Kreds 4

Velkommen til Kreds 4's hjemmesideKreds 4 er et turneringsudvalg omfattende de distrikter der er hjemmehørende i Jylland og Fyn.


Tidligere resultater fra BC2 kan ses her

Meddelelser fra Kreds 4,Meddelelse fra turneringskoordinator Ulla Tradsborg:


Program og oplysninger omkring bespisning er på vej.

Grundet en oprykningskamp til mellemrækken er programmet først klar sent den 25. eller den 26. September.

Vedr. Indplacering i de 2 kvalrækker har de involverede hold fået besked.

Vedr. Fordeling af holdene i mellemrækken og spillesteder falder det også først på plads på lørdag. Involverede hold, der kan komme til at spille i Esbjerg eller Viborg ved godt, at det pt. er uafklaret.

De fleste hold 18 kvalhold er på plads og ialt 7 mellemrækkehold er på plads.


Der vil derfor være relativ kort tid omkring tilbagemelding for mad, ca. fredag den 1. oktober.


Alle hold er forlods tilmeldt med 4, de skal derfor kun foretage sig yderligere, hvis de er flere eller færre i forhold til dette antal.BridgeCentral, 22. september 2021