DM for Klubber - Finale, 26. oktober 2015, 8. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 8. runde   
Handicapgennemsnit: 10,26
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Total
  8 8    
 1    Aakirkeby Bridgeklub    Jørgen Sonne (15,75)  -15  0,17      0,08
      Leif Rømer (11,61)  -28  0,36      1,44
      Claus Pedersen (12,47)  -28  0,36      1,44
      Henrik Ibsen (7,08)  -15  0,17      0,08
 2    Fjends Bridgeklub    Peter Boel Nielsen (11,89)          0,74
      Jens Fynboe (10,42)  -51  1,07      1,06
      Henning Østergård (12,95)  -51  1,07      1,06
      John Høgh (13,42)  -18  0,45      1,72
      Ole Vøgg Veje (9,80)  -18  0,45      1,72
      Eli Christensen (15,82)          0,74
 3    Turneringsklubben Midtsjælland    Eivind Sveinbjørnsson (16,51)   12 -0,41     -0,13
      Flemming Haag (16,23)  -8 -0,01     -0,56
      Poul Larsen (11,07)   12 -0,41     -0,13
      Bodil Haag (14,94)  -8 -0,01     -0,56
 4    Odense Bridgeklub    Jesper Buus-Thomsen (1,72)  -4  0,23      0,50
      Anita Buus Thomsen (14,41)   35 -0,59      0,93
      Jesper Dall (6,36)          0,00
      Søren Rasmussen (12,39)   35 -0,59      0,93
      Rico Hemberg (0,52)          0,00
      Jan Nielsen (17,36) (S)  -4  0,23      0,50
 5    One-Eyed Jacks    Dorthe Schaltz (3,90)   15 -0,17      0,06
      Peter Schaltz (5,23)   15 -0,17      0,06
      Lars Lund Madsen (6,50)   28 -0,36     -0,21
      Morten Lund Madsen (-3,26)   28 -0,36     -0,21
 6    Greve Strands Bridgeklub    Helge Høgsgaard (16,78)   4 -0,23     -1,22
      Ejgil Sjøgaard (20,56)          0,95
      Kurt Bentzen (18,03)          0,95
      Svend H. Mathiesen (18,25)  -35  0,59      0,47
      Per Møgelhøj (21,12)  -35  0,59      0,47
      Eigil Hansen (16,96)   4 -0,23     -1,22
 7    Ballerup Bridge Club    Erik Lund (13,35)   51 -1,07     -1,94
      Kate Reiter (11,54)   51 -1,07     -1,94
      Frank Paaskesen (8,97)         -0,41
      Nils Wulff (16,16)   18 -0,45      0,14
      Søren Holst (14,27)   18 -0,45      0,14
      Helle Simon Elbro (15,53)         -0,41
 8    Spar K, Esbjerg    Erik Fjord Pedersen (10,52)  -6  0,11      1,34
      Kjeld Sørensen (9,88)   21 -0,48     -0,32
      John Møller Jepsen (4,81)  -6  0,11      1,34
      Carsten Sørensen (7,94)   21 -0,48     -0,32
 9    Bridge 83, Slagelse    John Maagaard (15,11)   9 -0,36     -0,61
      Karsten Hansen-Nord (10,64)  -11  0,09     -0,18
      Karsten Meiland (8,96)  -11  0,09     -0,18
      Niels Skipper (13,96)   9 -0,36     -0,61
 10    Bridgeklubben Nord    Freddi Brøndum (2,35)  -9  0,36      0,07
      Poul Clemmensen (2,74)   11 -0,09     -1,36
      Morten Klug (10,28)  -9  0,36      0,07
      Hans Chr Graversen (3,10)   11 -0,09     -1,36
 11    Aarhus BK    Morten Stege (4,62)   8  0,01     -0,15
      Nils Mønsted (1,95)  -12  0,41     -2,11
      Lars Peter Damgaard (10,01)   8  0,01     -0,15
      Rikke Christiansen (9,52)  -12  0,41     -2,11
 12    Rødovre Bridgeklub    Brian Skjønnemann (6,93)  -21  0,48     -0,10
      Martin Markvard Knudsen (9,08)   6 -0,11     -0,20
      Lars Møller Sørensen (4,71)   6 -0,11     -0,20
      Ib Christian Bank (6,32)  -21  0,48     -0,10
Handicapgennemsnit:
NS 10,25  ØV 10,26
Handicapsum:
0,00
BridgeCentral, 25. oktober 2015