Bornholmsmesterskab Mix par, 22. marts 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 30,45
    Score    Handicapscore    Plac. 
  16  Gudrun Edvardsen - Leif Rømer     93 -1,07  1   
  5  Lone Malling - Gert J. Hansen     83 -0,62  2   
  17  Mariane Ottesen - Morten Jespersen     79 -0,53  3   
  14  Ruth Vesth - Henning Vesth     77 -1,26  4   
  19  Inge-Lise Kofoed - Bjarne Andersen     58 0,35  5   
  10  Aase Kjøller - Axel Koefoed     52 -0,71  6   
  20  Inge Nielsen - Peter Ringsted     37 -0,52  7   
  15  Marianne Madsen - Jens Kofoed     28 -0,19  8   
  6  Grethe Christoffersen - Arne Christoffersen     5 0,12  9   
  7  Merethe Koefoed - Jørgen Alstrup     5 -0,14  9   
  4  Ruth Kofoed - Svend Kofoed     4 -0,24  11   
  18  Birthe Holm - Jan Holm     -1 -0,15  12   
  8  Anne Lise Alstrup - Birger Nielsen     -5 0,14  13   
  13  Hanne Sonne - Erling Espersen     -23 0,48  14   
  2  Inge Gulstad - Kjeld Nielsen     -31 0,21  15   
  11  Lene Munch Christensen - Erik Wentzel     -31 0,01  15   
  9  Tove Pihl - Peter Braid     -32 1,20  17   
  12  Anne Skov - Niels Fensbo     -74 0,80  18   
  1  Inger Adolfssen - Hans Hansen     -158 0,76  19   
  3  Lene Nørregaard - Steen Hansen     -166 1,36  20   
BridgeCentral, 22. marts 2015