Vinoble - Vinoble 2018, 10. juli 2018, 5. sektion, G
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Multihold
 Stilling   Resultater   Bordresultater 

Multihold resultater efter 5. runde   
   Multi  1 2 3 4 5 6 7 8
 1Å    14   Marianne Hammer - Aase Andersen   8,03   150  100  -50  140  -100  -50  -680  -400 
 10   Gitte Tvedeskov - Gert Bresemann    11,97  
 1L    10   Leif Vanting - Hans Bæk   14,37   -50  500  110  -100  -100  200  -680  150 
 14   Lena Rasmussen - Tommy Rasmussen    5,63  
 2Å    3   Jytte Mosegaard - Ketty Nielsen   4,34   150  -120  -300  -100  -120  170  -680  -420 
 1   Inger Schrøder - Svend Schrøder    15,66  
 2L    1   Susanne Gliese - Dorte Hinzmann   7,65   50  -90  510  -200  -150  -50  -680  -140 
 3   Susanne Nielsen - Lars Ole Larsen    12,35  
 3Å    6   Jørgen Vedsten Larsen - Børge Olesen   5,91   -50  100  -50  -100  -100  140  -680  -420 
 27   Aron Ravn Tylvad - Daniel Ravn Tylvad    14,09  
 3L    27   Georg Bendixen Würtz - Sarah Henriksen   5,65   50  170  200  -200  110  200  -1430  -480 
 6   Helene Illum - Anne-Mette Krusell    14,35  
 4Å    22   Karen Margrethe Larsen - Børge Pedersen   4,09   -50  100  800  -200  -300  140  -1430  -420 
 11   Søren Raben - Hans Christensen    15,91  
 4L    11   Grete Christensen - Pia Raben   6,22   400  -110  200  -100  -300  -50  -680  -420 
 22   Carl Erik Cloos - Freddy Madsen    13,78  
 5Å    20   Eva Ørsnæs - Helle Jacobsen   10,49   50  170  -100  -300  -120  420  -680  50 
 18   Else Blomholt - Karen Bach    9,51  
 5L    18   Jørgen Andreasen - Lis Andreasen   12,07   100  110  -300  110  110  140  -680  50 
 20   Leo Sørup - Lis Jacobsen    7,93  
 6Å    23   Kresten Jensen - Ole Jensen   7,38   100  200  -300  50  140  -680  -420 
 2   Frank Espersen - Lene Suh Nicolaisen    12,62  
 6L    2   Mette Bertelsen - Tanja Christensen   5,03   -140  150  -300  140  50  -50  -680  -500 
 23   Niels Christensen - Gitte Christensen    14,97  
 7Å    13   Ole Wagener - Lisbeth Wagener   13,32   130  170  -100  -100  110  140  -680  150 
 21   Ida Vedel - Birthe Fogh    6,68  
 7L    21   Helle Zerlang - Susanne Sonne   10,56   50  150  -50  140  110  140  -680  -420 
 13   Kristian Præstegaard - Kirsten Præstegaard    9,44  
 8Å    4   Lisa Husted - Søren Husted   8,75   150  170  -150  110  -100  140  -680  -420 
 17   Inge Jensen - Kirsten Lauridsen    11,25  
 8L    17   Johnna Lehmann - Lilly Thomsen   12,58   50  100  -50  140  110  140  -680  -100 
 4   Lene Petersen - Birgit Erskov    7,42  
 9Å    9   Mette Rasmussen - Kirsten Ellekjær   14,66   400  100  200  -100  -100  170  -620  -50 
 30   Bente Bertelsen - Lone Jacobsen    5,34  
 9L    30   Tage Siggaard - Kirsten Siggaard   11,98   150  50  -100  -100  -120  420  -680  50 
 9   Grethe Andersen - Bodil Vestbjerg    8,02  
 10Å    5   Per Bak - Helle L Christensen   8,58   -50  170  -50  -300  -400  420  -680  100 
 15   Birthe Rasmussen - Jens Ove Jensen    11,42  
 10L    15   Anne-Lise Skjoldemose - Ole Højgaard Jochumsen   12,46   -140  50  -300  120  110  430  -680  100 
 5   Brian B Christensen - Carsten Calle Christensen    7,54  
 11Å    28   Inga-Maj Askfelt - Karl-Göran Nordström   13,61   130  -100  500  -100  -120  420  -650  -100 
 24   Ann-Berit Skou Andersen - Else Steffensen    6,39  
 11L    24   Erik Laursen - Bente Madsen   12,39   50  170  400  -300  50  170  -680  -100 
 28   Margit Belenius - Vanda Nordström    7,61  
 12Å    12   Gunna Steffensen - Bente Øxseth   14,42   610  100  -100  -300  150  200  -680  50 
 19   Kurt Holm - Kirsten Jakobsen    5,58  
 12L    19   Inge Meier - Knud Erik Hansen   12,99   100  -120  800  -100  150  -50  -680  -50 
 12   Anne R. Huhle - Karin Nielsen    7,01  
 13Å    29   Hans Jørgen Pedersen - Gitte Bonde   10,95   400  100  100  -100  140  -50  -680  -400 
 8   Ann Kristin Haugen - Gisle Solberh    9,05  
 13L    8   Mats Hetlelid - Trond Børge Voigt   11,68   200  -90  -100  500  -100  -50  -680  50 
 29   Birgitte Dieckmann - Hanne Etzerodt    8,32  
 14Å    26   Anita Lehmann - Nanny Pabst   11,14   100  -90  -150  -200  100  420  -680  50 
 25   Helle Veel Høygaard - Torben Vedel    8,86  
 14L    25   Søren Westesen - Inger Fjordside   3,32   -50  -90  -50  -200  -120  170  -1430  50 
 26   Oskar Neshamar - Poul Sindberg    16,68  
 15Å    7   Carsten Bo Petersen - Alice Petersen   13,55   -100  50  800  -100  100  170  -680  -120 
 16   Gerda Arildsen - Birgitte Bendix    6,45  
 15L    16   Ellen Rasmussen - Randi Hansen   11,83   130  50  -50  140  50  140  -680  -150 
 7   Inge Jensen - Lars Jensen    8,17  
BridgeCentral, 10. juli 2018