DM for Klubber - Finale, 27. oktober 2015, 10. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 10. runde   
Handicapgennemsnit: 10,16
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Total
  10 10    
 1    Aakirkeby Bridgeklub    Jørgen Sonne (16,17)  -4  0,01      0,39
      Leif Rømer (12,39)   21 -0,58      1,25
      Claus Pedersen (13,25)   21 -0,58      1,25
      Henrik Ibsen (7,50)  -4  0,01      0,39
 2    Fjends Bridgeklub    Peter Boel Nielsen (14,65)          0,98
      Jens Fynboe (11,57)  -23  0,25      1,43
      Henning Østergård (14,10)  -23  0,25      1,43
      John Høgh (13,87)   13 -0,44      1,28
      Ole Vøgg Veje (10,25)   13 -0,44      1,28
      Eli Christensen (18,24)          0,98
 3    Turneringsklubben Midtsjælland    Eivind Sveinbjørnsson (15,73)   24 -0,50     -1,02
      Flemming Haag (16,47)   4 -0,19     -0,47
      Poul Larsen (10,28)   24 -0,50     -1,02
      Bodil Haag (15,19)   4 -0,19     -0,47
 4    Odense Bridgeklub    Jesper Buus-Thomsen (1,70)   31 -0,55     -0,35
      Anita Buus Thomsen (13,40)   11 -0,27      0,26
      Jesper Dall (7,07)          0,00
      Søren Rasmussen (11,39)   11 -0,27      0,26
      Rico Hemberg (1,23)          0,00
      Jan Nielsen (17,33) (S)   31 -0,55     -0,35
 5    One-Eyed Jacks    Dorthe Schaltz (3,76)  -13  0,44      0,50
      Peter Schaltz (5,08)  -13  0,44      0,50
      Lars Lund Madsen (6,25)   23 -0,25     -0,58
      Morten Lund Madsen (-3,51)   23 -0,25     -0,58
 6    Greve Strands Bridgeklub    Helge Høgsgaard (16,18)         -1,46
      Ejgil Sjøgaard (20,56)  -7 -0,10      0,85
      Kurt Bentzen (18,03)  -7 -0,10      0,85
      Svend H. Mathiesen (18,77)   7 -0,33      0,03
      Per Møgelhøj (21,36)          0,35
      Eigil Hansen (16,44)   7 -0,33     -1,78
 7    Ballerup Bridge Club    Erik Lund (12,28)  -4  0,19     -1,76
      Kate Reiter (10,47)  -4  0,19     -1,76
      Frank Paaskesen (8,97)  -24  0,50      0,20
      Nils Wulff (16,35)          0,14
      Søren Holst (14,13)          0,14
      Helle Simon Elbro (15,53)  -24  0,50      0,20
 8    Spar K, Esbjerg    Erik Fjord Pedersen (10,99)   7  0,10      1,83
      Kjeld Sørensen (9,15)  -7  0,33     -0,26
      John Møller Jepsen (5,29)   7  0,10      1,83
      Carsten Sørensen (7,21)  -7  0,33     -0,26
 9    Bridge 83, Slagelse    John Maagaard (14,95)  -31  0,55      0,11
      Karsten Hansen-Nord (10,28)  -11  0,27     -0,31
      Karsten Meiland (8,61)  -11  0,27     -0,31
      Niels Skipper (13,80)  -31  0,55      0,11
 10    Bridgeklubben Nord    Freddi Brøndum (2,18)   28 -0,55     -1,05
      Poul Clemmensen (2,63)   0  0,08     -1,26
      Morten Klug (10,11)   28 -0,55     -1,05
      Hans Chr Graversen (2,99)   0  0,08     -1,26
 11    Aarhus BK    Morten Stege (5,15)   4 -0,01      0,40
      Nils Mønsted (2,39)  -21  0,58     -1,54
      Lars Peter Damgaard (10,54)   4 -0,01      0,40
      Rikke Christiansen (9,97)  -21  0,58     -1,54
 12    Rødovre Bridgeklub    Brian Skjønnemann (7,85)   0 -0,08      0,22
      Martin Markvard Knudsen (8,78)  -28  0,55      0,18
      Lars Møller Sørensen (4,41)  -28  0,55      0,18
      Ib Christian Bank (7,25)   0 -0,08      0,22
Handicapgennemsnit:
NS 9,83  ØV 10,49
Handicapsum:
0,00
BridgeCentral, 20. november 2015