Bestyrelsen        

Hvem gør hvad?

Regler og vedtægter

Referater

Formand: Hans Ringstrøm 3126 2931 hans@ringstromm.dk
Næstformand: Edith Nørgaard 5127 6972 enorgaard141@gmail.com
Kasserer: Karen Nielsen 5054 0049 naestvedbridgeklubkasserer@gmail.com
Sekretær Bodil Nielsen 3167 7716 bodil@ringstromm.dk
Medlem Vibeke Galle 5550 1531 vibgalle@yahoo.dk
Medlem Eigil Storm 3089 6511 eigilstorm@hotmail.com
Medlem Kirsten Lund Larsen 3025 5709 lundlarsen@stofanet.dk
1. suppleant Nils Linde Olsen 2269 7498 nilslindeolsen@gmail.com