere: Morten, Bo, Hanne, H.C., Per, Conny.

 1. Dagsorden godkendt
 2. Meddelelser fra formanden: Alle substitutaftaler går gennem Bo ønsker man, at spille med en bestemt person, aftales dette med Bo.
 3. Meddelelser fra Bo: 145 medlemmer. Klubmesterskab d. 7. marts kl. 11 16, handicap opdelt. Generalforsamling onsdag d. 13. maj
 4. Ingen meddelelser fra sekretær.
 5. Meddelelser fra kasserer: kassebeholdningen er 919,09 kr.
 6. Ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.
 7. Indkomne forslag: ønske om at ændre betaling for de medlemmer, der kun spiller 1 gang ugentligt. Hvis dette skal ske, skal øvrige betale mere. Ønsket er hermed afvist.
 8. Næste møde: onsdag d. 15. april
 9. Eventuelt genvalg til bestyrelsen: Morten ønsker ikke genvalg.


Referent: ConnyReferat af møde i Østsjællands Bridge Klup d. 4. 9. 2019.

Mødedeltagere: Morten Jensen, H.C. Sørensen, Hanne Sørensen, Per Ringmacher, Bo Ulrik Munch, Conny Møller, suppleant Lise Johansen.

 1. Dagsorden er godkendt.
 2. Meddelelser fra formand intet.
 3. Meddelelser fra Bo: a)Sæsonstart med 128 medlemmer. b) undervisning for nye elever starter d. 10.9. c) D. 27.9. kl. 17 holder Lars Peter Damgård foredrag i 45 min. Efterfølgende gratis mad og bridge 28 spil - for alle tilmeldte. d) fredagsbridge 6 fredage - opstart d. 4/10 kl. 11 pris 100,- for spil og en let frokost. e)turneringer for resten af sæsonen 19/10 efterårs -, 27/12 jule-, 30/12 nytårs -, 22/2 vinter -, 10/4 guldpoints -, 16/5 forårs -, 20/6 midsommers -. f)øvrige arrangementer:  20/12 juleafslutning, 7/3 klubmesterskab, 1/5 sæsonafslutning, 13/5 generalforsamling.
 4. Meddelelser fra sekretær: referent.
 5. Meddelelser fra kassereren beholdning 189,-kr. Søger om tilskud fra kommunen igen.
 6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer intet.
 7. Ingen indkomne forslag, mails, post, tilbud eller andet.
 8. Næste møde d. 22/1 2020 kl. 17.15
 9. Eventuelt - intet
Referat bestyrelsesmøde d. 3.april, 2019. Østsjællands Bridge Klub.

Deltagere: Morten, Bo, Hanne, Mogens, Per, Hans Christian, Conny.

 1. Dagsorden godkendt uden kommentarer.
 2. Ingen meddelelser fra formanden.
 3. Meddelelser fra Bo: Medlemstallet er 160.

                                    Afslutning d. 26. april

                               Sommerbridge/åbent hus: d. 6/5 til 2/8 Mandag, onsdag, torsdag kl 13.00 og                                                      Mandag, torsdag kl. 19.00

                              Generalforsamling d. 15/5

                              Forslag til kontingent for det kommende år 2100,- kr.

 1. Sekretær fraværende.
 2. Parkeringsforhold er væsentligt forbedret. Ellers ingen meddelelser fra kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer.
 3. Ingen indkomne forslag, mails, post eller andet.
 4. Ikke aftalt ny mødedato.
 5. Referent: ConnyØstsjællands Bridge Klub


Referat af Bestyrelsesmøde: onsdag den 23. januar 2019, Kl.17:15 på TigervejDagsorden:


 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt 1. Meddelelser fra formanden. Parkeringsforhold.

Ute er stoppet i bestyrelsen, så Conny indgår i stedet for.

Der er ikke sket noget i forhold til parkeringsforhold, men Bo tager fat i Søren igen ang. dette. 1. Meddelelser fra Bo.

Der er nu 154 medlemmer i Bridgeklubben.

Klubmesterskab afholdes den 2. marts 2019, på samme måde som sidst år.

Bo orienterede lidt om Nytårsturneringen den 30. december 2018.


 1. Meddelelser fra sekretær.

Intet 1. Meddelelser fra kasserer.

Hanne oplyste at vi har i alt kr. 1.029 i kassen.

 1. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.

Intet 1. Orientering om indkomne forslag, mails, post, tilbud og andet.

Intet 1. Næste møde.

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17.15. 1. Eventuelt

Generalforsamling onsdag den 15. maj.Mødet slut kl. 18.15.


BridgeCentral, 4. maj 2021