Vinoble - Vinoble 2018, 10. juli 2018, 4. sektion, F
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Multihold
 Stilling   Resultater   Bordresultater 

Multihold resultater efter 4. runde   
   Multi  1 2 3 4 5 6 7 8
 1Å    29   Lotte Glensvig - Senna Madsen   10,21   460  200  -150  -420  -620  110  -100  -150 
 5   Martin Raaen - Svein Odberg    9,79  
 1L    5   Tormod Røren - Roger Bottolfs   12,42   -50  -200  -400  50  300  170  -100  140 
 29   Vibeke Madsen - Aase Midholm    7,58  
 2Å    16   Lilli Hougaard - Alice Tukjær   8,24   -50  -140  -150  50  -620  170  -100  -100 
 3   Jacob Buss - Lene Schmidt Müller    11,76  
 2L    3   Henning V. Mikkelsen - Mette Rønne   4,09   -50  -140  -50  -400  -800  200  -300  -50 
 16   Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen    15,91  
 3Å    9   Helle Velschow-Rasmussen - Karen Hornbeck   10,98   150  400  -400  -400  -650  90  -100  420 
 23   Mette Gade - Rolf Ingemann Jensen    9,02  
 3L    23   Niels Brun Knudsen - Lene Knudsen   7,42   -50  200  50  -400  -620  110  -200  -150 
 9   Ib Hornbeck - Lisbeth Smed    12,58  
 4Å    12   Aase Jensen - Elsbeth Riken   10,12   -50  200  -100  50  -680  150  -200  -50 
 13   Tom Kjellerup - Merete Kjellerup    9,88  
 4L    13   Birgitte Engelbrechtsen - Bent Ole Pedersen   5,57   -50  -90  -50  -420  -650  -50  110  -130 
 12   Ingelis Axfort - Nina Andersen    14,43  
 5Å    10   Merethe Koefoed - Birger Nielsen   12,98   450  -140  -400  50  -620  170  50  140 
 4   Frank H. Nielsen - Lillian Hansen    7,02  
 5L    4   Henrik Helle - Jørgen Mose Hansen   14,02   -100  -100  150  50  200  140  -100  -130 
 10   Anne Lise Alstrup - Jørgen Alstrup    5,98  
 6Å    22   Vibeke Galle - Connie Mayland   8,65   -50  100  100  -420  -650  140  -100  -50 
 21   Dorte Jaquet - Toke Elley    11,35  
 6L    21   Lars Wohlert - Benny Malmos   10,83   -50  -110  -400  100  200  140  -100  -130 
 22   Ruth Petersen - Henrik Petersen    9,17  
 7Å    30   Sussie Rasmussen - Ingelise Andreasen   13,18   -100  110  -150  50  300  140  -200  -100 
 7   Leah Thrane - Frederikke Altenburg    6,82  
 7L    7   Jan Nielsen - Susanne Buus Thomsen   17,49   400  -100  -150  150  -150  170  -100  420 
 30   Jens Peder Jensen - Kurt Holmbye    2,51  
 8Å    27   Gunhild Foldager - Frede Lund   15,96   150  -90  -150  50  100  90  110  140 
 1   Anna Ravn - Inga Poulsen    4,04  
 8L    1   Bjarne Poulsen - Ellen Holmsgaard   13,25   400  -90  -100  -420  -200  170  -100  140 
 27   Kurt Christensen - Birgit Christensen    6,75  
 9Å    2   Torben Fersløv Andersen - Else Lundberg   8,36   -50  100  -150  -140  -650  120  -100  -50 
 19   Astrid Holdgaard - Inger Gosvig    11,64  
 9L    19   Svend Gosvig - Anders Christensen   3,11   -50  -90  -150  -420  -690  -50  -200  -100 
 2   Jette Hansen - Elo Hansen    16,89  
 10Å    11   Margit Wegge - Susan Tetler   8,50   150  -120  -150  100  -690  170  -200  -150 
 15   Krista Ruby - Anne Petersen    11,50  
 10L    15   Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg   8,82   400  200  -400  -140  -650  140  100  -640 
 11   Anette Mørkeberg - Merete Lundbye Petersen    11,18  
 11Å    26   Ole Christensen - Gitte Christensen   2,91   -100  -200  -400  100  -600  140  -200  -620 
 28   Birgit Foged - Jens Foged    17,09  
 11L    28   Claus Jensen - Kirsten Lyshøj Jensen   14,20   420  -180  -130  -400  -150  140  -100  420 
 26   Monica Jensen - Henrik Frøkjær    5,80  
 12Å    17   John Hansen - Knud Erik Christensen   11,16   -50  100  50  50  -720  150  -100  -50 
 20   Frants Kocemba - Mona Christensen    8,84  
 12L    20   Preben Hallberg - Hanne Huge   11,80   400  -300  -50  -400  200  -50  -100  110 
 17   Vibeke Løngreen - Grethe Rønn    8,20  
 13Å    8   Ella Myhring Høgedal - John Kraaer   3,75   420  -130  -400  50  -690  -100  -200  -600 
 24   Lise Brander - Else Uhrskov    16,25  
 13L    24   Inger Mikkelsen - Irma Petersen   17,57   420  -110  50  100  -660  400  -100  420 
 8   Leo Loubjerg Hansen - Tove Loubjerg Hansen    2,43  
 14Å    18   Camilla Nørskov Flensted-Jensen - Knud Flensted-Jensen   10,52   130  -110  -130  50  -650  140  -200  140 
 25   Mogens Jensen - Peter Yde    9,48  
 14L    25   Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   9,13   490  100  -150  -420  -680  170  -200  -100 
 18   Annie Storm - Ingrid Ledertoug    10,87  
 15Å    14   Niels Peter Gad - Niels-André Benn   6,56   -50  -120  -130  100  -650  -50  -100  -170 
 6   Gitte Egdø - Peter Lerche    13,44  
 15L    6   Jette Frandsen - Harry Frandsen   8,21   -50  -110  -150  -180  -620  420  -200  -50 
 14   Frede Nørgaard Krogh - Carsten Sørensen    11,79  
BridgeCentral, 9. juli 2018