Bornholmsmesterskab Mix par, 22. marts 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Startliste
Handicapgennemsnit: 30,45
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Inger Adolfssen (52,00) - Hans Hansen (52,00)  52,00     38,66%         10 NS  
  2  Inge Gulstad (30,92) - Kjeld Nielsen (36,72)  33,82     48,23%         9 ØV  
  3  Lene Nørregaard (47,31) - Steen Hansen (47,72)  47,51     41,02%         8 NS  
  4  Ruth Kofoed (30,27) - Svend Kofoed (34,18)  32,23     49,06%         7 NS  
  5  Lone Malling (33,78) - Gert J. Hansen (8,14)  20,96     55,00%         6 NS  
  6  Grethe Christoffersen (26,21) - Arne Christoffersen (30,23)  28,22     51,17%         5 NS  
  7  Merethe Koefoed (24,52) - Jørgen Alstrup (37,02)  30,77     49,83%         4 ØV  
  8  Anne Lise Alstrup (33,33) - Birger Nielsen (26,75)  30,04     50,21%         3 ØV  
  9  Tove Pihl (28,04) - Peter Braid (20,34)  24,19     53,29%         2 NS  
  10  Aase Kjøller (34,65) - Axel Koefoed (20,75)  27,70     51,45%         1 ØV  
  11  Lene Munch Christensen (34,51) - Erik Wentzel (38,45)  36,48     46,83%         2 ØV  
  12  Anne Skov (41,11) - Niels Fensbo (31,81)  36,46     46,84%         3 NS  
  13  Hanne Sonne (31,69) - Erling Espersen (28,16)  29,93     50,28%         4 NS  
  14  Ruth Vesth (29,91) - Henning Vesth (28,18)  29,05     50,74%         5 ØV  
  15  Marianne Madsen (24,00) - Jens Kofoed (30,56)  27,28     51,67%         6 ØV  
  16  Gudrun Edvardsen (32,06) - Leif Rømer (15,73)  23,90     53,45%         7 ØV  
  17  Mariane Ottesen (21,73) - Morten Jespersen (20,99)  21,36     54,78%         8 ØV  
  18  Birthe Holm (33,12) - Jan Holm (30,68)  31,90     49,24%         9 NS  
  19  Inge-Lise Kofoed (16,86) - Bjarne Andersen (15,86)  16,36     57,41%         10 ØV  
  20  Inge Nielsen (26,85) - Peter Ringsted (30,81)  28,83     50,85%         1 NS  
BridgeCentral, 22. marts 2015