Bornholmsmesterskab Mix par, 22. marts 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 30,45
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  16  Gudrun Edvardsen (32,06) - Leif Rømer (15,73)  23,90 53,45% 60,19% 55     20 -0,66  3 93     -1,07
  5  Lone Malling (33,78) - Gert J. Hansen (8,14)  20,96 55,00% 53,33% 18     14 0,16  8 83     -0,62
  17  Mariane Ottesen (21,73) - Morten Jespersen (20,99)  21,36 54,78% 63,15% 71     10 -0,82  2 79     -0,53
  14  Ruth Vesth (29,91) - Henning Vesth (28,18)  29,05 50,74% 63,89% 75     7 -1,29  1 77     -1,26
  19  Inge-Lise Kofoed (16,86) - Bjarne Andersen (15,86)  16,36 57,41% 57,41% 40     5 0,00  4 58     0,35
  10  Aase Kjøller (34,65) - Axel Koefoed (20,75)  27,70 51,45% 52,04% 11     -0,06  10 52     -0,71
  20  Inge Nielsen (26,85) - Peter Ringsted (30,81)  28,83 50,85% 54,81% 26     -0,39  6 37     -0,52
  15  Marianne Madsen (24,00) - Jens Kofoed (30,56)  27,28 51,67% 55,56% 30     -0,38  5 28     -0,19
  6  Grethe Christoffersen (26,21) - Arne Christoffersen (30,23)  28,22 51,17% 47,22% -15     0,39  14 5     0,12
  7  Merethe Koefoed (24,52) - Jørgen Alstrup (37,02)  30,77 49,83% 47,96% -11     0,18  12 5     -0,14
  4  Ruth Kofoed (30,27) - Svend Kofoed (34,18)  32,23 49,06% 52,96% 16     -0,38  9 4     -0,24 11 
  18  Birthe Holm (33,12) - Jan Holm (30,68)  31,90 49,24% 45,56% -24     0,36  16 -1     -0,15 12 
  8  Anne Lise Alstrup (33,33) - Birger Nielsen (26,75)  30,04 50,21% 50,56% 3     -0,03  11 -5     0,14 13 
  13  Hanne Sonne (31,69) - Erling Espersen (28,16)  29,93 50,28% 47,78% -12     0,25  13 -23     0,48 14 
  2  Inge Gulstad (30,92) - Kjeld Nielsen (36,72)  33,82 48,23% 40,37% -52     0,77  18 -31     0,21 15 
  11  Lene Munch Christensen (34,51) - Erik Wentzel (38,45)  36,48 46,83% 53,89% 21     -0,69  7 -31     0,01 15 
  9  Tove Pihl (28,04) - Peter Braid (20,34)  24,19 53,29% 41,30% -47     1,18  17 -32     1,20 17 
  12  Anne Skov (41,11) - Niels Fensbo (31,81)  36,46 46,84% 47,22% -15     -0,04  14 -74     0,80 18 
  1  Inger Adolfssen (52,00) - Hans Hansen (52,00)  52,00 38,66% 35,00% -81     0,36  19 -158     0,76 19 
  3  Lene Nørregaard (47,31) - Steen Hansen (47,72)  47,51 41,02% 29,81% -109     1,10  20 -166     1,36 20 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 22. marts 2015