Generalforsamling

Østsjællands Bridge Klub, Tigervej 12-14, 4600 Køge

Referat af ordinær generalforsamling d. 26. august, 2020.

 1. Til dirigent blev Per Egelund valgt, som referent blev Conny Møller valgt.
 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år, foretaget af formand Morten Jensen ( se vedhft.)
 3. Godkendelse af revideret regnskab. Blev læst op af dirigent, da kasserer Hanne Sørensen var fraværende.
 4. Godkendelse af budget. Blev læst op af dirigent, da kasserer Hanne Sørensen var fraværende.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson, ved formanden 2150,- kr. Sæsonstart mandag d. 31. august. 
 6. Der var ingen indkomne forslag.
 7. Ny bestyrelse: formand Conny Møller, næstformand Hans Christian Sørensen, kasserer Hanne Sørensen, sekretær Lillian Malling Larsen, Inger Winther, Per Ringmacher, Mogens Nielsen, revisor Bente Mandal, suppleanter: 1. Arne Mølgaard, 2. Lise Johansen, revisorsupplant Inge Andersen.
 8. Eventuelt: Der var opbakning for at, klubmesterskab fortsætter, når sammensætningen foretages efter handicap. Der var opbakning til substitutregler: Bo skaffer substitutter ikke den enkelte spiller, hvis makker har meldt fra til den enkelte spilledag.


Velkommen til denne forsinkede ordinære Generalforsamling i

Østsjællands bridgeklub 2020

Det negative først.:

Vi har igen haft en tilbagegang til 145 medlemmer hovedsageligt til ældresagen.

Det positive.: 

Tilbage gangen har nogenlunde kunnet opvejes af nye medlemmer i sæsonen.

På FOF har Per Egelund og Søren Pirmo undervist 8 kursister og det er planen at forsøge igen i år hvis der er tilmeldinger nok.

Derudover kom der 16 kursister udefra fordelt på 2 hold så vi havde 24 i alt, det er ud til at de fleste af dem bliver.

Så på den front har det faktisk været bedre end det har været i mange år.

Eftermiddagsholdene går fornuftigt men det er fortsat svært at besætte aftenholdene men det kræver nok at vi får nye medlemmer der stadig er på arbejdsmarkedet.

Vi prøvede at afholde et gratis arrangement en fredag sidste år i september Måske var dagen forkert?, med et kort foredrag af et medlem af turneringskomiteen og Per lavede sublim god mad og lidt spil bagefter. De få der deltog deltage havde det godt synes jeg.

Naturligvis var der en del arrangementer der blev aflyst på grund af Corona

Mette Frederiksen bad os vise samfundssind derfor har bestyrelsen selvfølgelig

Besluttet ikke at søge kompensation for de små 2 måneders mistede spil.


Men der er blevet afholdt.Vi nåede også at afholde klubmesterskab før nedlukningen

Mht. Klubmesterskabet er der ikke opbakning blandt medlemmerne, bestyrelsen

Må finde ud af om det skal fortsætte. Hvis man er interesseret i at spille det har man i mange år kunne se det på hjemme side hvornår det foregår.

Jeg forstår det ikke, til dagligt bliver der gået ret højt op i mesterpoint og handicap.

Og til klubmester har man rigtig god mulighed for at vinde sølvpoint og det er ret billigt at deltage og dem med højt handicap har god mulighed for at vinde sølvpoint og forbedre deres handicap. Oveni købet uden at der kommer nogen spillere ude fra. Men det kræver at flere deltager.

Vinder af klub mesterskab for sæsonen 2019/2020.:

 1. Bo Munch og Ole Nygaard.
 2. Skarpt forfulgt af Bente Schultz og Helle Bringsø.
 3. Finn Schultz og Helge Høgsgaard
 4. bedste handicap forbedring var Bent Pico og Vibe Hansen

Tillykke.

Indtil videre har vi 2 STORE FORDELE I KLUBBEN, DEN ENE ER AT VI KAN SPILLE 8 GANGE OM UGEN

Derudover er der planer om at prøve at lave hold Turnering om fredagen hvis nogen skulle have lyst til det og der vil sikkert også i år være frokost bridge enkelte fredage.

man kan bare melde fra senest 2 timer før spilstart. Man har heller ingen problemer hvis man tager 1 eller 2 måneder på jord om Sejling.

Det bliver også bare ordnet med substitut til ens makker.

Det taler vi om lige om lidt.

Jeg vil lige minde jer om at holde afstand i baren da vi er ret mange mennesker i dag

Så i er nød til at flytte jer fra baren når i har købt hvad i skal bruge.

Så har jeg kun tilbage på medlemmernes vegne at sige tak til Bo og hans fantastiske team for den korte men gode sæson vi trods alt havde.

For mit eget vedkommende vil jeg sige tak til Bo og den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.

Tak for ordret.!


  ØSTSJÆLLANDS BRIDGE KLUBRegnskab for tiden 1. maj 2019 - 30. april 2020

Medlemskontingent
282.600,00

Husleje, kortlægning, præmier, turneringsledelse

279.700,00
145 medlemmer à 20,002.900,00Udgifter:Klubmesterskab
900,00

Generalforsamling
2.300,00

Foredrag, mad og bridge


7.070,00Tilskud fra Køge Kommune


7.000,00

70,00
Underskud

-370,00Status pr. 30. april 2020
Aktiver:Bankbeholdning
2.919,09

Passiver:Egenkapital pr. 1/5 20193.289,09


Årets underskud
370,00


2.919,09
12/8 2020Hanne Sørensen
Bente Mandal

Kasserer

Revisor

  ØSTSJÆLLANDS BRIDGE KLUB

Budget 2020/21Medlemskontingent
322.500Husleje, kortlægning, præmier, turneringsledelse

319.500150 medlemmer à kr. 20,003.000

Klubmesterskab700
Generalforsamling2300

3.000

Overskud

0

Kontingent:Årligt kontingent er kr. 2.150,00. som betales kr. kr. 1.150,00

1/9-2020 og kr. 1.000,00 1/1-2021.
Kontingentet giver fri adgang til at spille alle dage i bridgecentret,

dog kræves fast tilmelding.


7.000,0010.289,09Bente Mandal


Revisor


BridgeCentral, 4. maj 2021